EFFECT OF FERTILIZATION WITH MULTINUTRIENT COMPLEX FERTILIZERS ON TUBER QUALITY OF VERY EARLY POTATO CULTIVARS

Wanda Wadas

Siedlce University of Natural Sciences and Humanities

Teresa Łęczycka

Siedlce University of Natural Sciences and Humanities

Izolda Borysiak-Marciniak

Siedlce University of Natural Sciences and HumanitiesAbstract

Fertilization is one of the most important factors which can significantly affect potato tuber quality. The effect of multi-nutrient complex fertilizers (HydroComplex, Nitrophoska Blue Special and Viking 13 representing the nitrophoska group, and Polimag S from the amophoska group), and single-nutrient fertilizers (ammonium nitrate, single superphosphate and potassium sulphate) on tuber quality of very early potato cultivars (‘Aster’, ‘Fresco’, ‘Gloria’) was compared in a three-year field experiment. It was found that the single-nutrient and multi-nutrient complex fertilizers did not affected the dry matter, starch and L-ascorbic acid content in tubers of very early potato cultivars, but they increased nitrate (V) content. Of the multi-nutrient complex fertilizers, only HydroComplex containing most of magnesium and sulphur of all with the nitrophoska group significantly increased nitrate (V) content in tubers, on average by 4.0 mg N-NO3 kg-1 of fresh weight and, as result, reduced the ascorbate-nitrate index, compared with the single-nutrient fertilizers. The fertilizers applied in the study had no effect on the content of mineral compounds in potato tubers, except of potassium. The potassium content increased as the result of HydroComplex applied, on average by 0.86 g kg-1 of dry matter. The kind of fertilizer had a greater effect on the quality of ‘Aster’ and ‘Gloria’ than ‘Fresco’ tubers. Tubers of ‘Aster’ and ‘Gloria’ contained more dry matter and starch, and less nitrates (V) and calcium than ‘Fresco’. The content of L-ascorbic acid, phosphorus, potassium and magnesium in tubers of the examined potato cultivars was similar.

Keywords:

dry matter, starch, L-ascorbic acid, nitrates (V), ascorbate-nitrate index, mineral compounds

Boguszewska D., 2007. Wpływ niedoboru wody na zawartość wybranych składników chemicznych w bulwach ziemniaka. Żywność. Nauka. Technologia. Jakość 5(54), 93–101.
Buczek J., 1980. The nitrate reductase and nitrate reductase activities in cucumber seedings as affected on divalent cations. Acta Physiol. Plant., 2, 221–232.
Cieślik E., 1994. The effect of naturally occurring vitamin C in potato tubers on the levels of nitrates and nitrites. Food Chem., 49, 233–235.
Cieślik E., 1995. The effect of weather conditions on the level of nitrates in tubers of some potato varieties. Pol. J. Food Nutr. Sci. 45, 11–19.
Cieślik E., Sikora E., 1998. Correlation between the levels of nitrates and nitrites and the contents of potassium, calcium and magnesium in potato tubers. Food Chem. 63, 4, 525–528.
Grudzińska M., Zgórska K., 2007. Wpływ warunków meteorologicznych na zawartość azotanów w bulwach ziemniaka. Żywność. Nauka. Technologia. Jakość 5(60), 98–106.
Haase N.U., 2008. Healthy aspects of potatoes as part of the human diet. Potato Res., 51, 239–258.
Ilin Z., Durovka M., Markovic V., 2002. Effect of irrigation and mineral nutrition on the quality of potato. Acta Hort. (ISHS) 579, 625–629.
Jabłoński K., 2001. Wpływ sposobów nawożenia ziemniaków wieloskładnikowym nawozem Agro Solanum na plon, jego strukturę i jakość bulw. Folia Univ. Agric. Stetin., 223, Agricultura, 89, 81–86.
Jabłoński K., 2006. Wpływ nawożenia wieloskładnikowymi nawozami nowej generacji na plon i jakość ziemniaka. Zesz. Probl. Post. Nauk Roln., 511, 309–315.
Knittel H., Mannheim T., 2002. Vorteile durch ammoniumbetonte Ernährung? Kartoffelbau, 1, 36–38.
Kolbe H., Müller K., 1987. Vergleichende Untersuchungen über semiquantitative und quantitative Methoden zur Bestimmung von Nitrat in Kartoffelknollen. Potato Res., 29, 333–344.
Kołodziejczyk M., Szmigiel A., 2005. Zawartość makroelementów w bulwach ziemniaka jadalnego w zależności od kompleksu glebowego, odmiany oraz nawożenia. Fragm. Agronom. 1, 436–445.
Krzywy E., Jakubowski W., Krzywy J., 2001. Wpływ nawozów wieloskładnikowych i jednoskładnikowych na wysokość i niektóre cechy jakościowe plonów roślin. Cz. I. Wpływ nawozów wieloskładnikowych i jednoskładnikowych na wysokość plonów roślin oraz zawartość w nich azotu, fosforu, potasu, wapnia, magnezu i siarki. Fol. Univ. Agric. Stetin. 223, Agricultura 89, 99–106.
Lachman J., Orsak M., Pivec V., 1997. Ascorbate-nitrate index as a factor characterizing the quality of vegetables. Chem. List., 91, 708–709.
Leszczyński W., 2000. Jakość ziemniaka konsumpcyjnego. Żywność. Nauka. Technologia. Jakość 4(25) Supl., 5–27.
Leszczyński W., 2002. Zależność jakości ziemniaka od stosowania w uprawie nawozów i pestycydów. Zesz. Probl. Post. Nauk Roln. 489, 47–64.
Matin J., Zee J. A., Levallois P., Desrosiers T., Ayotte P., Poirier G., Pratte L., 1998. Consumption of potatoes and their contribution to dietary nitrate and nitrite intakes. Sci. Aliment., 18, 163–173.
Mitchell G.A., 1990. Methods of starch analysis. Starch – Starke, 42, 131–134.
Mokrzecka E., 1990. Wpływ nawożenia azotowo-potasowego na plonowanie i skład chemiczny kapusty. Roczn. Nauk Roln., A, 108, 3, 173–179.
Mozolewski W., Smoczyński S., 2004. Effect of culinary processes on the content on nitrates and nitrites in potato. Pakistan J. Nutr. 3, 357–361.
PN-90/A-75101.11. Przetwory owocowe i warzywne. Przygotowanie próbek i metody badań fizykochemicznych. Oznaczanie zawartości witaminy C.
Sawicka B., Mikos-Bielak M., 1995. An attempt to evaluate the fluctuation of chemical composition of potato tubers in changing conditions of arable field. Zesz. Probl. Post. Nauk Roln., 419, 95–102.
Serio F., Elia A., Signore A., Santamaria P., 2004. Influence of nitrogen form on yield and nitrate content of subirrigated early potato. J. Sci. Food Agric. 84, 11, 1428–1432.
Trawczyński C., Socha T., 2006. Wpływ nawozów wieloskładnikowych (Agrafoski, Amofoski, Amofosmagu) na plon i skład chemiczny bulw ziemniaka. Zesz. Probl. Post. Nauk Roln. 511, 157–164.
Wadas W., Łęczycka T., 2010. Efektywność stosowania wieloskładnikowych nawozów kompleksowych w uprawie bardzo wczesnych odmian ziemniaka. Biul. IHAR 257/258, 167–175.
Download

Published
2012-06-30Wanda Wadas 
Siedlce University of Natural Sciences and Humanities
Teresa Łęczycka 
Siedlce University of Natural Sciences and Humanities
Izolda Borysiak-Marciniak 
Siedlce University of Natural Sciences and HumanitiesLicense

 

Articles are made available under the conditions CC BY 4.0 (until 2020 under the conditions CC BY-NC-ND 4.0).
Submission of the paper implies that it has not been published previously, that it is not under consideration for publication elsewhere.

The author signs a statement of the originality of the work, the contribution of individuals, and source of funding.

 


Most read articles by the same author(s)