THE INFLUENCE OF DIVERSIFIED NITROGEN AND LIMING FERTILIZATION ON THE CHEMICAL COMPOSITION OF LETTUCE

Katarzyna Dzida

University of Life Sciences in Lublin

Zbigniew Jarosz

University of Life Sciences in Lublin

Zenia Michałojć

University of Life Sciences in Lublin

Renata Nurzyńska-Wierdak

University of Life Sciences in LublinAbstract

Lettuce needs a properly balanced nutrition base for its proper development. During the greenhouse experiment of 2009 and 2010, the influence of the dose of nitrogen and calcium carbonate on the content of nutrients in edible parts of lettuce was examined. The sowing of the seeds of the Omega variety of lettuce took place on February 24th, on March 7th the plants were bedded out into pallets, and finally planted into pots on March 19th. The vegetables were collected on April 24th, together with leaf samples for microand macro-elements analysis. The results of the experiment suggest that the increase in the dose of nitrogen had a significantly positive influence on the accumulation of total N and N-NO3 in the plant and a significantly negative effect on the content of phosphorus
and potassium in lettuce leaves. The microelements uptake of the plant was largely dependent on the dose of nitrogen and calcium carbonate. The largest amount of iron and manganese was found in plants nourished with the lowest dose of nitrogen, and the highest amount of zinc and copper was found in lettuce leaves from plants nourished with the quadruple, compared to the original value, dose of nitrogen, connected with the lower dose of calcium carbonate.

Keywords:

Lactuca sativa, N dose, CaCO3 dose, macroelements, microelements

Baran A., Kołton A., 2009. Wpływ zróżnicowanego nawożenia azotem na zawartość mikroelementów w roszponce warzywnej (Valerianella locusta (L.) Latter.). Zesz. Probl. Post. Nauk Roln. 541, 15–22.
Brumm I., Schenk M., 1993. Influence of nitrogen supply on the occurrence of calcium deficiency in field grown lettuce. Acta Hort. 339, 125–136.
Carranca C., Soares da Silva A., Fernandes M., Varela J., 2001. 15N Fertilizer Use Efficiency by Spinach Grown under Portuguese Field Conditions. Acta Hort. 563, 67–72.
Fontes P.C.R., Pereira P.R.G., Conde R.M., 1997. Critical chlorophyll, total nitrogen, and nitrate&nitrogen in leaves associated to maximum lettuce yield. J. Plant Nutr. 20 (9), 1061–1068.
Hartz T.K., Johnstone P.R., Smith R.F., Cahn M.D., 2007. Soil calcium status unrelated to tipburn of romaine lettuce. Hort. Science 42 (7), 1681–1684.
Jarosz Z., Dzida K., 2006. Wpływ zróżnicowanego nawożenia azotowo-potasowego na plonowanie i skład chemiczny sałaty. Acta Agrophysica, 7(3), 591–597.
Kalisz A., 2007. Wpływ zróżnicowanych dawek azotu na plonowanie i wartość odżywczą kapusty pekińskiej. Roczniki AR w Poznaniu 383, 511–515.
Kopcewicz J., Lewak S., 2002. Fizjologia roślin. Wyd. Nauk. PWN. Warszawa.
Kowalska I., 2004. Zawartość wybranych składników w szpinaku (Spinacia oleraceae L.) uprawianym przy zróżnicowanej zawartości wapnia. Roczniki AR w Poznaniu 360, 105–110.
Kozik E., 2006. Wpływ terminu zbioru oraz nawożenia azotem i potasem na zawartość azotanów w sałacie uprawianej w szklarni. Acta Agrophysica, 7(3), 633–642.
Li Y., Wang T., Li J., Ao Y. ,,2010. Effect of phosphorus on celery growth and nutrient uptake under different calcium and magnesium levels in substrate culture. Hort Sci.(Prague) 37, 99–108.
Nurzyńska-Wierdak R., 2006. The effect of nitrogen fertilization on field and chemical composition of garden rocket (Eruca sativa Mill.) in autumn cultivation. Acta Sci. Pol., Hortorum Cultus 5(1), 53–63.
Nurzyński J., Dzida K., Nowak L. 2009. Plonowanie i skład chemiczny sałaty w zależności od nawożenia azotowego i wapnowania. Acta Agrophysica 14(3), 683–689.
Parks S.E., Huett D.O., Campbell L.C., Spohr L.J., 2008. Nitrate and nitrite in Australian leafy vegetables. J. Agric. Res., 59 (7), 632–638.
Paterson C.D., Rahn C.R., 1996. The nitrogen contribution of lettuce crop residues in intensive vegetable rotations. Acta Hort. 428, 105–114.
Rogóż A., 2003. Właściwości fizykochemiczne gleb i zawartość pierwiastków śladowych w uprawianych warzywach. Cz. II Zawartość miedzi, cynku oraz manganu w warzywach. Zesz. Probl. Post. Nauk Roln. 471, 29–34
Rożek S., 2000. Czynniki wpływające na akumulację azotanów w plonie warzyw. Zesz. Nauk. AR w Krakowie, 364, 19–31.
Rutkowska G., 1996. Jeszcze o azotanach. Chłodnictwo 31 (12), 38–40.
Sady W., Rożek S., Myczkowski J., 1995. Effect of different forms of nitrogen on the quality of lettuce yield. Acta Hort., 401, 409–416.
Skąpski H., Dąbrowska B., 1994. Uprawa warzyw w polu. Wyd. SGGW Warszawa.
Stępkowska I., 2004. Porównanie działania leczniczego Lactuca sp. (L) (Asteraceae) na podstawie medycyny dawnej, ludowej i współczesnej. Post Fitoter 4: 173–177.
Tyksinski W., 1992. Reakcja salaty szklarniowej na zróżnicowane nawożenie mikroelementami. Roczn. AR Poznan, Rozpr. Nauk. 233.
Wojciechowska R., 2005. Akumulacja azotanów a jakość produktów ogrodniczych. Wyd. Coperite, Kraków, 21–27.
Wojciechowska R., Smoleń S., Przybyło J., 2000. Zawartość azotanów w różnych częściach użytkowych wybranych gatunków warzyw. Zesz. Nauk. AR. w Krakowie, ser. Sesja Naukowa, 71, 205–208.
Download

Published
2012-06-30Katarzyna Dzida 
University of Life Sciences in Lublin
Zbigniew Jarosz 
University of Life Sciences in Lublin
Zenia Michałojć 
University of Life Sciences in Lublin
Renata Nurzyńska-Wierdak 
University of Life Sciences in LublinLicense

 

Articles are made available under the conditions CC BY 4.0 (until 2020 under the conditions CC BY-NC-ND 4.0).
Submission of the paper implies that it has not been published previously, that it is not under consideration for publication elsewhere.

The author signs a statement of the originality of the work, the contribution of individuals, and source of funding.

 


Most read articles by the same author(s)

1 2 3 4 5 6 7 > >>