Ocena polimorfizmu wielkości regionów jąderkotwórczych (NOR) u knurów rasy hampshire

BARBARA DANIELAK-CZECH

Departament of Animal Cytogenetics and Molecular Genetics National Institute of Animal Production, Krakowska 1, 32-083 Balice/Kraków

MAREK BABICZ

Department of Pig Breeding and Production Technology, University of Life Sciences in Lublin, Akademicka 13, 20-950 Lublin

ANNA KOZUBSKA-SOBOCIŃSKA

Departament of Animal Cytogenetics and Molecular Genetics National Institute of Animal Production, Krakowska 1, 32-083 Balice/Kraków

BARBARA REJDUCH

Departament of Animal Cytogenetics and Molecular Genetics National Institute of Animal Production, Krakowska 1, 32-083 Balice/KrakówAbstrakt

Wcześniejsze badania wykazały, że precyzyjnie określone i znormalizowane warianty wielkości NOR można uznać za markery chromosomowe, pomocne w charakterystyce rasowej świń i mapowaniu genów. Celem prezentowanych badań była identyfikacja i klasyfikacja wariantów wielkości regionów jąderkotwórczych (NOR) jako markerów genetycznych przydatnych do charakterystyki świń rasy hampshire. Na podstawie cytogenetycznej i molekularnej analizy (przeprowadzonej technikami Ag-I i FISH) sklasyfikowano cztery warianty wielkości sygnałów FISH oraz depozytów Ag-NOR. Regiony jąderkotwórcze były morfologicznie wyraźniejsze i większe na obu chromosomach 10 pary niż w parze 8, co sugeruje dominującą rolę chromosomu 10 w globalnej produkcji rybosomalnego RNA. Wyniki cytomolekularnej oceny polimorfizmu wielkości NOR mogą zostać wykorzystane w międzyrasowych lub międzygatunkowych analizach porównawczych oraz badaniach filogenetycznych w rodzinie Suidae.

Słowa kluczowe:

knury rasy hampshire, regiony jąderkotwórcze (NOR), warianty wielkości, markery chromosomowe, technika FISH, metoda Ag-I

Bosma A.A., De Haan N.A., Mellink C.H., 1991. Ribosomal RNA genes located on chromosome 16 of the domestic pig. Cytogenet. Cell Genet. 58, 2124.

Danielak-Czech B., Kaczor U., Sharan M., 2009. Chromosome markers survey of Duroc pigs. Ukrainian Academy of Agrarian Sciences. Anim. Biol. 11, 237–241.

Danielak-Czech B., Słota E., Babicz M., Kozubska-Sobocińska A., Rejduch B., 2006. Ocena wielkości regionów jąderkotwórczych (NOR) u świń rasy puławskiej. Rocz. Nauk. Zoot. 33, 13–19.

Danielak-Czech B., Słota E., Lindblad K., Gustavsson I., 1999. Size polymorphism of nucleolar organizer regions in pigs bred in Poland as determined by FISH and silver staining technique. Anim. Sci. Pap. Rep. 17, 163–171.

Danielak-Czech B., Rejduch B., Babicz M., 2011. Cytomolecular assay of size nucleolar organizer regions (NORs) polymorphism in Pietrain pigs. Annales UMCS, sect. EE, Zootechnica, 29(4), 33–38.

Harding R.M., Boyce A.J., Clegg J.B., 1992. The evolution of tandemly repetitive DNA: Recombination rules. Genetics 132, 847–859.

Komisarek J., Szydłowski M., Świtoński M., Kurył J., 1998a. The use of chromosomal markers for the identification of QTLs controlling fattening, and carcass and meat quality traits in pigs. Proc. 13th Eur. Colloq. Cytogenet. Domest. Anim., 51.

Komisarek J., Świtoński M., Pietrzak A., Klukowska A., 1998b. The Polish Pig Genome Mapping Project: IV. Segregation of chromosomal markers in generation F2. Anim. Sci. Pap. Rep. 16 (2), 77–81.

Liu W.S., Lu X.Z., Qiu H., 1995. Number and distribution of silver stained nucleolar organizer regions and evolutionary relationships in domestic pigs. Anim. Genet. 26, 293–298.

Lomholt B., Christenssen K., Hallenberg C., Frederiksen J., 1995. Porcine 5S rRNA genes mapped to 14q23 revealing syntenic relation to human HSPA6- and 7. Mamm. Genome 6, 439–441.

Mellink C.H.M., Bosma A.A., De Haan N.A., Wiegant J., 1991. Distribution of rRNA genes in breeds of domestic pig studied by non-radioactive in situ hybridization and selective silverstaining. Genet. Sel. Evol. 23 (suppl. 1), 168–172.

Mellink C.H.M., Bosma A.A., De Haan N.A., 1994. Variation in size of Ag-NORs and fluorescent rDNA in situ hybridization signals in six breeds of domestic pig. Hereditas 120 (2), 141–149.

Mellink C.H.M., Bosma A.A., De Haan N.A., Zijlstra C., 1996. Physical localization of 5S rRNA genes in the pig by fluorescence in situ hybridization. Hereditas 124, 95–97.

Miyake M.L., O’Brien S.J., Kaneda Y., 1988. Regional localization of rDNA genes on pig chromosome 10 by in situ hybridization. Jap. J. Vet. Sci. 50, 341–345.

Pinkel D., Straume T., Gray J.W., 1986. Cytogenetic analysis using quantitative, high sensitive, fluorescence hybridization. Proc. Nat. Acad. Sci. USA 83, 2934.

Słota E., 1998. Polymorphism of pig chromosomes. Rocz. Nauk. Zoot. (Habilitation Thesis), 1–59.

Solinas Toldo S., Pieńkowska A., Fries R., Świtoński M., 1992. Localization of nucleolar organizer regions in farm animals by in situ hybridization method with a probe from a human rRNA gene. Proc. 10th Eur. Colloq. Cytogenet. Domest. Anim., 228–231.

Świtoński M., Pietrzak A., 1992. Cytogenetic survey of AI boars; distribution of C-band and AgNORs polymorphism. Anim. Sci. Pap. Rep. 9, 91–96.

Świtoński M., Komisarek J., Pietrzak A., 1997a. The Polish Pig Genome Project: III. Chromosomal markers in generation F1. Anim. Sci. Pap. Rep. 15 (2), 93–99.

Świtoński M., Pietrzak A., Buczyński J., 1997b. Chromosomal markers (C-band and Ag-NOR) in the Zlotnicka Spotted pig. Anim. Sci. Pap. Rep. 15 (3), 173–178.

Wachtler F., Hopman A.H.N., Wiegant J., Schwarzacher H.G., 1986. On the position of nucleolus organizer regions (NORs) in interphase nuclei. Studies with a new, non-Autoradiographic In Situ Hybridization Method. Exp. Cell Res. 167, 227–240.

Żurkowski M., Kurył J., Różycki M., Kamyczek M., Janik A., Duniec M., Korwin-Kossakowska A., Niemczewski C., Czerwiński S., Buczyński J.T., 1995. The Polish Pig Genome Project: I. Characterization of the genetic structure of resource breeds and F1 generation on the basis of genetic markers. Anim. Sci. Pap. Rep.13 (2/3), 105–114.

Opublikowane
2014-02-05BARBARA DANIELAK-CZECH 
Departament of Animal Cytogenetics and Molecular Genetics National Institute of Animal Production, Krakowska 1, 32-083 Balice/Kraków
MAREK BABICZ 
Department of Pig Breeding and Production Technology, University of Life Sciences in Lublin, Akademicka 13, 20-950 Lublin
ANNA KOZUBSKA-SOBOCIŃSKA 
Departament of Animal Cytogenetics and Molecular Genetics National Institute of Animal Production, Krakowska 1, 32-083 Balice/Kraków
BARBARA REJDUCH 
Departament of Animal Cytogenetics and Molecular Genetics National Institute of Animal Production, Krakowska 1, 32-083 Balice/KrakówLicencja

Od 2022 r. artykuły są udostępniane na zasadach licencji Creative Commons uznanie autorstwa 4.0 międzynarodowa (CC BY 4.0). Artykuły opublikowane przed 2022 r. są dostępne na zasadach licencji Creative Commons uznanie autorstwa – użycie niekomercyjne – bez utworów zależnych 4.0 międzynarodowa  (CC BY-NC-ND 4.0).

Przysłanie artykułu do redakcji oznacza, że nie był on opublikowany wcześniej, nie jest rozpatrywany do publikacji w innych wydawnictwach.

Autor podpisuje oświadczenie o oryginalności dzieła i wkładzie poszczególnych osób.


Inne teksty tego samego autora

1 2 3 4 5 > >>