INFLUENCE OF CULTIVATION METHODS AND FOLIAR NUTRITION WITH Cu AND Mn ON YIELDS AND BIOLOGICAL VALUE OF SCORZONERA ROOTS (Scorzonera hispanica L.)

Mirosław Konopiński

University of Life Sciences in Lublin

Ewa Ferens

University of Life Sciences in LublinAbstract

Root crops are particularly sensitive towards growth conditions, while simplifications recommended at present in agricultural technology exert diverse effects on reactions of cultivated plants. The study aimed at evaluating the impact of varied tillage systems and plant cultivation as well as foliar cooper and manganese nutrition on root yields of scorzonera and some of their qualitative traits. The field experiments were carried out in 2005–2007 on lessive soil developed from loess formations covering the chalky marls. Scorzonera of Duplex cv. was the testing plant. The experimental pattern included the following factors: two plant cultivation methods (on flat soil and on ridges), two pre-sowing tillage systems (harrowing, rototiller), as well as foliar nutrition with copper and manganese. The highest total and marketable yields of scorzonera roots at the lowest share of non-commercial roots in total yield, was achieved due to cultivation in ridges, after presowing
tillage using rototiller, and manganese foliar nutrition. The positive influence of scorzonera cultivation on ridges on dry matter content in roots was recorded. Diverse tillage systems and plant foliar nutrition had no significant effects on inulin content in scorzonera roots; however the increasing tendency of the component concentration at plants cultivated on ridges after shallow spring tillage procedures, was observed. Studied experimental factors did not exert any considerable influence on protein contents in scorzonera roots.

Keywords:

scorzonera, inulin, ridges, copper, manganese, pre-sowing tillage

Babik J., 2000. Wpływ metody uprawy, nawadniania i zagęszczenia roślin na plon i jakość korzeni cykorii sałatowej (Cichorium intybus L. var. foliosum Hegi). Annales UMCS Sect. EEE, Horticultura, 8, Suppl., 211–217.
Babik J., Dudek J., 2000. New, complex machine for ridge forming, and simultaneous sowing vegetable crops. Veg. Crops Res. Bull. 53, 103–110.
Błażewicz-Woźniak M., 1998. Wpływ czynników agrotechnicznych na wschody, wzrost i plonowanie pietruszki korzeniowej, uprawianej na glebie zlewnej o nietrwałej strukturze. Część. III. Plon korzeni i jego struktura. Annales UMCS Sec. EEE, Horticultura, 6, 73–87.
Cabezas M.J., Rabert C., Bravo S., Shene C., 2002. Inulin and sugar contents in Helianthus tuberosus and Cichorium intybus tubers: effect of postharvest storage temperature. J. Food Sci. 67, (8), 2860–2865.
Causey J.L., Feirtag J.M., Gallaher D.D., Tungland B.C., Slavin J.L., 2000. Effects of dietary inulin on serum lipids, blood glucose and the gastrointestinal environment in hypercholesterolemic men. Nutrition Res. 20 (2), 191–201.
Cebulak T., Sady W., 2000. Effect of cultivation methods on nutritive compounds in the carrot. Fol. Hort. 12 (1), 77–84.
Cherbut C., 2002. Inulin and oligofructose in the dietary fibre concept. British Journal of Nutrition 87 Suppl. 2, 159–162.
Cieślik E., Prostak A., Pisulewski P.M., 2001. Funkcjonalne właściwości fruktanów. Żywn. Nauka Technol. Jakość 1 (26), 5–13.
Delzenne N.M., Daubioul C., Neyrinck A., Lasa M., Taper H.S., 2002. Inulin and oligofructose modulate lipid metabolism in animals: review of biochemical events and future prospects. British J. Nutrition 87 Suppl. 2, 255–259.
Dolota A., Dąbrowska B., 2003. Zawartość włókna surowego i inuliny w korzeniach różnych odmian skorzonery (Scorzonera hispanica L.). Fol. Hort. Supl. 1, 295–297.
Dolota A., Dąbrowska B., 2007. Wpływ odmiany i metody uprawy na dynamikę przyrostu korzeni oraz plonowanie skorzonery (Scorzonera hispanica L.). Annales UMCS Sec. EEE, Horticultura, 17 (1), 16–24.
Dolota A., Dąbrowska B., Radzanowska J., 2005. Chemical and sensory characteristics of some scorzonera (Scorzonera hispanica L.) cultivars. Acta Hort. 682, 527–533.
Evers A.M., Tuuri H., Hägg M., Plaami S., Häkkinen U., Talvitie H., 1997. Soil forming and plant density effects on carrot yield and internal quality. Plant Foods Human Nutr. 51, 283–294.
Gałązka I., 2002. Skład mączki cykoriowej wybranych odmian cykorii, zróżnicowanych wielkością i terminem zbioru korzeni. Żywn. Nauka Technol. Jakość 3 (32) Supl., 37–45.
Hébette C.L.M., Delcour J.A., Koch M.H.J., Booten K., Kleppinger R., Mischenko N., Reynaers H., 1998. Complex melting of semi-crystalline chicory (Cichorium intybus L.) root inulin. Carbohydrate Res. 310, 65–75.
Jaskulski D., 2007. Porównanie wpływu dolistnego stosowania nawozów na efekty produkcyjne oraz ekonomiczne uprawy niektórych roślin polowych. Fragm. Agron. 1 (93), 106–112.
Kęsik T., Błażewicz-Woźniak M., 1994. Zmiany niektórych fizycznych właściwości gleby pod wpływem uproszczeń stosowanych w przedzimowej i wiosennej przedsiewnej uprawie roli w ogniwie zmianowania roślin warzywnych. Annales UMCS Sec. EEE, Horticultura, 2, 22, 174–182.
Kęsik T., Konopiński M., Błażewicz-Woźniak M., 1992. Wpływ niektórych zabiegów agrotechnicznych na plonowanie korzeniowych roślin warzywnych. II Ogólnopolski Zjazd Hodowców Roślin Ogrodniczych Lublin, 137–140.
Kęsik T., Konopiński M., Błażewicz-Woźniak M., 1999. Wpływ zabiegów agrotechnicznych na wschody i plonowanie warzyw korzeniowych. Zesz. Probl. Post. Nauk Roln. 466, 259–270.
Kim M., 2000. The water-soluble extract of chicory reduces cholesterol uptake in gut-perfused rats. Nutrition Res. 20 (7), 1017–1026.
Kolida S., Tuohy K., Gibson G.R., 2002. Prebiotic effects of inulin and oligofructose. British J. Nutrition, 87 Suppl. 2, 193–197.
Kołota E., Biesiada A., 2000. Wpływ nawożenia dolistnego na plon i jakość korzeni marchwi. Rocz. AR Pozn. Ogrodnictwo 323, 31 (1), 331–335.
Konopiński M., 2003. Wpływ zróżnicowanych systemów uprawy na kształtowanie warunków wzrostu, plonowanie i wartość biologiczną skorzonery (Scorzonera hispanica L.). Rozpr. Nauk. AR Lublin, 272.
Konopiński M., 2009. Influence of intercrop plants and varied tillage on yields and nutritional value of salsify (Tragopogon porrifolius L.) roots. Acta. Sci. Pol., Hortorum Cultus 8(2), 27–36.
Łachowski J., 1961. Wpływ boru, manganu, miedzi i magnezu na wartość produkcyjną cykorii. Rocz. Nauk Rol. Ser. A, 84, 89–103.
Michalik Ł., 2003. Wpływ metody uprawy na plonowanie selera naciowego w warunkach klimatycznych Olsztyna. Fol. Hort. Suppl. 2, 322–324.
Monti A., Amaducci M.T., Pritoni G., Venturi G., 2005. Growth, fructan yield, and quality of chicory (Cichorium intybus L.) as related to photosynthetic capacity, harvest time, and water regime. J. Exp. Botany 56 (415), 1389–1395.
Polák M., Poničan J., Jech J., Angelovič M., 1999. Comparison of cultivating root vegetables in soil prepared by the classical method and in ridges. Zěmdělska Technika 45 (1), 1–8.
Polska Norma PN-R-75533:1996 – Skorzonera.
Roberfroid M.B., 2002. Functional foods: concepts and application to inulin and oligofructose. British J. Nutr. 87, Suppl. 2, 139–143.
Rożek S., Sady W., Kasprzyk A., 2000. Wpływ pozakorzeniowego dokarmiania roślin na wielkość i jakość plonu marchwi. Zesz. Nauk. AR Kraków Ogrodnictwo 364, 71, 159–162.
Skowronek M., Fiedurek J., 2003. Inulina i inulinazy właściwości, zastosowania, perspektywy. Przem. Spoż. 3, 18–20.
Tisdall J.M., Hodgson A.S., 1990. Ridge tillage in Australia: a review. Soil and tillage research 18 (2–3), 127–144.
Uppenkamp N., 2002. Soil operations with or without the plough? A comparative analysis of the cost structures under differentiated cultivation regimes. Getreide Magazin 3, 163–165.
Wierzbicka B., Pierzynowska-Korniak G., Majkowska-Gadomska J., 2004. Wpływ metody uprawy i przechowywania na plon i jędrność korzeni spichrzowych dwóch odmian marchwi. Fol. Univ. Agricult. Stetin. Agricult. 239 (95), 415–418.
Wróbel S., 1996. Działanie nawożenia mikroelementowego na plonowanie i skład chemiczny buraka cukrowego w uprawie bezobornikowej. Zesz. Probl. Post. Nauk Rol. 434, 139–143.
Wszołek M., 1999. Wpływ dodatku inuliny na cechy jakościowe biojogurtów. Żywn. Nauka Technol. Jakość 4 (21) Supl., 176–183.
Download

Published
2011-12-31Mirosław Konopiński 
University of Life Sciences in Lublin
Ewa Ferens 
University of Life Sciences in LublinLicense

 

Articles are made available under the conditions CC BY 4.0 (until 2020 under the conditions CC BY-NC-ND 4.0).
Submission of the paper implies that it has not been published previously, that it is not under consideration for publication elsewhere.

The author signs a statement of the originality of the work, the contribution of individuals, and source of funding.

 


Most read articles by the same author(s)

1 2 > >>