THE EFFECT OF FLAT COVERS ON THE QUANTITY AND QUALITY OF ARUGULA YIELD

Anna Francke

University of Warmia and Mazury in OlsztynAbstract

Arugula is a common name for several leafy vegetable species of the family Brassicaceae. Eruca sativa and Diplotaxis tenuifolia are grown commercially for human
consumption. The effect of two types of flat covers, perforated PE film and non-woven PP fabric, on the yield and quality of arugula was determined in the study. A two-factorial experiment was conducted in 2006–2008 in the Experimental Garden of the University of Warmia and Mazury in Olsztyn. The first experimental factor was plant species – Diplotaxis tenuifolia and Eruca sativa. The second factor was the type of plant cover – perforated PE film with 100 openings per m2 and non-woven PP fabric with surface density of 17 g·m-2. Plants grown without protective cover served as control. Arugula was grown on proper black earth soil of quality class IIIb and cereal-fodder strong complex. Each year, seeds were sown in the middle of April. After planting out in the field, the seedlings were covered with PE film and non-woven PP fabric. The covers were removed after approximately five weeks. Leaves were harvested gradually over the growing season, one to three
times from each treatment. The use of PE film and non-woven PP fabric covers had a significant effect on the total and marketable yield of arugula leaves. In 2006–2008, the highest average total yield was obtained from plots covered with perforated PE film. The marketable yield had a higher share of the total yield in Diplotaxis tenuifolia and in plots covered with perforated PE film, compared with control plots and plots covered with nonwoven PP fabric. The rosettes of Diplotaxis tenuifolia consisted of a higher number of leaves, while Eruca sativa had longer leaves and higher rosette biomass.

Keywords:

Diplotaxis tenuifolia, Eruca sativa, perforated PE film, non-woven PP fabric, yield

Adamczyk G., 2002. Wybrane aspekty zachowań konsumpcyjnych i wzorców spożycia żywności w polskich gospodarstwach domowych w latach dziewięćdziesiątych. Rocz. AR Poznań 343, Ekon. 1, 31–41.
Bieniek B., 1994. Gleby Ogrodu Doświadczalnego w Kortowie. Maszynopis, Olsztyn.
Biggs M., 1998. Warzywa. Wyd. MUZA SA, Warszawa.
D’Antuono L.F., Elementi S., Neri R., 2008. Glucosinolates in Diplotaxis and Eruca leaves: Diversity, taxonomic relations and applied aspects. Phytochemistry 69, 187–199.
Dyduch J., Najda A., 2005. Zmiany zawartości suchej masy i kwasu L-askorbinowego w liściach roślin dwu odmian selera naciowego (Apium graveolens L. var. dulce Mill./Pers.) w zależności od wieku zbieranych roślin i ściółkowania gleby. Zesz. Nauk AR Wrocław, Rolnictwo, 86, 515, 111–119.
Esiyok D., 1997. Marketing and utilization of rocket in Turkey. [In:] Rocket: A Mediterranean crop for the world. Mat. Konf. IPGRI Legnaro (Italy) 13–14 December 1996, 86–87.
Francke A., 2004. Plonowanie rokietty siewnej (Eruca sativa L. DC.) w zależności od terminu uprawy i rodzaju gleby. Folia Univ. Agricult. Stein, Agricultura 239(95), 81–86.
Francke A., 2005. Wpływ stosowania osłon płaskich na wielkość i jakość plonu rzodkiewki. Zesz. Nauk. AR we Wrocławiu, Roln. 86, 515, 133–138.
Kawashima L.M., Valente-Soares L.M., 2003. Mineral profile of raw and cooked leafy vegetables consumed in southern Brazil. Food Compos. and Anal., 16(5), 605–611.
Majkowska-Gadomska J., 2010. Badania nad oddziaływaniem bezpośredniego osłaniania roślin i ściółkowania gleby na wzrost, rozwój oraz plonowanie melona (Cucumis melo L.). Rozpr. i monogr., Wyd. UWM Olsztyn, 159.
Morales M., Janick J., 2002. Arugula: A promising specialty leaf vegetable. ASHS Press, Alexandria, VA, 418–423.
Morales M., Maynard E., Janick J., 2006. ‘Adagio’: A slow-bolting arugula. HortSci. 41(6), 1506–1507.
Nalborczyk E., 1999. Rośliny alternatywne rolnictwa XXI wieku i perspektywy ich wykorzystania. Zesz. Probl. Post. Nauk Roln. 468, 17–30.
Nitz G.M., Schnitzler W.H., 2002. Variation der glucosinolatgehalte bei den rucolaarten Eruca sativa und Diplotaxis tenuifolia in abhängigkeit des erntesschnittes. J. Appl. Bot. 76(3/4), 82–86.
Pimpini F., Enzo M., 1997. Present status and prospects for rocket cultivation in the Veneto region. [In:] Rocket: A Mediterranean crop for the world. Mat. Konf. IPGRI Legnaro (Italy) 13–14 December 1996, 51–66.
Pignone D., 1997. Present status of rocket genetic resources and conservation activities. [In:] Rocket: A Mediterranean crop for the world. Mat. Konf. IPGRI Legnaro (Italy) 13–14 December 1996, 2–12.
Podbielkowski Z., 1989. Słownik roślin użytkowych. PWRiL Warszawa.
Silva Dias J., 1997. Rocket in Portugal: botany, cultivation, uses and potential. [In:] Rocket: A Mediterranean crop for the world. Mat. Konf. IPGRI Legnaro (Italy) 13–14 December 1996, 81–85.
Siwek P., 2004. Warzywa pod folią i włókniną. Wyd. Hortpress, Warszawa.
Siwek P., Libik A., 2005. Wpływ osłon z folii i włókniny w uprawie wczesnej selera naciowego na wielkość i jakość plonu. Zesz. Nauk. AR we Wrocławiu, Roln. 86, 515, 483–490.
Siwek P., Lipowiecka M., 2003. Efektywność ekonomiczna stosowania osłon z tworzyw sztucznych w uprawie ogórków na wczesny zbiór. Folia Hort. Supl. 2, 358–360.
Słodkowski P., Rekowska E., 2003. The effect of covering and cultivation methods on crisp lettuce yields. Folia Hort. 15(1), 19–23.
Słodkowski P., Rekowska E., 2004. Wpływ ściółkowania gleby oraz osłaniania roślin na plonowanie selera korzeniowego uprawianego na zbiór pęczkowy. Folia Univ. Agric. Stetin., Agricult 239(95), 375–380.
Słodkowski P., Rekowska E., 2005. Wpływ terminu siewu nasion na plonowanie rokietty siewnej. Zesz. Nauk. AR we Wrocławiu, Roln. 86, 515, 497–502.
Systematyka Gleb Polski 1989. Rocz. Gleb. 60(3/4), 7–103.
Tendaj M., Mysiak B., 2007. Plonowanie cebuli siedmiolatki (Allium fistulosum L.) w zależności od terminu sadzenia rozsady i stosowania płaskich osłon. Annales UMCS, sec. EEE, Horticultura, 17(2), 5–10.
Wierzbicka B., 2002. Mniej znane rośliny warzywne. Wyd. UWM Olsztyn.
Download

Published
2011-12-31Anna Francke 
University of Warmia and Mazury in OlsztynLicense

 

Articles are made available under the conditions CC BY 4.0 (until 2020 under the conditions CC BY-NC-ND 4.0).
Submission of the paper implies that it has not been published previously, that it is not under consideration for publication elsewhere.

The author signs a statement of the originality of the work, the contribution of individuals, and source of funding.

 


Most read articles by the same author(s)