THE INFLUENCE OF CONSERVATION TILLAGE ON THE MINERAL ELEMENTS CONTENT IN SOIL AND CHEMICAL COMPOSITION OF ONION

Marzena Błażewicz-Woźniak

University of Life Sciences in Lublin

Tadeusz Kęsik

University of Life Sciences in Lublin

Dariusz Wach

University of Life Sciences in Lublin

Mirosław Konopiński

University of Life Sciences in LublinAbstract

In a field experiment with conservation tillage of Wolska variety of onion the influence of cover plants such as spring rye (Secale cereale) and common vetch (Vicia sativa) as well as varied pre-sowing cultivation measures: no-tillage, disc harrowing during the spring, disc harrowing before the winter in comparison with conventional cultivation, on the content of mineral elements in soil and onion were studied. The content of mineral elements in soil and in onion was modified in greater degree by the changes in weather than by the agro-technical factors. No significant influence of conservation tillage on the content of mineral components in soil or in the onion was found. Soil covered with plant mulch contained slightly more potassium and magnesium in the arable layer in comparison with bare soil. The onion cultivated by using cover plants accumulated slightly more dry mass, N-total and potassium.

Keywords:

onion, conservation tillage, cover plants, rye, vetch, mulch

Adamczewska-Sowińska K., 2004. Zastosowanie żywych ściółek w uprawie pomidora i papryki oraz ich wpływ następczy na plonowanie selera korzeniowego i marchwi jadalnej. Zesz. Nauk. AR Wrocław 484. Rozprawy 213.
Błażewicz-Woźniak M., Mitura R., 2004. Wpływ uprawy konserwującej na zawartość składników mineralnych w glebie i w korzeniach pietruszki. Rocz. AR Pozn. 356, Ogrodn. 37, 3–11.
Bottenberg H., Masiunas J., Eastman C., Eastburn D., 1997. Yield and quality constraints of cabbage planted in rye mulch. Biol. Agric. Hort. 14, 323–342.
Cline G.R., Silvernail A.F., 2001. Residual nitrogen and kill date effects on winter cover crop growth and nitrogen content in vegetable production system. Hort. Technol. 11(2), 219–225.
Duer I. 1996. Mulczujący wpływ międzyplonu na plonowanie jęczmienia jarego oraz zawartość wody i azotanów w glebie. Fragm. Agron. XIII, 1(49), 29–43.
Gundersen V., Bechmann I.E., Behrens A., Sturup S., 2000. Comparative investigation of concentrations of major and trace elements in organic and conventional Danish agricultural crops. 1. Onions (Allium cepa Hysam) and peas (Pisum sativum Ping Pong). J. Agric. Food Chemistry
48(12), 6094–6102.
Hallman E., Rembiałtowska E., 2006. Antioxidant compounds content in selected onion bulbs from organic and conventional cultivation. J. Res. Applic. Agric. Eng. 51(2), 42–46.
Hallman E., Rembiałtowska E., Kaproń L., Szafirowska A., Grudzień K., 2005. Zawartość związków bioaktywnych w pomidorach i papryce z uprawy ekologicznej i konwencjonalnej. [w:] Wybrane zagadnienia ekologiczne we współczesnym rolnictwie. Z. Zbytek (red.), PI-MR, Poznań, 258–263.
Höppner F., Zach M., Sommer C., 1995. Conservation tillage – a contribution to soil protection – effects on plant yields. Konf. Nauk. „Siew bezpośredni w teorii i praktyce” Szczecin–Barzkowice, 151–158.
Jabłońska-Ceglarek R., Franczuk J., 2002. Alternatywne formy nawożenia organicznego w uprawie kapusty głowiastej białej. Acta Sci. Pol. Hortorum Cultus 1(1), 45–54.
Jabłońska-Ceglarek R., Franczuk J., Zaniewicz-Bajkowska A., 2006. Wpływ różnych terminów przyorania okrywy na wybrane elementy wartości odżywczej kapusty głowiastej białej. Folia Hortic. Supl. 1, 181–185.
Jabłońska-Ceglarek R., Rosa R., 2003. Wpływ następczy przedplonów nawozów zielonych na plonowanie oraz zawartość suchej masy i cukrów w buraku ćwikłowym. Acta Sci. Pol. Hortorum Cultus 2(1), 21–30.
Kaniszewski S., 2006. Stan obecny i perspektywy rozwoju produkcji warzyw w Polsce. Folia Hortic. Supl. 1, 7–20.
Kęsik T., Błażewicz-Woźniak M., Konopiński M., Wach D., Mitura R., 2007. Wpływ mulczujących roślin okrywowych oraz uproszczonej uprawy roli pod cebulę na niektóre właściwości gleby. Roczn. AR Poznań, Ogrodn. 41, 517–521.
Konopiński M., 2003. Wpływ zróżnicowanych systemów uprawy na kształtowanie warunków wzrostu, plonowanie i wartość biologiczną skorzonery (Scorzonera hispanica L.). Rozprawy Nauk. AR w Lublinie, 271.
Konopiński M., Kęsik T., Błażewicz-Woźniak M., Mitura R., 2003. Zawartość składników pokarmowych w glebie pod warzywami w zredukowanym systemie uprawy roli. Folia Hortic. Supl 1, 480–483.
Kuś J., 1995. Systemy gospodarowania w rolnictwie. Rolnictwo integrowane. Wyd. IUNG Puławy.
Łuczka-Bakuła W., 2005. Rynek ekologiczny warzyw i owoców w Unii Europejskiej – wnioski dla Polski. [w:] Wybrane zagadnienia ekologiczne we współczesnym rolnictwie. Z. Zbytek (red.), PI-MR, Poznań, 88–97.
Mały rocznik statystyczny Polski 2005. Zakł. Wyd. Stat., Warszawa.
Masiunas J.B., Eastburn D.M., Mwaja V.N., Eastman C.E., 1996. The impact of living and cover crop mulch systems on pests of snap beans and cabbage. J. Sustainable Agric. 9(2/3), 61–90.
Nyakatawa EZ., Reddy KC., Lemunyon JL., 2001. Predicting soil erosion in conservation tillage cotton production systems using the revised universal soil loss equation. Soil Tillage Res. 57, 4, 213–224.
Parker MA., Nyakatawa EZ., Reddy KC., Reeves DW., Santen Evan., 2002. Soil carbon and nitrogen as influenced by tillage and poultry litter inn North Alabama. Making conservation tillage conventional: building a future on 25 years of research. Proceedings of 25th Auburn
USA, 283–287.
Pięta D., Kęsik T., 2007. The effect of conservation tillage on microorganism communities in the soil under onion cultivation. EJPAU, Horticulture 10, 1, http:/www.ejpau.media.pl.
Rembiałtowska E., 2005. Zdrowotne i odżywcze cechy żywności z produkcji ekologicznej. [w:] Wybrane zagadnienia ekologiczne we współczesnym rolnictwie. Z. Zbytek (red.) PI-MR, Poznań 130–142.
Sanford J.O., 1982. Straw and tillage management practices in soybean-wheat double-cropping. Agron. J. 74(6), 1032–1035.
Strojewska I., 2006. Konsumpcja owoców i warzyw w Polsce i w UE. Przemysł Ferm. i Owocowo-Warzyw. 10, 26–28.
Szafirowska A., Babik I., 2005. Warzywnictwo ekologiczne w badaniach Instytutu Warzywnictwa. Now. Warz. 41, 115–121.
Weerden T.J. van der., Sherlock R.R., Williams P.H., Cameron K.C., 2000. Effect of three contrasting onion (Allium cepa L.) production systems on nitrous oxide emissions from soil. Biol. Fertility Soils 31(3/4), 334–342.
Willumsen J., Thorup-Kristensen K., 2001. Effects of green manure crops on soil mineral nitrogen available for organic production of onion and white cabbage in two contrasting years. Biol. Agric. Hortic. 18(4), 365–384.
Wilson E.A., Demmig-Adams B., 2007. Antioxidant, anti-inflammatory, and antimicrobial properties of garlic and onions. Nutrition Food Sci. 37(3), 178–183.
Worthington V., 2001. Nutritional quality of organic versus conventional fruits, vegetables and grains. J. Alternative and Complementary Medicine 7/2, 161–173.
Download

Published
2008-06-30Marzena Błażewicz-Woźniak 
University of Life Sciences in Lublin
Tadeusz Kęsik 
University of Life Sciences in Lublin
Dariusz Wach 
University of Life Sciences in Lublin
Mirosław Konopiński 
University of Life Sciences in LublinLicense

 

Articles are made available under the conditions CC BY 4.0 (until 2020 under the conditions CC BY-NC-ND 4.0).
Submission of the paper implies that it has not been published previously, that it is not under consideration for publication elsewhere.

The author signs a statement of the originality of the work, the contribution of individuals, and source of funding.

 


Most read articles by the same author(s)

1 2 3 4 > >>