Nutrition status of greenhouse tomato grown in intert media. Part I. Macroelements

Piotr Chohura

Agricultural Academy in Wrocław

Andrzej Komosa

Agricultural Academy in Wrocław


Abstract

In the experiments carried out in the years 1998-1999 the effect of inert media and fertilization levels on the nutrition status of greenhouse tomato cv. ‘Maeva F1’ was investigated. Two feeding solutions were used: I, containing (in mg dm-3): N-NO3 – 189, P – 62, K – 371, Ca – 190, Mg – 49, Fe – 0.84, Mn – 1.87, B – 0.32, Zn – 2.01, Cu – 0.048, Mo – 0.048, pH 5.5, EC – 3.2 mS cm-1; and solution II with the concentration
increased by 20%, and three inert media: rockwool (Grodan), polyurethane foam (Inert) and expanded clay (granulation 4–8 mm). In the index parts of the tomato (9–10 leaf from the top) the mean content of nutrients was (% in d.m.): N – 3.69, P – 0.41, K – 5.30, Ca – 7.49, Mg – 0.55. No significant effect was found for the studied media – rockwool, expanded clay and polyurethane foam – on the nutrient content in the index parts of the greenhouse tomato, except for phosphorus. Fertilization levels also did not affect significantly content of these nutrients in the index plant parts.

Keywords:

inert media, soilless culture, fertigation, tomato

Adams P., 1993. Crop nutrition in hydroponics. Acta Hort. 323, 264–273.
Adams P., 1994. Nutrition of greenhouse vegetables in NFT and hydroponics systems. Acta Hort. 361, 245–257.
Adams P., 1996. Mineral nutrition of the tomato crop. Ed. Atherton J. G., Rudich J., Chapman and Hall. London, 281–334.
Adams P., Ho L. C., 1995. Differential effects of salinity and humidity on growth and Ca status of tomato and cucumber grown in hydroponics culture. Acta Hort. 401, 357–363.
Atherton J. G., Rudisch J., 1986. The tomato crop. Chapman and Hall. London, New York, 281–334.
Bergmann W., 1992. Nutritional Disorders of Plants. Gustav Fischer New York, 132–150, 247–265.
Breś W., Golcz A., Komosa A., Kozik E., Tyksiński W., 1997. Nawożenie roślin ogrodniczych. Cz. I. Diagnostyka potrzeb nawozowych. Wyd. AR Poznań, 62–74.
Hojho M., Kuwata C., Yoshikawa K., Ito T., 1995. Effects of nitrogen form, nutrient concentration and Ca concentration on growth, yield and fruit quality in NFT-tomato plants. Acta Hort. 396, 145–152.
Komosa A., Kołota E., Chohura P., 2002. Wpływ stosunku N:K w pożywkach na plonowanie pomidora szklarniowego uprawianego w wełnie mineralnej. Rocz. AR CCCXLI, Ogrodnictwo 35, 117–123.
Komosa A., Olech R., 1996. Zróżnicowanie składu pożywki w zamkniętym systemie nawożenia pomidora szklarniowego. Cz. I. Makroelementy, Cz. II. Mikroelementy. Pozn. Tow. Przyj. Nauk, 81, 253–260, 261–266.
Kowalska I., 2000. Wpływ siarczanów na stan odżywienia i plonowanie pomidora uprawianego w systemie hydroponicznym. Mat. Konf. „Efektywność stosowania nawozów w uprawach ogrodniczych – Zmiany ilościowe i jakościowe w warunkach stresu”. SGGW Warszawa 20–21.06.2000, 37–39.
Massey D. M., Hayward A. C., Winsor G. W., 1983. Some responses of tomatoes to calcium concentration. Annual Report The Glasshouse Crops Research Institute, 54–56.
Michałojć Z., Nowak L., 2000. Plonowanie i skład chemiczny pomidora, uprawianego na podłożach inertnych. Mat. Konf. „Efektywność stosowania nawozów w uprawach ogrodniczych –Zmiany ilościowe i jakościowe w warunkach stresu”. SGGW Warszawa 20–21.06.2000, 70–72.
Nurzyński J., Michałojć Z. 1998. Plonowanie pomidora szklarniowego na wełnie mineralnej w zależności od nawożenia potasowego. Zesz. Nauk. AR Kraków 333, 235–239.
Nurzyński J., Michałojć Z., Borowski E. 2000. Oddziaływanie różnych podłoży na plon i skład chemiczny pomidora. Cz. I. Uprawa wiosenna. Cz. II. Uprawa jesienna. Mat. Konf. „Efektywność stosowania nawozów w uprawach ogrodniczych – Zmiany ilościowe i jakościowe w warunkach stresu”. SGGW Warszawa 20-21.06.2000, 80–84.
Oświecimski W., 1992. Greenhouse tomato cultivation in Polish mineral wool as compared with growth on peat substrate. Ann. Warsaw Agric. Univ. SGGW Hort. 16, 25–32.
Sady W., Domagała I., Gustkowicz M., 1998. Ocena przydatności 5 odmian pomidora szklarniowego do uprawy na wełnie mineralnej. Zesz. Nauk. AR Kraków 333, 285–288.
Vogt W., 1993. Nutrient uptake of year round tomato crops. Acta Hort. 339, 99–112.
Wysocka-Owczarek M., 1998. Pomidory pod osłonami. Uprawa tradycyjna i nowoczesna. Hortpress Sp. z o.o. Warszawa 1998, 166–187.

Published
2003-12-30Piotr Chohura 
Agricultural Academy in Wrocław
Andrzej Komosa 
Agricultural Academy in WrocławLicense

 

Articles are made available under the conditions CC BY 4.0 (until 2020 under the conditions CC BY-NC-ND 4.0).
Submission of the paper implies that it has not been published previously, that it is not under consideration for publication elsewhere.

The author signs a statement of the originality of the work, the contribution of individuals, and source of funding.

 


Most read articles by the same author(s)

1 2 3 > >>