Rola i znaczenie bioasekuracji przed ASF w opinii producentów trzody chlewnej

Monika Szymczuk

Instytut Hodowli Zwierząt i Ochrony Bioróżnorodnosci, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

Jakub KalinowskiArtur NiedzielskiAleksandra SawczykMarek Babicz
Abstrakt

Celem pracy była ocena sytuacji na krajowym rynku mięsa wieprzowego w obliczu zagrożenia afrykańskim pomorem świń (ASF). Badanie przeprowadzono metodą ankietową. Uczestniczyło w nim 50 respondentów w wieku od 18 do 60 lat. Ankieta składała się z pytań dotyczących bioasekuracji jako podstawowej metody zapobiegania rozprzestrzenianiu się wirusa ASF oraz zagrożeń społecznych i ekonomicznych z nim związanych. Pojawienie się wirusa ASF negatywnie wpłynęło na rynek mięsa wieprzowego w Polsce, skutkując jego ograniczeniami w eksporcie, kosztami likwidacji ognisk choroby i wprowadzenia rygorystycznych zasad bioasekuracji. W nowoczesnych, wyspecjalizowanych fermach trzody chlewnej spadek zdrowotności stada może prowadzić do poważnych strat ekonomicznych, dlatego zasady bioasekuracji powinny być integralną częścią całego procesu produkcyjnego. Jak wynika z wypowiedzi ankietowanych ASF niszczy polską hodowlę i chów świń oraz stanowi zagrożenie dla krajowej produkcji mięsa, a tym samym powoduje szybki wzrost importu wieprzowiny z innych krajów UE.

Słowa kluczowe:

świnie, ASF, wieprzowina, bioasekuracja

Pobierz

Opublikowane
2019-12-12Monika Szymczuk 
Instytut Hodowli Zwierząt i Ochrony Bioróżnorodnosci, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
Jakub Kalinowski 
Artur Niedzielski 
Aleksandra Sawczyk 
Marek Babicz Licencja

Od 2022 r. artykuły są udostępniane na zasadach licencji Creative Commons uznanie autorstwa 4.0 międzynarodowa (CC BY 4.0). Artykuły opublikowane przed 2022 r. są dostępne na zasadach licencji Creative Commons uznanie autorstwa – użycie niekomercyjne – bez utworów zależnych 4.0 międzynarodowa  (CC BY-NC-ND 4.0).

Przysłanie artykułu do redakcji oznacza, że nie był on opublikowany wcześniej, nie jest rozpatrywany do publikacji w innych wydawnictwach.

Autor podpisuje oświadczenie o oryginalności dzieła i wkładzie poszczególnych osób.


Inne teksty tego samego autora

1 2 3 4 5 > >>