FACTORS MODIFYING YIELD QUANTITY AND QUALITY, AS WELL AS THE CHEMICAL COMPOSITION OF THE LEAVES OF LEAF CELERY Apium graveolens L. var. secalinum Alef. GROWN FROM SEEDLINGS

Ewa Rożek

University of Life Sciences in Lublin

Renata Nurzyńska-Wierdak

University of Life Sciences in Lublin

Katarzyna Dzida

University of Life Sciences in LublinAbstract

The usable part of leaf celery consists of the intensely green leaves with strong aroma, used for seasoning when fresh, dried, or frozen. The plants form from several tens to one hundred leaves, which can be cut several times during vegetation. The studies conducted in the years 2006–2008 were aimed at assessing the response of leaf celery to additional irrigation in the periods of humidity deficiency in the soil. The celery seedlings production was started at the beginning of March, the plants were put into the field in the third decade of May, in the spacing of 25 × 25 cm. Leaves were collected twice: in mid August and mid October. A significant effect of watering upon the height of plants was demonstrated, as well as upon the total celery yield quantity, nitrate (V) and total chlorophyll
contents. Irrigation contributed to the increase of petiole weight share and decrease of leaf blade share in the weight of whole leaves. No effect of irrigation was found upon the number of leaves, total sugar content in leaf blades, as well as upon the content of essential oil in the whole leaves. A factor that significantly modified the leaf composition was harvest term. It significantly influenced the total sugar content, as well as the contents of nitrates (V) and essential oils in celery leaves. During the first harvest, conducted in mid August, the leaves contained less total sugars, whereas there were more nitrates (V) and essential oil.

Keywords:

cutting celery, smallage, leaf celery, yield, irrigation, chemical composition, essential oil

Afec U., Carmeli S., Aharoni N., 1995. Columbianetin, a phytoalexin associated with celery resistance to pathogens during storage. Phytochem. 39 (6), 1347–1350.
Atta A. H., Alkofahi A., 1998. Anti-nocicepite and anti-inflammatory effects of some Jordanian medicinal plant extract. J. Ethnopharmacol. 60, 117–124.
Bonjar S., 2004. Evaluation of antibacterial properties of some medicinal plants used in Iran. J. Ethnopharmacol. 94, 301–305.
Breschini S. J., Hartz T. K., 2002. Drip irrigation management affects celery yield and quality. HortSci. 37(6), 894–897.
Elkner K., Kaniszewski S., 2001. The effect of nitrogen fertilization on field and quality factors of celery (Apium graveolens L. var. dulce Mill./Pers.). Veget. Crops Res. Bull. 55, 49–59
Evers A.M., Ketoja E., Hagg M., Plaami S., Hakkinen U., Pessala R., 1997. Decreased nitrogen rates and irrigation effect on celery field and internal quality. Plant Foods Hum. Nutr. 51, 173–186.
Gajc-Wolska J., Rosłon W., Osińska E., 2006. Ocena jakości świeżego surowca pietruszki naciowej (Petroselinum sativum L. ssp. crispim ) i selera listkowego (Apium graveolens L. var. secalinum). Folia Hort., supl., 123–127.
Jabłońska-Ryś E., 2007. Porównanie zawartości poliacetylenów w 18 odmianach selera korzeniowego. Żywność. Nauka. Technologia. Jakość. 5 (54), 137–143.
Jabłońska-Ryś E., Zalewska-Korona M., 2006. Zawartość steroli w selerze korzeniowym. Acta Agroph., 8 (3), 603–609.
Jałoszyński K., Szarycz M., Jarosz B., 2008. Zachowanie związków aromatycznych w suszu selera naciowego uzyskanego metodą mikrofalowo-próżniową. Inżynieria Rolnicza, 4 (102), 323–327.
Kaniszewski S., 2005. Nawadnianie warzyw. PWRiL. Warszawa.
Kaniszewski S., 2006. Nawadnianie warzyw. [In:] Nawadnianie roślin. S. Kaczmarek and L. Nowak (red.). PWRiL.
Kunachowicz H., Nadolna I., Iwanow K., Przygoda B., 2005. Tabele składu i wartości odżywczej żywności. PZWL.
Momin R.A., Nair M.G., 2002. Antioxidant, cyclooxygenase and topisomerase inhibitory compounds from Apium graveolens Linn. seeds. Phytomed. 9, 312–318.
Osińska M., Michalak K., Szymański L., 1982. Wpływ deszczowania i nawożenia mineralnego selerów na jakość plonu i jego wartość technologiczną. Zesz. Post. Nauk Roln. 236, 39–49.
Papamichail I., Louli V., Magoulas K., 2000. Supercritical fluid extraction of celery seed oil. J. Supercrit. Fluids 18, 213–226.
Polak R., 2008, Wpływ parametrów sublimacyjnego suszenia na zmianę współrzędnych barwy suszu z liści selera. Acta. Sci. Pol. Technica Agraria 7 (1–2), 9–18.
Polish Pharmacopoeia VII, 2006. Polskie Towarzystwo Farmaceutyczne, Warszawa.
Rożek E., 2004. Wpływ nawadniania na plonowanie kilku odmian selera korzeniowego (Apium graveolens L. var. rapaceum). Acta Agroph. 117, 5(3), 723–727
Rożek E., 2005. Wpływ wybranych czynników agrotechnicznych na plonowanie selera listkowego (Apium graveolens var. secalinum). [In:] Zmienność genetyczna i jej wykorzystanie w hodowli roślin ogrodniczych, monografia. Michalik B., Żurawicz E. [red.]. Skierniewice, Wyd. ISiK, 183–187.
Rożek E., 2006. Uprawa selera listkowego Apium graveolens var. secalinum Alef. z siewu nasion wprost na pole. Folia Hort., 18 (2), 107–112.
Rożek E., 2007a. Content of some chemicals and essential oil in leaves of leaf celery Apium graveolens L. var. secalinum Alef. Herba Pol. 53 (3), 213–217.
Rożek, E., 2007b. Reaction of leaf celery (Apium graveolens L. var. secalinum) to planting density and irrigation. Veget. Crops Res. Bull., 66, 69–77.
Rumasz E., Koszański Z., Wronkowska H., 1999. Influence of saline water irrigation on celery field. Fol. Univ. Agric. Stet. Agric. 73, 207–211.
Saleh M.M., Zwaving J.H., Malingre T.M., Bos R., 1985. The Essentials oil of Apium graveolens var. secalinum and its cercaricidal activity. Pharm. Weekbl. Sci. 7, 277–279.
Sowbhagya, H.B, Sampathu S.R., Krishnamurthy N., 2007. Evaluation of size reduction on the yield and quality of celery seed oil. J. Food Eng. 80, 1255–1260.
Wolski T., Najda A., Mardarowicz M., 2001. Analiza GC/MS olejków eterycznych otrzymanych z owoców trzech odmian selera naciowego (Apium graveolens L. var. dulce Mill. Pers.). Annales UMCS, IX, EEE, Horticultura, supl., 203–2010.
Yıldız L., Baskan K. S., Tütem E., Apak R., 2008. Combined HPLC-CUPRAC (cupric ion reducing antioxidant capacity) assay of parsley, celery leaves, and nettle. Talanta 77, 304–313.
Download

Published
2012-06-30Ewa Rożek 
University of Life Sciences in Lublin
Renata Nurzyńska-Wierdak 
University of Life Sciences in Lublin
Katarzyna Dzida 
University of Life Sciences in LublinLicense

 

Articles are made available under the conditions CC BY 4.0 (until 2020 under the conditions CC BY-NC-ND 4.0).
Submission of the paper implies that it has not been published previously, that it is not under consideration for publication elsewhere.

The author signs a statement of the originality of the work, the contribution of individuals, and source of funding.

 


Most read articles by the same author(s)

1 2 3 4 5 6 > >>