Agronomy Science, przyrodniczy lublin, czasopisma up, czasopisma uniwersytet przyrodniczy lublin

Jakość bulw ziemniaka jadalnego nawożonego międzyplonami i słomą jęczmienia jarego

ANNA PŁAZA

Department of Plant Cultivation, University of Podlasie, B. Prusa 14, 08-110 Siedlce, Poland

FELIKS CEGLAREK

Department of Plant Cultivation, University of Podlasie, B. Prusa 14, 08-110 Siedlce, Poland


Abstrakt

W pracy przedstawiono wyniki badań z lat 2000–2003 mających na celu sprawdzenie możliwości zastąpienia obornika w nawożeniu ziemniaka jadalnego międzyplonami i słomą jęczmienia jarego bez obniżenia wielkości i jakości plonu bulw. Badano dwa czynniki. I. Nawożenie międzyplonem: obiekt kontrolny, obornik, wsiewka międzyplonowa (koniczyna czerwona, koniczyna czerwona + życica wielokwiatowa), międzyplon ścierniskowy – biomasa przyorana jesienią (rzodkiew oleista), międzyplon ścierniskowy – biomasa pozostawiona do wiosny w formie mulczu (rzodkiew oleista). II. Nawożenie słomą: bez słomy, ze słomą. Wsiewki międzyplonowe wsiewano w jęczmień jary uprawiany na ziarno, a międzyplony ścierniskowe wysiewano po jego zbiorze. W pierwszym roku po zastosowaniu nawożenia organicznego uprawiano ziemniak jadalny. Podczas zbioru ziemniaka określono plon handlowy, a w pobranych próbach bulw zawartość skrobi, witaminy C, białka właściwego i glikoalkaloidów. Warunki sezonu wegetacyjnego istotnie różnicowały plon handlowy i skład chemiczny bulw ziemniaka. Największy plon handlowy bulw ziemniaka, o największej zawartości skrobi, witaminy C i białka właściwego, a najmniejszej glikoalkaloidów otrzymano z obiektu nawożonego mieszanką koniczyny czerwonej z życicą wielokwiatową oraz koniczyną czerwoną ze słomą. Dobre rezultaty uzyskano również po zastosowaniu rzodkwi oleistej w formie mulczu w kombinacji ze słomą.

Słowa kluczowe:

nawozy zielone, mulcz, słoma, ziemniak, plon handlowy, skład chemiczny

Bejarano L., Mignolet E., Devaux A., Espinola N., 2000. Glicoalkaloids in potato tubers: the effect of variety and drought stress on the solanidyne and chaconine contents of potatoes. J. Sci. Agric. 80, 2096-2100.

Boligłowa E., Gleń K., 2003. Yielding and quality of potato tubers depending on the kind of organic fertilization and tillage method. EJPAU, ser. Agronomy, 1, 6, http: www.ejpau.media.pl

Burgess P., 1997. Produkcja ziemniaków w Wielkiej Brytanii. Mat. Konf. Nauk. „Stosowanie technologii odpowiadających wymaganiom rynku”. IHAR Jadwisin, 18-19 czerwca 1997, 17-22.

Dzienia S., Szarek P., 2000. Efektywność uprawy bezpłużnej oraz międzyplonów i słomy w produkcji ziemniaka. Zesz. Probl. Post. Nauk Roln. 470, 145-152.

Dzienia S., Szarek P., Pużyński S., 2004. Plonowanie i jakość ziemniaka w zależności od systemu uprawy roli i rodzaju nawożenia organicznego. Zesz. Probl. Post. Nauk Roln. 500, 235-242.

Frydecka-Mazurczyk A., Zgórska K., 2002. Czynniki wpływające na akumulację glikoalkaloidów w bulwach ziemniaka. Zesz. Probl. Post. Nauk Roln. 489, 283-290.

Kołodziejczyk M., Szmigiel A., Kiełbasa S., 2007. Plonowanie oraz skład chemiczny bulw ziemniaka w warunkach zróżnicowanego nawożenia. Fragm. Agronom. 2(94), 142-150.

Leszczyński W., 2002. Zależność jakości ziemniaka od stosowania w uprawie nawozów i pestycydów. Zesz. Probl. Post. Nauk Roln. 489, 47-64.

Makaraviciute A., 2003. Effect of organic and mineral fertilizers on the yield and quality of different potato varieties. Agronom. Res. 1 (2), 197-209.

Mauromicale G., Signorelli P., Lerna A., Foti S., 2003. Effects of intraspecific competition on yield of early potato grown in mediterranean environment. Amer. J. Potato Res. 80, 281-288.

Marks N., Sobol Z., Kołodziejczyk M., 2004. Wpływ gleby i nawożenia na kształtowanie cech jakościowych bulw ziemniaka. Zesz. Probl. Post. Nauk Roln. 500, 341-350.

Mondy N.J., Chandra S., Munshi C.B., 1993. Zinc fertilization increase ascorbic acid and mineral contents of potato. J. Food Sci. 58, 1375-1377.

Płaza A., Ceglarek F., Buraczyńska D., 2004. Tuber yield and quality of potato fertilised with intercrop companion crops and straw. EJPAU, ser. Agronomy. 1, 7, http: www.ejpau.media.pl

Spiertz J.H.J., Haverkort A.J., Vereijken P.H., 1996. Environmentally safe and consumer-friendly potato production in The Netherlands. 1. Development of ecologically sound productions system. Potato Res. 39, 371-378.

Weber L., Putz B., 1999. Vitamin C content in potato. Proceedings of 14th Triennial Conference of the European Association for Potato Research, 3th–5th September 1999, Sorento, Italy, 230-231.


Opublikowane
2009-09-21ANNA PŁAZA 
Department of Plant Cultivation, University of Podlasie, B. Prusa 14, 08-110 Siedlce, Poland
FELIKS CEGLAREK 
Department of Plant Cultivation, University of Podlasie, B. Prusa 14, 08-110 Siedlce, PolandLicencja

Artykuły są udostępniane na zasadach CC BY 4.0 (do 2020 r. na zasadach CC BY-NC-ND 4.0)..
Przysłanie artykułu do redakcji oznacza, że nie był on opublikowany wcześniej i nie jest rozpatrywany do publikacji gdzie indziej.

Autor podpisuje oświadczenie o oryginalności dzieła, wkładzie poszczególnych osób i źródle finansowania.

 

Czasopismo Agronomy Science przyjęło politykę samoarchiwizacji nazwaną przez bazę Sherpa Romeo drogą niebieską. Od 2021 r. autorzy mogą samoarchiwizować postprinty artykułów oraz wersje wydawnicze (zgodnie z licencją CC BY). Artykuły z lat wcześniejszych (udostępniane na licencji CC BY-NC-ND 4.0) mogą być samoarchiwizowane tylko w wersji wydawniczej.

 


Inne teksty tego samego autora

1 2 > >>