The influence of ripeness of scions and bud place on shoot on the quality of the obtained shrubs of two Rosa thea hybrida cultivars. Part II. The quality of shrubs

Jerzy Hetman,

Agricultural Academy in Lublin

Marta Joanna Monder

Polish Academy of Sciences Botanical Garden in Warsaw


Abstract

Two cultivars of Rosa thea hybrida were budded on the thornless Rosa multiflora Thunb. rootstock. The buds were cut down from scions in different ripeness phase of shoots (the flower buds closed; outside petals slightly opened; the opened flower; right after falling petals, two weeks after falling petals) and from different places on the shoot (upper, middle, lower part). Ripeness phase of shoots does not distinct influence on number of obtained shrubs and their quality. Good quality of shrubs were obtained when all buds from scions with outside petals slightly opened, with opened flower or right after petals fell were used. By budding the buds from upper part of the shoots the least number of shrubs was obtained, but with higher percentage of the first quality ones. Tested factors do not have any influence on the roots system.

Keywords:

Rosa thea hybrida, quality,, budding, ripeness of scions

.Augustynowicz J., Gładysz A., 1967. Poradnik dla miłośników róż. Towarzystwo Miłośników Ogrodnictwa w Tarnowie. C.T. Biuro Wydawnictw, Warszawa.
Barrit B. H., 1990. Producing quality nursery trees for high density orchards. Compact-Fruit-Tree. 23, 119–124.
Dubois L. A. M., de Vries D. P., Jansen H., 1990. Rose rootstocks on the move. Prophyta. 1990, 44, 5, 117–119.
Haenchen E. i F., 1980. Das neue Rosenbuch. VEB Deutscher Landwirtschaftsverlag, Berlin, 30–31.
Hetman J., 1987. Produkcja krzewów róż do upraw pod osłonami z uwzględnieniem podkładek. Mat. Konf. Otwarte Dni Różane, Łódź, 15–27.
Hetman J., Monder M., 2003a. Wpływ jakości podkładki i zrazów na wyniki okulizacji dwóch odmian uprawnych z grupy róż wielkokwiatowych. Zesz. Probl. Post. Nauk Roln. 491, 79–90.
Hetman J., Monder M., 2003b. Wpływ jakości podkładki i zrazów na wyniki okulizacji dwóch odmian róż z grupy wielokwiatowych. Acta Sci. Pol. Hortorum Cultus 2(2), 33–41.
Hetman J., Monder M., 2004. Wpływ dojrzałości zrazów oraz umiejscowienia oczka na pędzie na wzrost i jakość uzyskanych krzewów dwóch odmian róż z grupy wielkokwiatowych. Część I.
Parametry wzrostu krzewów. Acta Sci. Pol. Hortorum Cultus 3(2), 13–21.
Marcelis-van Acker C. A. M., 1993. Morphological study of the formation and development of basal shoots in roses. Scientia Hortic. 54, 2, 143–152.
Marcelis-van Acker C. A. M., 1994. Ontogeny of axillary buds and shoots in roses. Leaf initiation and pith development. Scientia Hort. 57, 1–2, 111–122.
Oszkinis W., Mazurkiewicz Z., 1952. Róże. PWRiL. Warszawa.
Pudelska K., 2003. Oddziaływanie podkładek na wzrost i kwitnienie odmian uprawnych róży. Rozpr. Nauk. AR Lublin., 269.
Terpiński Z., 1984. Szkółkarstwo ozdobne. PWRiL Warszawa, 184–191.
Wiśniewska-Grzeszkiewicz H., 1989. Kontraktujemy róże. Instrukcja uprawowa. Wyd. Spółdz. Warszawa.

Published
2004-12-30Jerzy Hetman, 
Agricultural Academy in Lublin
Marta Joanna Monder 
Polish Academy of Sciences Botanical Garden in WarsawLicense

 

Articles are made available under the conditions CC BY 4.0 (until 2020 under the conditions CC BY-NC-ND 4.0).
Submission of the paper implies that it has not been published previously, that it is not under consideration for publication elsewhere.

The author signs a statement of the originality of the work, the contribution of individuals, and source of funding.

 


Most read articles by the same author(s)