Transport wilgoci przy przechowywaniu ziarna w silosach. Część I. Model matematyczny transportu wilgoci w złożu

Marian Szarycz

Instytut Inżynierii Rolniczej, Akademia Rolnicza we Wrocławiu, ul. Chełmońskiego 37/41, 51-630 Wrocław

Ryszard Kramkowski

Instytut Inżynierii Rolniczej, Akademia Rolnicza we Wrocławiu, ul. Chełmońskiego 37/41, 51-630 Wrocław

Eugeniusz Kamiński

Instytut Inżynierii Rolniczej, Akademia Rolnicza we Wrocławiu, ul. Chełmońskiego 37/41, 51-630 Wrocław

Klaudiusz Jałoszyński

Instytut Inżynierii Rolniczej, Akademia Rolnicza we Wrocławiu, ul. Chełmońskiego 37/41, 51-630 Wrocław


Abstrakt

W pracy przedstawiono analizę transportu wilgoci zachodzącego w złożu zboża magazynowanego w silosach i modele tego transportu w złożu w różnych strefach silosu. Wyróżniono strefy różniące się mechanizmami transportu wilgoci. Stwierdzono, że kluczowym parametrem decydującym o nawilżaniu i wysychaniu zboża w silosie jest rozkład dobowy temperatury otoczenia. Zaproponowano numeryczny opis zmian tej temperatury w cyklach dobowym i rocznym.

Słowa kluczowe:

silos zbożowy, transport wilgoci, składowe transportu

Hamadek H., Kamiński M., 2000. Measurement of Pressure Distribution Inside the Silo Model.

Silos, Hoppers, Bius & Domes, Part IV, Trans Tech. Publications, Reinhard H. Voehlbir Editor-in-Chief.

Klimek A., Kobielak S., 1999. Influence of Wall Flexability on Normal and Tangential Loads in Silo. Powder Handling & Processing. Vol. 11, No. 3, July-September 1999.

Kusińska E., 1998. Zjawiska towarzyszące migracji wilgoci w silosie zbożowym. Zesz. Probl. Post. Nauk Rol. 454.

Ledwoń K., Chmiel L., 1989. Wpływ mieszania na procesy wymiany masy w czasie suszenia nasion zbóż sorbentami naturalnymi. Zesz. Nauk. WSI w Opolu, nr 151.

Ledwoń K., Słodczyk E., Suszanowicz D., 1998. Wykorzystanie przesuszonego ziarna jako naturalnego sorbentu w procesach konserwacji i przechowalnictwa zbóż. Zesz. Probl. Post. Nauk Rol. 454, cz. II.

Słodczyk E., 1998. Możliwość wykorzystania pszenicy i kukurydzy jako naturalnego sorbentu. Inż. Roln. 2.

Słodczyk E., 1998. Wykorzystanie przesuszonego ziarna jako naturalnego sorbentu w przechowalnictwie zbóż. Praca doktorska UO, Opole.

Suszanowicz D., 1999. Modelowanie procesu wymiany wilgoci w mieszaninie ziarna o różnej zawartości wody. Praca doktorska UO, Opole.

Pobierz

Opublikowane
2002-06-30Marian Szarycz 
Instytut Inżynierii Rolniczej, Akademia Rolnicza we Wrocławiu, ul. Chełmońskiego 37/41, 51-630 Wrocław
Ryszard Kramkowski 
Instytut Inżynierii Rolniczej, Akademia Rolnicza we Wrocławiu, ul. Chełmońskiego 37/41, 51-630 Wrocław
Eugeniusz Kamiński 
Instytut Inżynierii Rolniczej, Akademia Rolnicza we Wrocławiu, ul. Chełmońskiego 37/41, 51-630 Wrocław
Klaudiusz Jałoszyński 
Instytut Inżynierii Rolniczej, Akademia Rolnicza we Wrocławiu, ul. Chełmońskiego 37/41, 51-630 WrocławLicencja

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

Artykuły są udostępniane na zasadach CC BY-NC-ND 4.0 – uznanie autorstwa, użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych.
Przysłanie artykułu do redakcji oznacza, że nie był on opublikowany wcześniej, nie jest rozpatrywany do publikacji w innych wydawnictwach.

Autor podpisuje oświadczenie o oryginalności dzieła i wkładzie poszczególnych osób.


Inne teksty tego samego autora

Podobne artykuły

Możesz również Rozpocznij zaawansowane wyszukiwanie podobieństw dla tego artykułu.