Agronomy Science, przyrodniczy lublin, czasopisma up, czasopisma uniwersytet przyrodniczy lublin

Produkcyjność soi uprawianej metodą proekologiczną i konwencjonalną w zależności od rozstawy rzędów

Dorota Gawęda

Katedra Herbologii i Technik Uprawy Roślin, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, ul. Akademicka 13, 20-950 Lublin
https://orcid.org/0000-0001-7252-4725

Jan Buczek

Zakład Produkcji Roślinnej, Instytut Nauk Rolniczych, Ochrony i Kształtowania Środowiska, Kolegium Nauk Przyrodniczych, Uniwersytet Rzeszowski, A. Zelwerowicza 4, 35-601 Rzeszów, Polska
https://orcid.org/0000-0002-9760-3603


Abstrakt

Soja (Glycine max (L.) Merr.) jest rośliną bobowatą cenioną m.in. za dużą wartość odżywczą nasion. Odgrywa ważną rolę w płodozmianie, poprawiając żyzność i strukturę gleby. Dlatego kluczowe znaczenie mają badania ukierunkowane na wyznaczenie optymalnych warunków agrotechnicznych dla uzyskania wysokich plonów tej rośliny. Celem przeprowadzonych badań była ocena plonowania dwóch odmian soi wysiewanych w zróżnicowanej rozstawie rzędów w warunkach uprawy metodą proekologiczną i konwencjonalną. Czteroletnie badania polowe udowodniły, że uprawa metodą konwencjonalną oddziaływała korzystniej niż proekologiczną na wielkość plonu nasion, obsadę roślin po wschodach, liczbę strąków z rośliny oraz liczbę i masę nasion z rośliny. W uprawie proekologicznej soja znacznie wyżej zawiązywała strąki. Lepiej plonującą okazała się odmiana Merlin niż Aldana (o 43,4%), u której korzystniej kształtowały się również elementy struktury plonu i łanu, z wyjątkiem masy 1000 nasion. Istotnie większy plon nasion soi uzyskano w rozstawie rzędów 22,5 cm niż 35 cm.

Słowa kluczowe:

plonowanie soi, uprawa konwencjonalna i proekologiczna, odmiana, rozstawa rzędów

Adamič S., Leskovšek R., 2021. Soybean (Glycine max (L.) Merr.) growth, yield, and nodulation in the early transition period from conventional tillage to conservation and no-tillage systems. Agronomy 11(12), 2477.https://doi.org/10.3390/agronomy11122477 DOI: https://doi.org/10.3390/agronomy11122477

Adigun J.A., Adeyemi O.R., Daramola O.S., Olorunmaiye P.M., 2020. Response of cowpea to inter-row spacing and weed competition. Agric. Trop. Subtrop. 53(2), 73–79. https://doi.org/10.2478/ats-2020-0008 DOI: https://doi.org/10.2478/ats-2020-0008

Andrade J.F., Edreira J.I.R., Mourtzinis S., Conley S.P., Ciampitti I.A., Dunphy J.E., Gaska J.M., Glewen K., Holshouser D.L., Kandel H.J., Kyveryga P., Lee C.D., Licht M.A., Lindsey L.E., Mc Clure M.A, Naeve S., Nafziger E.D., Orlowski J.M., Ross J., Staton M.J., Grassini P., 2019. Assessing the influence of row spacing on soybean yield using experimental and producer survey data. Field Crops Res. 230, 98–106. https://doi.org/10.1016/j.fcr.2018.10.014 DOI: https://doi.org/10.1016/j.fcr.2018.10.014

Cox W., Hanchar J.J., Cherney J., Sorrells M., 2019. Agronomic comparisons of organic and conventional soybean with recommended and high inputs during the first 4 years of organic management. Agronomy 9(10), 602. https://doi.org/10.3390/agronomy9100602 DOI: https://doi.org/10.3390/agronomy9100602

Daramola O.S., Adeyemi O.R., Adigun J.A., Adejuyigbe C.O., 2019. Row spacing and weed management methods influences growth and yield of soybean (Glycine max (L.) Merr.). Agric. Trop. Subtrop. 52(2), 59–71. https://doi.org/10.2478/ats-2019-0007 DOI: https://doi.org/10.2478/ats-2019-0007

Daramola O.S., Adeyemi O.R., Adigun J.A., Adejuyigbe C.O., 2022. Influence of row spacing and weed control methods on weed population dynamics in soybean (Glycine max L.). Int. J. Pest Manag. 68(1), 43–58. https://doi.org/10.1080/09670874.2020.1795300 DOI: https://doi.org/10.1080/09670874.2020.1795300

Epler M., Staggenborg S., 2008. Soybean yield and yield component response to plant density in narrow row systems. Crop Manag. 7(1), 1–13. https://doi.org/10.1094/CM-2008-0925-01-RS DOI: https://doi.org/10.1094/CM-2008-0925-01-RS

Gawęda D., Haliniarz M., Cierpiała R., Klusek I., 2017. Yield, weed infestation and seed quality of soybean (Glycine max (L.) Merr.) under different tillage systems. J. Agric. Sci. 23(2), 268–275.

Harada K., Kaga A., 2019. Recent genetic research on Japanese soybeans in response to the escalation of food use worldwide. Euphytica 215(4), 70. https://doi.org/10.1007/s10681-019-2396-3 DOI: https://doi.org/10.1007/s10681-019-2396-3

https://rejestrupraw.arimr.gov.pl/# [dostęp: 10.07.2023]

Jańczak-Pieniążek M., Buczek J., Bobrecka-Jamro D., Szpunar-Krok E., Renata Tobiasz-Salach R., Jarecki W., 2021. Morphophysiology, productivity and quality of soybean (Glycine max (L.) Merr.) cv. Merlin in response to row spacing and seeding systems. Agronomy 11(2), 403. https://doi.org/10.3390/agronomy11020403 DOI: https://doi.org/10.3390/agronomy11020403

Karydogianni S., Roussis I., Tsimpukas K., Papastylianou P, Bilalis D., 2019. Comparative technical and economic analysis of organic and conventional soybean production in Greece. Bull. Univ. Agric. Sci. Vet. Med. Cluj-Napoca, Hortic. 76(1), 79–82. https://doi.org/10.15835/buasvmcn-hort:2019.0005 DOI: https://doi.org/10.15835/buasvmcn-hort:2019.0005

Kraska P., Andruszczak S., Gierasimiuk P., Chojnacka S., 2022. Wpływ podpowierzchniowego wnoszenia nawozu mineralnego na plon i jakość nasion soi w warunkach uprawy bezpłużnej. Agron. Sci. 77(4), 109–131. http://doi.org/10.24326/as.2022.4.8 DOI: https://doi.org/10.24326/as.2022.4.8

Kraska P., Andruszczak S., Kwiecińska-Poppe E., Staniak M., Różyło K., Rusecki H., 2020. Supporting crop and different row spacing as factors influencing weed infestation in lentil crop and seed yield under organic farming conditions. Agronomy 10(1), 9. https://doi.org/10.3390/agronomy10010009 DOI: https://doi.org/10.3390/agronomy10010009

Nater I., Osabuohein O.L., Sesugh U.M., Chibuike E.G., Peter O., 2021. Effects of inter-row spacing on growth, seed yield and yield components of Soybean (Glycine max) in Makurdi, Benue State-Nigeria. Int. J. Agric. Vet. Sci. 9(2), 18–24.

Neto H.F.I., Freiria G.H., Costa D.S., Prete C.E.C., Takahashi L.S.A., 2019. Physiological potential and health of soybean seeds obtained from organic and conventional systems. J. Seed Sci. 41(2), 213–223. http://dx.doi.org/10.1590/2317-1545v41n2214881 DOI: https://doi.org/10.1590/2317-1545v41n2214881

Ohyama T., Tewari, K., Ishikawa S., Tanaka K., Kamiyama S., Ono Y., Hatano S., Ohtake N., Sueyoshi K., Hasegawa H., 2017. Role of nitrogen on growth and seed yield of soybean and a new fertilization technique to promote nitrogen fixation and seed yield. W: M. Kasai (red.), Soybean: the basis of yield, biomass and productivity, 153–185. http://dx.doi.org/10.5772/66743 DOI: https://doi.org/10.5772/66743

Panasiewicz K., Faligowska A., Szymańska G., Ratajczak K., Sulewska H., 2023. Optimizing the amount of nitrogen and seed inoculation to improve the quality and yield of soybean grown in the southeastern Baltic region. Agriculture 13(4), 798. https://doi.org/10.3390/agriculture13040798 DOI: https://doi.org/10.3390/agriculture13040798

Ponisio L.C., M’Gonigle L.K., Mace K.C., Palomino J., de Valpine P., Kremen C., 2015. Diversification practices reduce organic to conventional yield gap. Proc. – Royal Soc., Biol. Sci. 282(1799). https://doi.org/10.1098/rspb.2014.1396 DOI: https://doi.org/10.1098/rspb.2014.1396

Praczyk T. (red.), 2017. Instrukcja uprawy soi. Wyd. IOR-PIB w Poznaniu, 4–6.

Saranraj P., Sivasakthivelan P., Al-Tawaha A.R.M., Bright R., Amanullah I., Al-Tawaha A.R., Thangadurai D., Sangeetha J., Rauf A., Khalid S., Al Sultan W., Safari Z.S., Qazizadah A.Z., Zahid N.A., Sirajuddin S.N., 2021. Macronutrient management for the cultivation of Soybean (Glycine max L.): A review. IOP Conf. Ser.:, Earth Environ. Sci. 788. https://doi.org/10.1088/1755-1315/788/1/012055 DOI: https://doi.org/10.1088/1755-1315/788/1/012055

Schrama M., de Haan J.J., Kroonen M., Verstegen H., Van der Putten W.H., 2018. Crop yield gap and stability in organic and conventional farming systems. Agr. Ecosyst. Environ. 256, 123–130. https://doi.org/10.1016/j.agee.2017.12.023 DOI: https://doi.org/10.1016/j.agee.2017.12.023

Seufert V., Ramankutty N., Foley J.A., 2012. Comparing the yields of organic and conventional agriculture. Nature 485, 229–232. https://doi.org/10.1038/nature11069 DOI: https://doi.org/10.1038/nature11069

Smith R.M., Kaur G., Orlowski J.M., Singh G., Chastain D., Irby T., Krutz L.J., Falconer L., Cook D.R., 2019. Narrow-row production system for soybeans in Mississippi Delta., Crop Forage Turfgrass Manag. 5(1), 1–6. https://doi.org/10.2134/cftm2019.02.0015 DOI: https://doi.org/10.2134/cftm2019.02.0015

Soares I.O., de Rezende P.M., Bruzi A.T., Zuffo A.M., Zambiazzi E.V., Fronza V., Teixeira C.M., 2015. Interaction between soybean cultivars and seed density. Am. J. Plant Sci. 6(9), 1425–1434. http://dx.doi.org/10.4236/ajps.2015.69142 DOI: https://doi.org/10.4236/ajps.2015.69142

Stagnari F., Maggio A., Galieni A. Pisante M., 2017. Multiple benefits of legumes for agriculture sustainability: an overview. Chem. Biol. Technol. Agric. 4(2). https://doi.org/10.1186/s40538-016-0085-1 DOI: https://doi.org/10.1186/s40538-016-0085-1

Staniak M., 2023. Postęp odmianowy w soi. https://www.agropolska.pl/uprawa/straczkowe/postep-odmianowy-w-soi,153.html [dostęp: 10.07.2023].

Ulafić A., Varga I., Stošić M., Iljkić D., Antunović M., 2020. Analysis of soybean growth in regard to different row-spacing. Bulg. J. Agric. Sci. 26(3), 533–539.

Wortman S.E., Francis C.A., Galusha T.D., Hoagland C., Wart J.V., Baenziger P.S., Hoegemeyer T., Johnson M., 2013. evaluating cultivars for organic farming: maize, soybean, and wheat genotype by system interactions in eastern Nebraska. Agroecol. Sustain. Food Syst. 37(8), 915–932. https://doi.org/10.1080/21683565.2013.764956 DOI: https://doi.org/10.1080/21683565.2013.764956

Vincent-Caboud L., Vereecke L., Silva E., Peigne J., 2019. Cover crop effectiveness varies in cover crop-based rotational tillage organic soybean systems depending on species and environment. Agronomy 9(6), 319. https://doi.org/10.3390/agronomy9060319 DOI: https://doi.org/10.3390/agronomy9060319

Pobierz

Opublikowane
22-01-2024Dorota Gawęda 
Katedra Herbologii i Technik Uprawy Roślin, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, ul. Akademicka 13, 20-950 Lublin https://orcid.org/0000-0001-7252-4725
Jan Buczek 
Zakład Produkcji Roślinnej, Instytut Nauk Rolniczych, Ochrony i Kształtowania Środowiska, Kolegium Nauk Przyrodniczych, Uniwersytet Rzeszowski, A. Zelwerowicza 4, 35-601 Rzeszów, Polska https://orcid.org/0000-0002-9760-3603Licencja

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.

Artykuły są udostępniane na zasadach CC BY 4.0 (do 2020 r. na zasadach CC BY-NC-ND 4.0)..
Przysłanie artykułu do redakcji oznacza, że nie był on opublikowany wcześniej i nie jest rozpatrywany do publikacji gdzie indziej.

Autor podpisuje oświadczenie o oryginalności dzieła, wkładzie poszczególnych osób i źródle finansowania.

 

Czasopismo Agronomy Science przyjęło politykę samoarchiwizacji nazwaną przez bazę Sherpa Romeo drogą niebieską. Od 2021 r. autorzy mogą samoarchiwizować postprinty artykułów oraz wersje wydawnicze (zgodnie z licencją CC BY). Artykuły z lat wcześniejszych (udostępniane na licencji CC BY-NC-ND 4.0) mogą być samoarchiwizowane tylko w wersji wydawniczej.

 


Inne teksty tego samego autora