Rola i znaczenie bioasekuracji przed ASF w opinii producentów trzody chlewnej


Abstrakt

Celem pracy była ocena sytuacji na krajowym rynku mięsa wieprzowego w obliczu zagrożenia afrykańskim pomorem świń (ASF). Badanie przeprowadzono metodą ankietową. Uczestniczyło w nim 50 respondentów w wieku od 18 do 60 lat. Ankieta składała się z pytań dotyczących bioasekuracji jako podstawowej metody zapobiegania rozprzestrzenianiu się wirusa ASF oraz zagrożeń społecznych i ekonomicznych z nim związanych. Pojawienie się wirusa ASF negatywnie wpłynęło na rynek mięsa wieprzowego w Polsce, skutkując jego ograniczeniami w eksporcie, kosztami likwidacji ognisk choroby i wprowadzenia rygorystycznych zasad bioasekuracji. W nowoczesnych, wyspecjalizowanych fermach trzody chlewnej spadek zdrowotności stada może prowadzić do poważnych strat ekonomicznych, dlatego zasady bioasekuracji powinny być integralną częścią całego procesu produkcyjnego. Jak wynika z wypowiedzi ankietowanych ASF niszczy polską hodowlę i chów świń oraz stanowi zagrożenie dla krajowej produkcji mięsa, a tym samym powoduje szybki wzrost importu wieprzowiny z innych krajów UE.


Słowa kluczowe

świnie; ASF; wieprzowina; bioasekuracja

Pobierz

Opublikowane : 2019-12-12


Szymczuk, M., Kalinowski, J., Niedzielski, A., Sawczyk, A., & Babicz, M. (2019). Rola i znaczenie bioasekuracji przed ASF w opinii producentów trzody chlewnej. Journal of Animal Science, Biology and Bioeconomy, 37(3), 13-22. https://doi.org/10.24326/jasbb.2019.3.2

Monika Szymczuk  monikaszym69@wp.pl
Instytut Hodowli Zwierząt i Ochrony Bioróżnorodnosci, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie  Polska
Jakub Kalinowski 
Artur Niedzielski 
Aleksandra Sawczyk 
Marek Babicz 
Artykuły są udostępniane na zasadach CC BY-NC-ND 4.0 – uznanie autorstwa, użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych.
Przysłanie artykułu do redakcji oznacza, że nie był on opublikowany wcześniej, nie jest rozpatrywany do publikacji w innych wydawnictwach.

Autor podpisuje oświadczenie o oryginalności dzieła i wkładzie poszczególnych osób.