Agronomy Science, przyrodniczy lublin, czasopisma up, czasopisma uniwersytet przyrodniczy lublin

Wysokość i jakość plonów niektórych odmian pszenicy jarej w zależności od nawożenia azotowego

Halina Borkowska

Katedra Szczegółowej Uprawy Roślin, Akademia Rolnicza w Lublinie, ul. Akademicka 15, 20-950 Lublin 1

Stanisław Grundas

Instytut Agrofizyki PAN w Lublinie

Bolesław Styk

Katedra Szczegółowej Uprawy Roślin, Akademia Rolnicza w Lublinie, ul. Akademicka 15, 20-950 Lublin 1Abstrakt

In the period between 1998-2000 studies were conducted on the influence of three levels of nitrogen fertilization: 50, 100, and 150 kg N/ha, on the yield and quality of five spring wheat cultivars: ‘Broma‘, ‘Ismena‘, ‘Jasna‘, and ‘Torka‘. The investigations were carried out at the Felin Experimental Station, Lublin. The yield of grain and the harvest index and the total content of protein and wet gluten in the grain was determined. An increase in the level of nitrogen fertilization did not change the grain yield, however, it increased the content of protein and gluten. Among the five cultivars, the highest yield was observed in ‘Jasna‘ and ‘Broma‘, and the highest content of protein and gluten was found in the ‘Kontesa‘ grain.

Słowa kluczowe:

spring wheat, nitrogen fertilization, grain yield, harvest index, protein, gluten

Achremowicz B., Borkowska H., Styk B. 1994. Wpływ poziomów nawożenia azotowego na plonowanie niektórych odmian pszenicy jarej. Annales UMCS, Sec. E, 49, 59-64.
Achremowicz B., Borkowska H., Styk B., Grundas S. 1995. Wpływ nawożenia azotowego na jakość glutenu pszenicy jarej. Biul. IHAR, 193, 29-34.
Borkowska H., Grundas S., Styk B. 1999. Plonowanie kilku odmian pszenicy jarej w zależności od poziomu nawożenia azotowego. Annales UMCS, Sec. E, 54, 21-29.
Borkowska H., Grundas S., Styk B. 1999. Influence of nitrogen fertilization of winter wheat on its gluten quality. Int. Agrophysics, 13, 333-335.
Mazurek J., Biskupski A. 1978. Wpływ nawożenia mineralnego i ilości wysiewu na plonowanie oraz wartość technologiczną pszenicy jarej. Pam. Puł. 69, 83-95.
Mazurek J., Kuś J. 1991. Wpływ nawożenia azotem, terminu i ilości wysiewu na plonowanie i jakość ziarna odmian pszenicy jarej uprawianej po różnych przedplonach. Cz. I. Biul. IHAR, 177, 123-136.
Peltonen J., Virtanen A. 1994. Effect of nitrogen fertilizers differing in release characteristics on the quantity of storage proteins in wheat. Cereal Chem. 71, 11-17.
Sadowska J., Błaszczak W., Jeliński T., Fornal J., Borkowska H., Styk B. 2001. Fertilization and technological quality of wheat grain. Int. Agrophysics, 15, 279-285.
Pobierz

Opublikowane
31-12-2002Halina Borkowska 
Katedra Szczegółowej Uprawy Roślin, Akademia Rolnicza w Lublinie, ul. Akademicka 15, 20-950 Lublin 1
Stanisław Grundas 
Instytut Agrofizyki PAN w Lublinie
Bolesław Styk 
Katedra Szczegółowej Uprawy Roślin, Akademia Rolnicza w Lublinie, ul. Akademicka 15, 20-950 Lublin 1Licencja

Artykuły są udostępniane na zasadach CC BY 4.0 (do 2020 r. na zasadach CC BY-NC-ND 4.0)..
Przysłanie artykułu do redakcji oznacza, że nie był on opublikowany wcześniej i nie jest rozpatrywany do publikacji gdzie indziej.

Autor podpisuje oświadczenie o oryginalności dzieła, wkładzie poszczególnych osób i źródle finansowania.

 

Czasopismo Agronomy Science przyjęło politykę samoarchiwizacji nazwaną przez bazę Sherpa Romeo drogą niebieską. Od 2021 r. autorzy mogą samoarchiwizować postprinty artykułów oraz wersje wydawnicze (zgodnie z licencją CC BY). Artykuły z lat wcześniejszych (udostępniane na licencji CC BY-NC-ND 4.0) mogą być samoarchiwizowane tylko w wersji wydawniczej.

 


Inne teksty tego samego autora

Podobne artykuły

Możesz również Rozpocznij zaawansowane wyszukiwanie podobieństw dla tego artykułu.