THE EFFECT OF COVER PLANTS ON THE YIELD AND CONTENT OF SELECTED COMPONENTS OF CABBAGE VARIETES

Jolanta Franczuk

University of Podlasie, Siedlce

Anna Zaniewicz-Bajkowska

University of Podlasie, Siedlce

Edyta Kosterna

University of Podlasie, Siedlce

Robert Rosa

University of Podlasie, Siedlce

Iwona Pniewska

University of Podlasie, Siedlce

Wiesław Olszewski

University of Podlasie, SiedlceAbstract

Very important element of proecological vegetables cultivation it is cover plants applied. They have favourable influence on the soil environment, indicated the possibility of limiting mineral fertilizer use and also reduce an application of herbicides, allow to keep soil fertility and in this same achieve high and good quality of yield. An experiment was carried out in 2002–2005 at the Experimental Farm in Zawady belonging to University of Podlasie. The objective of the study was the effect of cover plants (phacelia, spring vetch, serradella and oat) ploughed down in the autumn, spring or retained on the soil surface as a cover crop on the yield of red and savoy cabbage, and dry matter and vitamin C contents in white and savoy cabbage was investigated. The effects of covers were compared to the uncovered control. White cabbage cv. 'Masada F1', red cabbage cv. 'Koda' and savoy cabbage cv. 'Wirosa F1' were cultivated. Irrespective of the date of ploughing down of cover plants, serradella was the best plant cover preceding red cabbage, and phacelia was most beneficial when preceded savoy cabbage. Oat cover ploughed down in the autumn favoured dry matter accumulation, when springincorporated, stimulated vitamin C in white cabbage. The autumn-incorporated phacelia
cover resulted in the greatest dry matter and vitamin C contents in savoy cabbage.

Keywords:

date of ploughing down the cover plant, yield, nutritive value, head cabbage

Abdul-Baki, A.A., Teasdale, J.R., Korcak, R.F., Chitwood D.J., Huettel R.N., 1996. Fresh-market tomato production in a low-input alternative system using cover-crop mulch. Hort. Sci., 31, 65–69.
Cherr C.M., Scholberg. M.S.J., McSorley R., 2006. Green Manure Approaches to Crop Production: A Synthesis. Agron. J., 98, 302–319.
Doruchowski W., 1997. Kierunki hodowli warzyw do przetwórstwa. Produkcja warzyw do przetwórstwa. Mat. Konf., Skierniewice 13–14 listopada 1997, 3–12.
Franczuk J., 2006. Efekty stosowania nawozów zielonych w postaci międzyplonów ozimych oraz słomy żytniej w uprawie warzyw. Wyd. AP Siedlce, Rozpr. nauk., 84.
Franczuk J., Jabłońska-Ceglarek R., 1998. Oddziaływanie międzyplonów ozimych i słomy na plonowanie kapusty głowiastej białej. Annales UMCS, sec. EEE, VI, 57–72.
Franczuk J., Jabłońska-Ceglarek R., Zaniewicz-Bajkowska A., Kosterna E., Rosa R., 2009. The effect of plant mulches on the nutritive value of red cabbage and onion. Veget. Crops Res. Bull., 70, 125–134.
Grassbaugh E.M., Reniger E.E., Bennett M.A., 2004. Comparison of organic and inorganic mulches for heirloom tomato production. Acta Hort., 638, 171–176.
Hansen E. M., Djurhuus J., 1997. Nitrate leaching as influenced by soil tillage catch crop. Soil Till. Res., 41, 203–219.
Jabłońska-Ceglarek R., Zaniewicz A., Wadas W., 1994a. Sideral fertilizers applied in the form of summer catach crops in the cultivation of white cabbage. Part III. Effect of fertilization with catch crops and straw as compared to farmyard manure and only mineral fertilization on the nutritive value of white cabbage. Sci. Pap. ATU Siedlce, Veget. Plants, 41, 30–41.
Jabłońska-Ceglarek R., Franczuk J., Zaniewicz A., Wadas W., 1994b. Sideral fertilizers applied in the form of winter catach crops in the cultivation of white cabbage. Part III. Effect of winter catch crops and rye straw as compared to farmyard manure and only mineral fertilization on the nutritive value and chemical composition of white cabbage. Sci. Pap. ATU Siedlce Veget. Platnts, 41, 100–107.
Jabłońska-Ceglarek R., Franczuk J., 2002. Alternatywne formy nawożenia organicznego w uprawie kapusty głowistej białej. Acta Sci. Pol., Hortum Cultus, 1(2), 45–54.
Jabłońska-Ceglarek R., Franczuk J., Zaniewicz-Bajkowska A., Rosa R., 2002. The effect of summer catch crops on yielding and chosen elements of nutritions value of onion and red beet. Folia Hort., 14/2,11–23.
Jabłońska-Ceglarek R., Rosa R., 2003. Influence of green manures on the quantity and quality of the yield of red beet. Acta Sci. Pol., Hortorum Cultus, 2(1), 21–30.
Jabłońska-Ceglarek R., Franczuk J., Rosa R., Zaniewicz-Bajkowska A., Kosterna E., 2006. Wpływ sposobów mulczowania gleby i rodzaju mulczu na plonowanie kapusty głowiastej ‘Masada F1’. Acta Aprophisica, 7(4), 885–894.
Kęsik T., Błażewicz-Woźniak M., Konopiński M., 2000. Wpływ sposobu uprawy roli oraz stosowania roślin okrywowych na wielkość i jakość korzeni marchwi. Zesz. Nauk. AR w Krakowie, 364, 113–116.
Kołota E., Adamczewska-Sowińska K., 2004. The effects of living mulches on yield, overwintering and biological value of leek. Acta Hort., 638, 209–214.
Mazur T., 1999. Rolnicze i ekologiczne znaczenie nawożenia organicznego i mineralnego. Zesz. Probl. Post. Nauk Rol., 467, 151–157.
Olfati J.A., Peyvast Gh., Nosrati-Rad Z., 2008. Organic mulching on carrot yield and quality. Int. J. Veget. Sci., 14(4), 362–368.
PN-72/R-75362. Warzywa świeże. Kapusta.
Sadowski W., 1992. Porównanie efektywności obornika, słomy, nawozów zielonych i biohumusu w uprawie ziemniaka. Mat. Konf. Nauk. „Produkcyjne skutki zmniejszania nakładów na agrotechnikę roślin uprawnych.” ART. Olsztyn, 216–222.
Songin W., 1989. Intensywne rolnictwo a ochrona środowiska. Zesz. Probl. Post. Nauk Rol., 380, 121–131.
Starck J.R., 1998. Ogrodnictwo zapewniające trwałą żyzność gleby. Ogólnopol. Konf. Nauk. pt. Ekologiczne aspekty produkcji ogrodniczej. AR Poznań, 17–18 listopad 1998, 77–84.
Wadas W., 1997. Plonotwórcze działanie nawozów zielonych i słomy w uprawie warzyw. Fragm. Agronom., 3(55), 61–70.
Wadas W., 1998. Efekty produkcyjne stosowania różnych form nawożenia organicznego w uprawie warzyw. Rocz. Nauk Rol., ser. A, 113(1–2), 201–211.
Winiarska S., Kołota E., 2004. Przydatność wybranych gatunków roślin jako żywych ściółek w uprawie pora oraz ocena ich wartości nawozowej. Rocz. AR w Poznaniu, 356, 225–232.
Download

Published
2010-06-30Jolanta Franczuk 
University of Podlasie, Siedlce
Anna Zaniewicz-Bajkowska 
University of Podlasie, Siedlce
Edyta Kosterna 
University of Podlasie, Siedlce
Robert Rosa 
University of Podlasie, Siedlce
Iwona Pniewska 
University of Podlasie, Siedlce
Wiesław Olszewski 
University of Podlasie, SiedlceLicense

 

Articles are made available under the conditions CC BY 4.0 (until 2020 under the conditions CC BY-NC-ND 4.0).
Submission of the paper implies that it has not been published previously, that it is not under consideration for publication elsewhere.

The author signs a statement of the originality of the work, the contribution of individuals, and source of funding.

 


Most read articles by the same author(s)

1 2 > >>