The influence of ripeness of scions and bud place on shoot on the quality of the obtained shrubs of two Rosa thea hybrida cultivars. Part I. Growth parameters of the obtained shrub roses

Jerzy Hetman

Agricultural Academy in Lublin

Marta Joanna Monder

Polish Academy of Sciences Botanical Garden in Warsaw


Abstract

Two cultivars of Rosa thea hybrida were budded on the thornless Rosa multiflora Thunb. rootstock. The buds were cut down from scions in different ripeness phase of shoots (the flower buds closed; outside petals slightly opened; the opened flower; right after falling petals, two weeks after falling petals) and from different places on the shoot (upper, middle, lower part). Shrubs developed on buds from scions of different ripeness of shoots characterize similar vigorour of growth in respect of height, weight and number of basal shoots. Shrubs developed on buds from upper part of scions were higher, had bigger weight and number of basal shoots.

Keywords:

Rosa thea hybrida, budding,, quality, ripeness of scions

Bärtels A., 1982. Rozmnażanie drzew i krzewów ozdobnych. PWRiL. Warszawa.
Czynczyk A., 1998. Szkółkarstwo sadownicze. PWRiL. Warszawa.
Falińska-Król J., Hetman J., 2000. Badania nad poprawę jakości siewek róż. Mat. Konf. „Róże w szkółce i pod osłonami”, Skierniewice, 33–40.
Haenchen E. i F., 1980. Das neue Rosenbuch. VEB Deutscher Landwirtschaftsverlag, Berlin, 30–31.
Hejnowicz Z., 1973. Anatomia rozwojowa drzew. PWN. Warszawa.
Hetman J., 1987. Produkcja krzewów róż do upraw pod osłonami z uwzględnieniem podkładek. Mat. Konf. „Otwarte Dni Różane”, Łódź, 15–27.
Hetman J., Monder M., 2003a. Wpływ jakości podkładki i zrazów na wyniki okulizacji dwóch odmian uprawnych z grupy róż wielkokwiatowych. Zesz. Probl. Post. Nauk Roln. 79–90.
Hetman J., Monder M., 2003b. Wpływ jakości podkładki i zrazów na wyniki okulizacji dwóch odmian róż z grupy wielokwiatowych. Acta Sci. Pol. Hortorum Cultus 2(2), 33–41.
Hrynkiewicz-Sudnik J., Sękowski B., Wilczkiewicz M., 1987. Rozmnażanie drzew i krzewów liściastych. Cz. I. PWN, Warszawa, 127.
Jabłońska L., Hetman J., 1998. Perspektywy rozwoju polskiego kwiaciarstwa. Ogrodnictwo 4, 18–19.
Jerzy M., Żyła S., Czekalski M., 1992. Róże. PWRiL. Warszawa.
Marosz A., 2001:Rozwój produkcji szkółkarskiej roślin ozdobnych w Polsce w latach 1989–2000. Ogrodnictwo 6, 17–19.
Oszkinis W., Mazurkiewicz Z., 1952. Róże. PWRiL. Warszawa, 79.
Pudelska K., 2003. Oddziaływanie podkładek na wzrost i kwitnienie odmian uprawnych róży. Rozpr. Nauk. AR Lublin, 269.
Terpiński Z., 1984. Szkółkarstwo ozdobne. PWRiL. Warszawa.

Published
2004-12-30Jerzy Hetman 
Agricultural Academy in Lublin
Marta Joanna Monder 
Polish Academy of Sciences Botanical Garden in WarsawLicense

 

Articles are made available under the conditions CC BY 4.0 (until 2020 under the conditions CC BY-NC-ND 4.0).
Submission of the paper implies that it has not been published previously, that it is not under consideration for publication elsewhere.

The author signs a statement of the originality of the work, the contribution of individuals, and source of funding.

 


Most read articles by the same author(s)

<< < 1 2 

Similar Articles

You may also start an advanced similarity search for this article.