Agronomy Science, przyrodniczy lublin, czasopisma up, czasopisma uniwersytet przyrodniczy lublin

Wpływ wapnowania i nawożenia mineralnego na zawartość przyswajalnych form magnezu i potasu w glebie

Wiesław BednarekRenata Reszka
Abstrakt

W dwuletnim doświadczeniu wazonowym oceniano wpływ wapnowania oraz nawożenia różnymi formami azotu na zawartość przyswajalnych form magnezu i potasu w glebie. Czynnikami doświadczalnymi było wapnowanie, nawożenie dwiema formami azotu stosowane w dwóch dawkach oraz nawożenie fosforem na dwóch poziomach. Jęczmień jary zbierano w fazie dojrzałości pełnej. Zawartość magnezu przyswajalnego była istotnie uzależniona od wapnowania i nawożenia zróżnicowanymi formami azotu. Zastosowanie CaCO3 oraz azotanowej formy azotu prowadziło do zmniejszenia koncentracji magnezu przyswajalnego. Zróżnicowane dawki azotu i fosforu nie były istotnym czynnikiem modyfikującym zawartość magnezu przyswajalnego w glebie. Wapnowanie oraz zastosowana forma azotu miały największy wpływ na zawartość potasu przyswajalnego w glebie. Węglan wapnia oraz saletra wapniowa przyczyniły się do istotnego zmniejszenia koncentracji analizowanego składnika. Podobnie oddziaływało zastosowanie zwiększonej dawki fosforu.

Słowa kluczowe:

wapnowanie, nawożenie mineralne, magnez, potas, gleba

Bednarek W., 1994. Magnez w glebie i kupkówce pospolitej nawożonej zróżnicowanymi dawkami nawozów mineralnych. Annales UMCS sec. E Agricultura 49, 17, 123–128.
Bednarek W., 1996. Potas w glebie i kupkówce pospolitej (Dactylis glomerata L.) nawożonej zróżnicowanymi dawkami nawozów mineralnych. Annales UMCS sec. E Agricultura 51, 12, 123–128.
Bednarek W., Reszka R., 2007. Wpływ wapnowania i nawożenia różnymi formami azotu na plonowanie i wykorzystanie fosforu przez rośliny jęczmienia jarego. Annales UMCS sec. E Agricultura 62, 1, 69–76.
Chwil S., 2000. Wpływ intensywności nawożenia mineralnego na plon pszenicy ozimej oraz zawartość magnezu w glebie i roślinie. Biul. Magnezol. 5(4), 278–283.
Czekała J., Jakubus M., Szukała J., 2001. Wpływ deszczowania, płodozmianu i nawożenia azotem na zawartość potasu i magnezu przyswajalnego w glebie. Cz. I. Potas. Zesz. Probl. Post. Nauk Rol. 480, 27–34.
Czekała J., Jakubus M., Szukała J., 2002. Wpływ zmianowań roślin i nawożenia azotem na odczyn i zawartość trzech form magnezu w glebie. Zesz. Probl. Post. Nauk Rol. 482, 107–112.
Filipek T., 1989. Wpływ wapna defekacyjnego na właściwości chemiczne gleby lekkiej i ciężkiej oraz plony jęczmienia jarego. Zesz. Probl. Post. Nauk Rol. 377, 47–52.
Gładysiak S., Czekała J., Jakubas M., 1999. Wpływ wieloletniego zróżnicowanego odczynu gleby w uprawie monokulturowej ziemniaka na zawartość przyswajalnego fosforu, potasu i magnezu w glebie. Zesz. Probl. Post. Nauk Rol. 465, 383–390.
Kaniuczak J., 1999. Zawartość niektórych form magnezu w glebie płowej wytworzonej z lessu w zależności od wapnowania i nawożenia mineralnego. Zesz. Probl. Post. Nauk Rol. 467, 307–316.
Lipiński W., 2005a. Zasobność gleb Polski w potas przyswajalny. Nawozy i Nawożenie 2 (23), 55–60.
Lipiński W., 2005b. Zasobność gleb Polski w magnez przyswajalny. Nawozy i Nawożenie 2 (23), 61–65.
Łabętowicz J., Rutkowska B., 2001a. Czynniki kształtujące stężenie potasu w roztworze glebowym gleb użytkowanych rolniczo w Polsce. Zesz. Probl. Post. Nauk Rol. 480, 95–102.
Łabętowicz J., Rutkowska B., 2001b. Czynniki kształtujące stężenie magnezu w roztworze glebowym gleb użytkowanych rolniczo w Polsce. Zesz. Probl. Post. Nauk Rol. 480, 103–111.
Wiater J., 1994. The content of available nutrients in soil depending on the level of their acidification. Zesz. Probl. Post. Nauk Rol. 413, 307–313.

Opublikowane
22-09-2008Wiesław Bednarek 
Renata Reszka Licencja

Artykuły są udostępniane na zasadach CC BY 4.0 (do 2020 r. na zasadach CC BY-NC-ND 4.0)..
Przysłanie artykułu do redakcji oznacza, że nie był on opublikowany wcześniej i nie jest rozpatrywany do publikacji gdzie indziej.

Autor podpisuje oświadczenie o oryginalności dzieła, wkładzie poszczególnych osób i źródle finansowania.

 

Czasopismo Agronomy Science przyjęło politykę samoarchiwizacji nazwaną przez bazę Sherpa Romeo drogą niebieską. Od 2021 r. autorzy mogą samoarchiwizować postprinty artykułów oraz wersje wydawnicze (zgodnie z licencją CC BY). Artykuły z lat wcześniejszych (udostępniane na licencji CC BY-NC-ND 4.0) mogą być samoarchiwizowane tylko w wersji wydawniczej.

 


Inne teksty tego samego autora

1 2 > >> 

Podobne artykuły

Możesz również Rozpocznij zaawansowane wyszukiwanie podobieństw dla tego artykułu.