SCALE INSECTS (Hemiptera, Sternorrhyncha, Coccoidea) ON ORNAMENTAL PLANTS IN THE FIELD IN POLAND

Katarzyna Goliszek

University of Life Sciences in Lublin

Bożena Łagowska

University of Life Sciences in Lublin

Katarzyna Golan

University of Life Sciences in LublinAbstract

Thirty-three species were recorded from various ornamental field plants, representing 23.08% of the native Polish scale insects fauna. These species belong to
6 families, namely: Asterolecaniidae, Coccidae, Diaspididae, Eriococcidae, Kermesidae and Pseudococcidae. The best represented families were the Diaspididae (13 species) and Coccidae (12 species). For each species, the type of habitats, host plants, pest status and zoogeographical region of origin are given. Scale insects were found on cultivated deciduous trees and shrubs (24 species) and on ornamental coniferous trees and shrubs (8 species) in parks, botanic and household gardens, housing settlements and along avenues. The most numerous and economically important species is Parthenolecanium corni, followed by Carulaspis juniperi and Leucaspis lowi. Special attention should be paid to invasive Pulvinaria floccifera on Ilex aquifolium (L.) and unidentified Parthenolecanium sp. on rhododendron plants. These scale insects were observed in massive density on their hosts and can survive the winter in Poland.

Keywords:

sucking insects, pests, invasive species, trophic groups, zoogeographical element, economic significance

Dziedzicka A., 1988. Przyczynek do badań nad czerwcami (Homoptera, Coccinea) Polski. Zesz. Prob. Post. Nauk Roln. 353, 93–100.
Davidson J. A., Miller D.R., 1990. Diaspidid pest problems and control in crops, ornamental plants. [In:] Rosen D. (ed.), Armored scale insects, their biology, natural enemies and control. Elsevier, Amsterdam, 604–607.
Golan K., Łagowska B., Jaśkiewicz B., 2001. Scale insects (Hemiptera, Coccoidea) of the Kazimierz Landscape Park in Poland. Fragm. Faun. 44, 229–249.
Golan K., Goliszek K., Łagowska B., 2010. The first record of the cottony camellia scale (Pulvinaria floccifera (Westwood)) (Hemiptera: Sternorrhyncha: Coccoidea) outdoors in Poland. Progress In Plant Protection 50 (3) (w druku).
Komosińska H., 1974. Badania fizjograficzno-ekologiczne nad tarcznikami (Homoptera, Coccoidea, Diaspididae) Polski. Zesz. Nauk. AR w Warszawie. Rozpr. Nauk. 43, 93–100.
Komosińska H., 1976. Wpływ środowiska miejskiego na kształtowanie struktury ilościowej tarczników (Coccoidea, Diaspididae). Ekologiczne Problemy miasta. Materiały z Sympozjum Naukowego pt. Ochrona środowiska miejskiego, 14–15 XI 1975, 229–235.
Komosińska H., 1986a. Occurrence of scale insects (Homoptera, Coccoidea) on avenue trees in Warsaw. Ann. Warsaw Agricult. Univ. SGGW-AR. Anim. Sci. 20, 3–12.
Komosińska H., 1986b. Occurrence of scale insects (Homoptera, Coccoidea) on trees and shrubs of the Warsaw housing settlements. Ann. Warsaw Agricult. Univ. SGGW-AR. Anim. Sci. 20, 13–20.
Komosińska H., 1987a. Occurrence of scale insects (Homoptera, Coccoidea) on trees and shrubs of forests in the Warsaw environs. Ann. Warsaw Agricult. Univ. SGGW-AR. Anim. Sci. 21, 105–116.
Komosińska H., 1987b. Occurrence of scale insects (Homoptera, Coccoidea) on trees and shrubs of the Warsaw parks. Ann. Warsaw Agricult. Univ. SGGW-AR. Anim. Sc. 21, 95–103.
Koteja J., 1972. Notes on the Polish scale insect fauna (Homoptera, Coccoidea). IV. Polskie Pismo Entomol. 42, 565–571.
Koteja J., 1984. Materiały do fauny czerwców Polski (Homoptera, Coccinea). V. Pol. Pismo Entomol. 53, 673–677.
Koteja J., 1996. Jak rozpoznawać czerwce (Homoptera, Coccinea). [In:] Boczek J. (ed.), Diagnostyka szkodników roślin i ich wrogów naturalnych. SGGW Warszawa, 2, 139–231.
Kosztarab M., Kozar F., 1988. Scale insects of Central Europe. Akademiai Kiado, Budapest. 455 pp.
Kozarzhevskaya E., 1992. Vrediteli dekorativn'ih rasteniji. Moskva: Nauka. 360 pp.
Łabanowski G., 2006. Olej parafinowy do zwalczania szkodników roślin ozdobnych. Ochrona roślin 21(2), 24–27.
Łabanowski G., Soika G., 1996. Najgroźniejsze szkodniki w szkółkach roślin ozdobnych. Progress in Plant Protection, 36(1), 184–190.
Łabanowski G., Soika G., 1997. Czerwce – groźne szkodniki drzew i krzewów ozdobnych. Progress in Plant Protection, 37(2), 398–400.
Łabanowski G., Soika G., 1998. Tarcznik trzmielinowiec – potencjalny szkodnik trzmieliny w Polsce. Ochrona Roślin, 42, 12–13.
Łabanowski G., Soika G., 1999. Przylepnica szklarniowa – potencjalny szkodnik szeflery i ostrokrzewu w Polsce. Ochrona Roślin, 43(4/5), 14–16.
Łagowska B., 1986. Miseczniki (Homoptera, Coccidae) stwierdzone na drzewach i krzewach liściastych w Lublinie oraz jego okolicach. Annales UMCS Sec. C, Biologia, 41, 173–187.
Łagowska B., 1987. Analysis of groups of soft scale (Homoptera, Coccidae) on woody plants of Lublin and its surroundings. Ekol. Pol. 35 (1), 131–144.
Łagowska B., 1996. Pulvinaria Targioni – Tozetti (Homoptera, Coccidae) in Poland. Wyd. AR Lublin. Poland. 119 pp.
Łagowska B., 1998. Występowanie czerwców (Homoptera, Coccinea) na drzewach i krzewach w środowisku miejskim. [In:] T. Bartczak, P. Indykiewicz (ed.), Fauna miast. 39(4), 29–42.
Łagowska B., Golan K., 2001. The scale insects (Hemiptera: Coccoidea) of economic importance in the Kazimierz Landscape Park in Poland. Boll. Zool. Agrar. Bachic. ser. II. 33(3), 365–372.
Malumphy C., Ostrauskas H., Pye D., 2009. Contribution to the knowledge of scale insects (Hemiptera, Coccoidea) of Lithuania, including two species new for the country. Acta Zoologica Lituanica, 19(2), 120–127.
Soika G., Łabanowski G., 1997. Czerwce – groźne szkodniki drzew i krzewów ozdobnych. Progress in Plant Protection, 37, 389–400.
Soika G., Łabanowski G., 2003. Owady zasiedlające pnie i pędy drzew i krzewów ozdobnych. Zeszyty Nauk. ISK 11, 89–97.
Soika G., Łabanowski G., 2004. Miseczniki – tegoroczna plaga szkółek roślin ozdobnych. Szkółkarstwo, 05/2004.
Stepaniuk K., 2009. Taksonomiczny status wybranych gatunków z rodzaju Parthenolecanium Bouché (Hemiptera, Coccoidea, Coccidae) w świetle wyników badań morfologicznych, ekologicznych i molekularnych (praca doktorska).
Szulczewski J.W., 1926. Materiały do fauny czerwców miasta Poznania. Pol. Pismo Entomol. 5, 137–143.
Szulczewski J.W., 1931. Notatki entomologiczne i zoocecidiologiczne z powiatu lublinieckiego na Górnym Śląsku. Pol. Pismo Entomol. 10, 124–135.
Szulczewski J. W., 1949. Przyczynek do fauny czerwców (Coccidae) Ziemi Lubuskiej. Bad. Fizjograf. Pol. Zach. Pozn. TPN. 2, 219–224.
Download

Published
2011-06-30Katarzyna Goliszek 
University of Life Sciences in Lublin
Bożena Łagowska 
University of Life Sciences in Lublin
Katarzyna Golan 
University of Life Sciences in LublinLicense

 

Articles are made available under the conditions CC BY 4.0 (until 2020 under the conditions CC BY-NC-ND 4.0).
Submission of the paper implies that it has not been published previously, that it is not under consideration for publication elsewhere.

The author signs a statement of the originality of the work, the contribution of individuals, and source of funding.

 


Most read articles by the same author(s)