Agronomy Science, przyrodniczy lublin, czasopisma up, czasopisma uniwersytet przyrodniczy lublin

Zastosowanie testów enzymatycznych do oceny czynników hamujących procesy degradacji gleby w uprawie tytoniu

Elżbieta Jolanta Bielińska

Instytut Gleboznawstwa i Kształtowania Środowiska, Akademia Rolnicza w Lublinie ul. Leszczyńskiego 7, 20-069 Lublin, Poland

Janusz Wiśniewski

Katedra Roślin Przemysłowych i Leczniczych, Akademia Rolnicza w LublinieAbstrakt

The aim of the present study was to determine the effect of the application of various fertilizers on the enzymatic activity of Haplic Podzol soil in which (Virgini a type, Wislica cultivar) tobacco had been cultivated. In a four-year experiment, the effects of multi-component fertilizers (i.e. Azofoska, Flovit, Mis – 4) and single component fertilizers (control – without fertilization) were compared. Fertilizer doses were based on the amount of N – 30 kg ha–1 (in the case of a single-component fertilizer the total amount of NPK was 240 kg ha–1). Soil chemical properties, its enzymatic activity and fertility depend upon the kind of fertilizers applied. The most favorable conditions in this respect were observed in the soil in which Azofoska and Flovit were applied and which gave the highest yields of tobacco leaves. Lower yields (lower than in control) were obtained from plots fertilized with Mis – 4 with soils of poor enzymatic activity, a low content of organic C and the highest acidity. The above results confirm the hypothesis that enzyme activity in a soil profile constitutes a reliable representation of soil fertility when the coefficient of the correlation between the enzymatic activity of the enzymes examined and tobacco yield is high.

Słowa kluczowe:

soil under tobacco, enzymatic activity

Abrayman S.A. 1993. Variation of enzyme activity of soil under the influence of natural and anthropogenic factors. Soil Sci. 25, 57–74.

Bielinska E.J., Magierski J., Wisniewski J. 1999. The effect of mineral fertilization on the content of some heavy metals in soil under tobacco. Annales UMCS, Sec. E, 55, 153–159.

Dahm H., Li Ch.-Y., Januszek K. 1997. Development of microorganisms and oxidation of some organic compounds in soil polluted with heavy metals. Polish J. Soil Sci. 30, 2, 55–63.

Dick R.P. 1994. Soils enzyme activities as indicators of soil quality. Defining soil quality for a sustainable environment. Special Pub. 35. Soil Sci. Soc. Am. Inc., Madison, WI, 107–124.

Dick W.W. 1984. Influence of long-term tillage and crop rotation combination on soil enzyme activities. Soil Sci. Soc. Am. J. 48, 3, 569–574.

Funke W. 1983. Verkurzung der Anlaufphase bei Obst-Neupflanzungen durch Abdecken der Pflanzstreifen mit Schwarzfolie. Erwerbsobstbau 5, 108–110.

Gostkowska K., Furczak J., Dom¿ał H., Bielinska E.J. 1998. Suitability of some biochemical and microbiological tests for the degradation degree of Podzolic Soil on the background of its differentiated usage. Polish J. Soil Sci. 30, 2, 69–78.

Kiss S., Dragan-Bularda M., Pasca D. 1986. Activity and stability of enzyme molecules following their contact with clay mineral surfaces. Studia Univ. Babes-Bolyai, Biology 31, 2, 3–29.

Ladd N., Butler J.H.A. 1972. Short-term assays of soil proteolytic enzyme activities using proteins and dipeptide derivatives as substrates. Soil Biol. Biochem. 4, 19–30.

Łabuda S. 1994. Skład pierwiastkowy nawozów w Polsce. Annales UMCS, Sec. E, 49 Suppl., 133–147.

Tabatabai M.A., Bremner J.M. 1969. Use of p-nitrophenol phosphate for assay of soil phosphatase activity. Soil Biol. Biochem. 1, 301–307.

Thalmann A. 1968. Zur Methodik der Bestimmung der Dehydrogenasenaktivist in Bodenmitteln Triphenyltetrazoliumchlorid (TTC). Landwirtsch. Forsch. 21, 249–258.

Trasar-Cepeda C., Leiros C., Gil-Sotres F. 1998. Towards a biochemical quality index for soils. Biol. Fertil. Soils 26, 100–106.

Xian X. 1989. Effect of chemical forms of cadmium, zinc and lead in polluted soils on their uptake by cabbage plants. Plant and Soil 113, 257–264.

Zantua M.I., Bremner J.M. 1975. Comparison of methods of assaying urease activity in soils. Soil Biol. Biochem. 7, 291–295.

Pobierz

Opublikowane
23-03-2004Elżbieta Jolanta Bielińska 
Instytut Gleboznawstwa i Kształtowania Środowiska, Akademia Rolnicza w Lublinie ul. Leszczyńskiego 7, 20-069 Lublin, Poland
Janusz Wiśniewski 
Katedra Roślin Przemysłowych i Leczniczych, Akademia Rolnicza w LublinieLicencja

Artykuły są udostępniane na zasadach CC BY 4.0 (do 2020 r. na zasadach CC BY-NC-ND 4.0)..
Przysłanie artykułu do redakcji oznacza, że nie był on opublikowany wcześniej i nie jest rozpatrywany do publikacji gdzie indziej.

Autor podpisuje oświadczenie o oryginalności dzieła, wkładzie poszczególnych osób i źródle finansowania.

 

Czasopismo Agronomy Science przyjęło politykę samoarchiwizacji nazwaną przez bazę Sherpa Romeo drogą niebieską. Od 2021 r. autorzy mogą samoarchiwizować postprinty artykułów oraz wersje wydawnicze (zgodnie z licencją CC BY). Artykuły z lat wcześniejszych (udostępniane na licencji CC BY-NC-ND 4.0) mogą być samoarchiwizowane tylko w wersji wydawniczej.

 


Inne teksty tego samego autora