EVALUATION OF FLURPRIMIDOL EFFICIENCY IN POT CULTIVATION OF FORCED TULIPS

Ilona Sprzączka

University of Life Sciences in Lublin

Halina Laskowska

University of Life Sciences in LublinAbstract

When producing bulb crops, height control is often required to obtain plants which are proportional to pot size. It regards particularly to forced tulips. An effective
means of controlling plant height is the use of plant growth regulators. Research was conducted to define influence of flurprimidol on pot cultivation of forced tulips of ‘Arma’, ‘Ile de France’, ‘Juan’ and ‘Yokohama’ cultivars. Flurprimidol in concentrations of 7.5, 15.0, 22.5 and 30.0 mg.dm-3 was applied in the form of single and double spraying of the plants. The lowest plants with the shortest upper internodes resulted from double application of flurprimidol in concentrations of 22.5 mg.dm-3 30.0 mg.dm-3. The best effect in terms of inhibiting growth was achieved in case of ‘Juan’ and ‘Arma’ cultivars treated with a retardant in the above mentioned concentration. The applied dosage and frequency of application of flurprimidol are not sufficient to inhibit the growth of ‘Ile de France’ and
‘Yokohama’ tulips. It was noted that double spraying of tulips with flurprimidol in the concentration of 22.5 mg.dm-3 and both single and double spraying in concentration of 30.0 mg.dm-3 leads to the growth of the largest leaf with the smallest area index. It was also noticed that flurprimidol slows down slightly blooming of flowers and affects shortening of flower bud length.

Keywords:

potted tulips, plant growth retardants, Topflor

De Hertogh A.A., 1996. Potted tulips (Tulipa) standard forcing. Holland Bulb Forcers’ Guide. International Bulb Centre, Hillegom, The Netherland, B1–B4.
Jankiewicz L. (red.), 1997. Regulatory wzrostu i rozwoju roślin. Cz. II. Zastosowanie w ogrodnictwie, rolnictwie, leśnictwie i w kulturach tkanek. PWN, Warszawa, 108–123.
Krug B.A., Whipker B.E., McCall I., Dole J.M., 2005. Comparison of flurprimidol to ancymidol, paclobutrazol and uniconazole for tulip height control. HortTechnology 15, 370–373.
Krug B.A., Whipker B.E., Dole J.M., 2003. Pot tulip growth control with ancymidol, flurprimidol, paclobutrazol and uniconazole. SNA Resear. Conf., 48, 535–537.
Krzymińska A., 2001. Wpływ retardantów wzrostu na kwitnienie narcyzów pędzonych w doniczkach. Roczn. AR Pozn., Ogrodnictwo 33, 81–84.
Laskowska H., Durlak W., 1995. Wstępna ocena wpływu Cultaru na plon cebul i przydatność do pędzenia tulipana cv. Lustige Witwe. Mat. z Ogólnop. Konf. Nauk. „Nauka praktyce ogrodniczej”. Lublin 14–15 września 1995 r., 851–853.
Laskowska H., Hetman J., Durlak W., 1998. Wpływ chlorku chlorocholiny na plon cebul tulipanów odmiany Lustige Witwe. Fol. Univ. Agric. Stetin. Agricultura 70, 57–64.
McDaniel G.L., 1990. Postharvest height suppression of potted tulips with paclobutrazol. HortSci. 25, 212–214.
Miller B., 2002. Using PGRs on spring bulbs. Green. Prod. News 12, 8–13.
Mroczko R., Szlachetka W.I., 1999. Wpływ flurprimidolu na wzrost i kwitnienie tulipanów ‘Gander’ i ‘Apeldoorn’ uprawianych w doniczkach. Zesz. Nauk. Inst. Sad. Kwiac., 6, 169–176.
Nelson P.V., Niedziela C.E., 1998. Effect of ancymidol in combination with temperature regime, calcium nitrate, and cultivar selection on calcium deficiency symptoms during hydroponic forcing of tulip. Sci. Hort. 74, 207–218.
Pobudkiewicz A., Nowak J., 1992. Effect of flurprimidol and silver thiosulfate (STS) on the growth and flowering of ‘Prima’ lilies as a pot plants. Acta Hort. 325, 193–198.
Stajszczak W., Szlachetka W.I., 1990. Wpływ różnych czynników na kwitnienie tulipanów pędzonych sposobem specjalnym w listopadzie i grudniu przy zastosowaniu sztucznego oświetlenia. Prace ISiK, ser. B, 15, 41–50.
Startek L., 2003. Porównanie działania czterech retardantów, stosowanych do moczenia cebul, na tulipany uprawiane w doniczkach. Zesz. Probl. Post. Nauk Roln. 491, 253–260.
Startek L., Zawadzińska A., 2001. Wpływ retardantów na wzrost i wartość dekoracyjną narcyzów uprawianych w doniczkach. Roczn. AR Pozn. Ogrodnictwo 33, 137–144
Weryszko-Chmielewska E., Hetman J., Laskowska H., Michońska M., Kostrzewa-Kuczmow J., Sprzączka I., 2005. Reakcje kwiatów i łodyg kilku odmian tulipana na oddziaływanie fluropirimidolu. Mat. z V Ogólnop. Konf. Nauk. „Biologia kwitnienia roślin i alergie pyłkowe”. Lublin 9–10 listopada 2005 r., Streszczenia, 62.
Zalewska M., Leszczyńska E., 2002. Wpływ fluropirimidolu na narcyzy pędzone w doniczkach. Zesz. Probl. Post. Nauk Roln. 483, 299–304.
Zalewska M., Jendrzejczak E., Nitschke-Leszczyńska E., 2010. Wpływ moczenia cebul w retardancie na wzrost i kwitnienie narcyzów pędzonych w doniczkach. Zesz. Probl. Post. Nauk Roln. 551, 431–442.
Download

Published
2013-04-30Ilona Sprzączka 
University of Life Sciences in Lublin
Halina Laskowska 
University of Life Sciences in LublinLicense

 

Articles are made available under the conditions CC BY 4.0 (until 2020 under the conditions CC BY-NC-ND 4.0).
Submission of the paper implies that it has not been published previously, that it is not under consideration for publication elsewhere.

The author signs a statement of the originality of the work, the contribution of individuals, and source of funding.

 


Most read articles by the same author(s)