Evaluation of three herbicides for weed control in Carthamus tinctorius L., Helichrysum bracteatum Willd., Helipterum roseum Benth and Lonas annua Vines et Druce crops

Andrzej Borowy

University of Agriculture in Lublin

Agnieszka Zygarlicka

University of Agriculture in Lublin


Abstract

Chlorthal-dimethyl 7.5 and 11.25 kg ha-1 applied preemergence, propyzamide 1.0 and 1.5 kg ha-1 incorporated into the soil at the depth of 4–6 cm and trifluralin 0.75 and 1.0 kg ha-1 incorporated into the soil at the depth of 5–10 cm did not affect the fresh weight of shoots, length of main shoot nor the diameter of inflorescence of Carthamus tinctorius, Helichrysum bracteatum, Helipterum roseum and Lonas annua and controlled about 40 to 75% of weeds growing during eight weeks after seed sowing in 3-years experiment. 

Keywords:

Carthamus tinctorius, Helichrysum bracteatum, Helipterum roseum, Lonas annua, chlorthal-dimethyl, propyzamide, trifluralin

Ashton F. M., Monaco T. J., 1991. Weed Science. John Wiley and Sons, New York.
Borowy A., Kochanowski N., 2001. Ocena przydatnoci dimetylochlortalu, propyzamidu i trifluraliny do zawalczania chwastów w uprawie krokosza barwierskiego (Carthamus tinctorius L.),
nagietka lekarskiego (Calendula officinalis L.) i rumianku pospolitego (Matricaria chamomilla L.). Ann. UMCS, sec. EEE, IX, suppl., 227–232.
Borowy A., Kwiatkowski A., 1993. Zwalczanie chwastów w uprawie bylin ogrodowych za pomoc lenacylu i propyzamidu. Ann. UMCS, sec. EEE, I, 135–139.
Carpenter W. J., Daniels J. W. 1966. Effect of dimethylester of tetrachloroterephtalic acid on seed
germination of annual garden flowers. Proc. 20
th N. East Weed Contr. Conf., 191–194.
Domaska H., 1991. Herbicydy. Wyd. SGGW, Warszawa, 19–21, 52–53, 114–115.
Duczmal K., Bartosewicz A., Ludek H., 1978. Chemiczne odchwaszczanie jednorocznych rolin
ozdobnych uprawianych na nasiona. Hodowla Rolin 3–4, 28–31.
Haramaki C., 1965. Seasonal weed control in annual flowers. Proc. N. East Weed Contr. Conf., 175–179.
Hogewoning W., 1994. Uprawa rolin na suche bukiety w Holandii. Mat. Konf. „Nowe kierunki
w uprawie i wykorzystaniurolin na suche bukiety”. Inst. Sad. i Kwiac., Skierniewice, 12–16.
Knaflewski M., 2003. Horticulture in Poland. Chronica Hort. 43, 2: 26–31.
Laskowska H., Karczmarz K., 2001. Skuteczno wybranych herbicydów w zwalczaniu
chwastów w uprawie Lonas annua (Vines et Druce) z przeznaczeniem do kompozycji trwałych. Mat. Konf. Herbol. KNO PAN, Lublin – Olsztyn, 123–127.
Nowak J., 2000. Roliny na suche bukiety: uprawa, suszenie, farbowanie, preparowanie. Hortpress,
Warszawa.
Pindel Z., Grabowski A., 1997. Ocena przydatnoci wybranych herbicydów w uprawie nasiennej
astra chiskiego (Callistephus chinensis Nees). Zesz. Nauk. AR w Krakowie, 320, 63–71.
Salera E., 1992. Evaluation of various herbicides for their effectiveness on weeds infesting
a safflower crop (Carthamus tinctorius L.). Agricoltura Mediterranea 122, 248–256.
Download

Published
2003-12-31Andrzej Borowy 
University of Agriculture in Lublin
Agnieszka Zygarlicka 
University of Agriculture in LublinLicense

 

Articles are made available under the conditions CC BY 4.0 (until 2020 under the conditions CC BY-NC-ND 4.0).
Submission of the paper implies that it has not been published previously, that it is not under consideration for publication elsewhere.

The author signs a statement of the originality of the work, the contribution of individuals, and source of funding.

 


Most read articles by the same author(s)

1 2 > >>