Międzygatunkowe hybrydyzacje in situ genów związanych z cechami uŜytkowości mięsnej w genomie dzika

ANNA KOZUBSKA-SOBOCIŃSKA

Departament of Animal Cytogenetics and Molecular Genetics, National Institute of Animal Production, Krakowska 1, 32-083 Balice/Kraków

BARBARA DANIELAK-CZECH

Departament of Animal Cytogenetics and Molecular Genetics, National Institute of Animal Production, Krakowska 1, 32-083 Balice/Kraków

MAREK BABICZ

Department of Pig Breeding and Production Technology, University of Life Sciences in Lublin, Akademicka 13, 20-950 LublinAbstrakt

Grelina (GHRL) i białka rozprzęgające UCP2, UCP3 pełnią funkcjonalną rolę w globalnym metabolizmie ciała, wzroście i otłuszczeniu, a takŜe w organoleptycznej jakości mięsa. Celem badań była analiza homologii między regionami chromosomów człowieka zawierających loci GHRL, UCP2, UCP3 a odpowiadającymi im fragmentami genomu dzika (Sus scrofa scrofa) przy wykorzystaniu techniki FISH. Do międzygatunkowych hybrydyzacji in situ z chromosomami dzika – kariotyp 36,XY,rob(15;17) – wykorzystano dwie komercyjne ludzkie sondy (Vysis), specyficzne dla regionów autosomów 3 i 11 pary (HSA3p25-26 i HSA11q13). Ustalono następujące fizyczne lokalizacje – gen GHRL zidentyfikowano u dzika w autosomalnym interstycjalnym regionie SSC13q31-32, a geny UCP2 i UCP3, ze względu na bliskie sąsiedztwo, wymapowano w tym samym regionie chromosomu SSC9p21-24. Międzygatunkowe hybrydyzacje in situ potwierdziły konserwatyzm grup sprzęŜeniowych oraz wysoki stopień homologii regionów chromosomowych zawierających loci GHRL, UCP2 i UCP3 w genomach człowieka, świni domowej i dzika.

Słowa kluczowe:

dzik, mapowanie porównawcze FISH, międzygatunkowe hybrydyzacje in situ, geny GHRL, UCP2 i UCP3, cechy użytkowości mięsnej

Chen K., Baxter T., Muir W.M., Groenen M.A., Schoock L.B., 2007. Genetic resources, genome mapping and evolutionary genomics of the pig (Sus scrofa). Int. J. Biol. Sci. 3, 153−165.

Chowdhary B.P., Raudsepp T., Frönicke L., Scherthan H., 1998. Emerging patterns of comparative genome organization in some mammalian species as revealed by Zoo-FISH. Genome Res. 8, 577–589.

Clarke I.J., 2008. Models of ‘obesity’ in large animals and birds. Front Horm. Res. 36, 107−117.

Dong X.Y., Xu J., Tang S.Q., Li H.Y., Jiang Q.Y., Zou X.T., 2009. Ghrelin and its biological effects on pigs. Peptides 30, 1203−1211.

Frönicke L., Chowdhary B.P., Scherthan H., Gustavsson I., 1996. A comparative map of the porcine and human genomes demonstrates ZOO-FISH and gene mapping-based chromosomal homologies. Mamm. Genome 7, 285−290.

Goureau A., Yerle M., Schmitz A., Riquet J., Milan D., Pinton P., Frelat G., Gellin J., 1996. Human and porcine correspondence of chromosome segments using bidirectional chromosome painting. Genomics 3, 252−262.

Gustavsson I., 1988. Standard karyotype of domestic pig. Hereditas 109, 151–157.

Jiang Z., Rothschild M.F., 2007. Swine genome science comes to age. Int. J. Biol. Sci. 3, 129−131.

Johansson M., Ellegren H., Andersson L., 1995. Comparative mapping reveals extensive linkage conservation but with gene order rearrangements between the pig and the human genomes. Genomics 25, 682–690.

Kim K.S., Thomsen H., Bastiaansen J., Nguyet N.T., Dekkers J.C.M., Plastow G.S., Rothschild M.F., 2004. Investigation of obesity candidate genes on porcine fat deposition quantitative trait loci regions. Obes. Res. 12, 1981−1994.

Kozubska-Sobocińska A., Danielak-Czech B., Bąk A., Babicz M., Rejduch B., 2014. Comparative physical mapping of genes associated with meat production traits in the wild pig genome. Chromosome Res. 22, 414.

Li H., Li Y., Zhao X., Li N., Wu C., 2005. Structure and nucleotide polymorphisms in pig uncoupling protein 2 and 3 genes. Anim. Biotechnol. 16, 209−220.

Li Y., Li H., Zhao X., Li N., Wu C., 2007. UCP2 and 3 deletion screening and distribution in 15 pig breeds. Biochem. Genet. 45(1−2), 103−111.

Lunney J.K., 2007. Advances in swine biomedical model genomics. Int. J. Biol. Sci. 3, 179−184.

Milan D., Beever J., Lahbib Y., Schook L., Beattie C., Yerle M., 2006. An integrated RH map of the porcine genome with more than 5000 anchoring points on the human genome provides a frame-work for sequencing of the pig. Proceedings of the 30th International Conference on Animal Genetics, 20−25 August 2006, Porto Seguro, Brazil.

Milan D., Riquet J., Yerle M., Goureau A., Schmitz A., Cribiu E.P., Frelat G., Gellin J., 1996. Homologous and heterologous FISH painting with PARM-PCR chromosome-specific probes in mammals. Mamm. Genome 7, 194–199.

Nowacka-Woszuk J., Szczerbal I., Fijał-Nowak H., Świtoński M., 2008. Chromosomal localization of 13 candidate genes for human obesity in the pig genome. J. Appl. Genet. 49 (4), 373−377.

Rejduch B., Danielak-Czech B., Kozubska-Sobocińska A., 2010. FISH-based comparative analysis of human and porcine chromosome region involving obesity-related genes. Ann. Anim. Sci. 10 (4), 367−372.

Rettenberger G., Klett C., Zechner U., Kunz J., Vogl W., Hameister H., 1995. Visualization of the conservation of synteny between humans and pigs by heterologous chromosomal painting. Genomics 26, 372−378.

Rothschild M.F., Hu Z.L., Jiang Z., 2007. Advances in QTL mapping in pigs. Int. J. Biol. Sci. 3, 192−197.

Sanchez M.P., Iannuccelli N., Basso B., Bidanel J.P., Billon I., Gandemer G., Gilbert H., Larzul C., Legault C., Riquet J., Milan D., Le Roy P., 2007. Identification of QTL with effects on intramuscular fat content and fatty acid composition in a Duroc × Large White cross. BMC Genetics 8, 55–63.

Scherthan H., Cremer T., Arnason U., Weler H.U., Lima-de-Faria A., Frönicke L., 1994. Comparative chromosome painting discloses homologous segments in distantly related mammals. Nature Genet. 6, 342−347.

Werner P., Neuenschwander S., Stranzinger G., 1999. Characterization of the porcine uncoupling proteins 2 and 3 (UCP2 and UCP3) and their localization to chromosome 9 p by somatic cell hybrids. Anim Genet. 30, 221−224.

Yerle M., Echard G., Robic A., Mairal A., Dubut-Fontana C., Riquet J., Pinton P., Milan D., Lahbib-Mansais Y., Gellin J., 1996. A somatic cell hybrid panel for pig regional gene mapping characterized by molecular cytogenetics. Cytogenet. Cell Genet. 73, 194−202.

Yerle M., Pinton P., Delcros C., Arnal N., Milan D., Robic A., 2002. Generation and characterization of a 12,000-rad radiation hybrid panel for fine mapping in pig. Cytogenet. Genome Res. 97, 219−228.

Opublikowane
2015-09-30ANNA KOZUBSKA-SOBOCIŃSKA 
Departament of Animal Cytogenetics and Molecular Genetics, National Institute of Animal Production, Krakowska 1, 32-083 Balice/Kraków
BARBARA DANIELAK-CZECH 
Departament of Animal Cytogenetics and Molecular Genetics, National Institute of Animal Production, Krakowska 1, 32-083 Balice/Kraków
MAREK BABICZ 
Department of Pig Breeding and Production Technology, University of Life Sciences in Lublin, Akademicka 13, 20-950 LublinLicencja

Od 2022 r. artykuły są udostępniane na zasadach licencji Creative Commons uznanie autorstwa 4.0 międzynarodowa (CC BY 4.0). Artykuły opublikowane przed 2022 r. są dostępne na zasadach licencji Creative Commons uznanie autorstwa – użycie niekomercyjne – bez utworów zależnych 4.0 międzynarodowa  (CC BY-NC-ND 4.0).

Przysłanie artykułu do redakcji oznacza, że nie był on opublikowany wcześniej, nie jest rozpatrywany do publikacji w innych wydawnictwach.

Autor podpisuje oświadczenie o oryginalności dzieła i wkładzie poszczególnych osób.


Inne teksty tego samego autora

<< < 1 2 3 4 5 > >>