Agronomy Science, przyrodniczy lublin, czasopisma up, czasopisma uniwersytet przyrodniczy lublin

Wpływ dokarmiania dolistnego roślin ziemniaka na ich porażenie przez patogen zarazy Phytophthora infestans

CZESŁAW SZEWCZUK

Katedra Roślin Przemysłowych i Leczniczych, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie ul. Akademicka 15, 20-950 Lublin


Abstrakt

Doświadczenie polowe prowadzono w latach 2004–2006 na produkcyjnych plantacjach ziemniaka w woj. lubelskim. Celem badań była ocena stopnia porażenia roślin przez patogen zarazy – Phytophthora infestans w wyniku aplikacji wybranych nawozów dolistnych stosowanych oddzielnie oraz łącznie z fungicydami. Oceniano wpływ 11 nawozów, zarówno jedno-, jak i wieloskładnikowych o zróżnicowanym składzie i zawartości makro- i mikroelementów. Wyniki wskazują na zróżnicowaną skuteczność stosowanych nawozów w ograniczaniu stopnia porażenia roślin ziemniaka przez Phytophthora infestans. Największą skuteczność wykazały dwa wieloskładnikowe nawozy – Rolvit B i Plonvit K oraz jednoskładnikowy Tytanit, zaliczany także do biostymulatorów wzrostu i rozwoju roślin. Dodatek fungicydów do roztworu nawozów w większym stopniu ograniczał porażenie roślin ziemniaka patogenem zarazy.

Słowa kluczowe:

ziemniak, dokarmianie dolistne, Phytophthora infestans

Grześkiewicz H., Trawczyński C., 1998. Dolistne stosowanie nawozów wieloskładnikowych w uprawie ziemniaka. Zesz. Nauk. AR w Szczecinie, Agricultura, 72, 75–80.

Jabłoński K., 1999. Wpływ dolistnego nawożenia ziemniaków nawozami mikroelementowymi na kształtowanie się plonów i efekty ekonomiczne. Biul. IHAR, 212, 165–177.

Kapsa J., 1997. Choroby ziemniaka i ich zwalczanie. Ziemniak, choroby i ich zwalczanie, przechowywanie i konfekcjonowanie, charakterystyka odmian. Wyd. ODR w Zarzeczewie, 5–20.

Kapsa J., Zachaj K. Możliwości ograniczania dawek fungicydów przez dodatek Insolu Z w ochronie plantacji ziemniaka przed chorobami. Maszynopis sprawozdania z badań, Instytut Nawozów Sztucznych w Puławach.

Nowosielski O., 1986. Floro Gama (FGO) – pierwszy nawóz nalistny ochroniarski. Ochr. Rośl. 7, 14–16.

Pruszyński S., Mrówczyński M. (red), 2002. Łączne stosowanie ciekłych agrochemikaliów. Wyd. IOR Poznań.

Roztropowicz S. (red.), 1999. Metodyka obserwacji, pomiarów i pobierania próbek w agrotechnicznych doświadczeniach z ziemniakiem. Wyd. IHAR Radzików.

Sawicka B., 2003. Wpływ łącznego stosowania agrochemikaliów na tempo szerzenia się Phytophthora infestans na roślinach ziemniaka. Acta Agroph., 85, 157–168.

Szewczuk C., Michałojć Z., 2003. Praktyczne aspekty dolistnego dokarmiania roślin. Acta Agroph., 85, 19–29.

Pobierz

Opublikowane
19-03-2009CZESŁAW SZEWCZUK 
Katedra Roślin Przemysłowych i Leczniczych, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie ul. Akademicka 15, 20-950 LublinLicencja

Artykuły są udostępniane na zasadach CC BY 4.0 (do 2020 r. na zasadach CC BY-NC-ND 4.0)..
Przysłanie artykułu do redakcji oznacza, że nie był on opublikowany wcześniej i nie jest rozpatrywany do publikacji gdzie indziej.

Autor podpisuje oświadczenie o oryginalności dzieła, wkładzie poszczególnych osób i źródle finansowania.

 

Czasopismo Agronomy Science przyjęło politykę samoarchiwizacji nazwaną przez bazę Sherpa Romeo drogą niebieską. Od 2021 r. autorzy mogą samoarchiwizować postprinty artykułów oraz wersje wydawnicze (zgodnie z licencją CC BY). Artykuły z lat wcześniejszych (udostępniane na licencji CC BY-NC-ND 4.0) mogą być samoarchiwizowane tylko w wersji wydawniczej.

 


Inne teksty tego samego autora