Evaluation of the relationship between body condition of high-yield Black-and-White Polish Holstein-Friesian cows and their productivity

Ewa Januś

Faculty of Agricultural Sciences in Zamość, University of Life Sciences in Lublin Szczebrzeska 102, 22-400 Zamość

Danuta Borkowska

Faculty of Agricultural Sciences in Zamość, University of Life Sciences in Lublin Szczebrzeska 102, 22-400 Zamość

Agnieszka Wilgos

Faculty of Agricultural Sciences in Zamość, University of Life Sciences in Lublin Szczebrzeska 102, 22-400 Zamość

Maria Czaplicka

Faculty of Animal Bioengineering, University of Warmia and Mazury in Olsztyn, Oczapowskiego 5/137, 10-958 Olsztyn-KortowoAbstrakt

The aim of the study was to evaluate the relationship between the body condition of cows and their daily milk yield and composition of the milk. Body condition was assessed once
a month (according to the 5-point BCS system) in a herd of 52 Black-and-White Polish Holstein-Friesian cows with annual milk yield of over 10,000 kg. The analysis covered 607 body condition assessments and test-day milking results. The data were analysed using the SAS package. Daily milk yield decreased significantly as BCS scores increased. Cows with the lowest BCS (≤ 2.25) produced 35.3 kg of milk, when for the highest scores (BCS > 3.75 pts) the amount of milk obtained amounted to 25.1 kg. Increasing body condition scores were accompanied by a significant increase in the content of protein, lactose and dry matter in the milk. Somatic cell count was not affected by body condition scores. At the beginning of lactation, multiparous cows used their energy reserves more intensively than primiparous cows, and from the sixth month replenished them to a greater degree. Lactations in primiparous cows were more persistent.

Słowa kluczowe:

cows, body condition, primiparous cows, multiparous cows, milk yield, milk composition

Borkowska D., 2000. Analiza wpływu wybranych czynników na kondycję krów z gospodarstw indywidualnych. Med. Wet., 56(11), 743–745.
Borkowska D., Januś E., Różycka G., 2001. Zależność pomiędzy kondycją i dzienną wydajnością mleka krów z gospodarstw indywidualnych a wynikami testu TOK. Proc. Int. Sci. Conf.
“Status and perspectives of Jersey cattle breeding in Poland and Europe”. 7–8 of June, Poznań, 193-199.
Borkowska D., Januś E., 2002. Kondycja i produkcyjność krów czarno-białych utrzymywanych w warunkach ekstensywnych. Med. Wet., 58(2), 138-140.
Bouška J., Štipkova M., Pytloun P., Pytloun J., Kubešova M., 2008. Relationships among body condition score, milk yield and sires’ breeding value for beef production efficiency in Czech
Fleckvieh cattle. Czech J. Anim. Sci., 53(11), 453-461.
Ferguson J.D., Galligan D.T., Thomson N., 1994. Principal descriptors of body condition score in Holstein cows. J. Dairy Sci., 77, 2695–2703.
Guliński P., 1996. Praktyczna ocena kondycji krów mlecznych. Przegl. Hod., 11, 4–8.
Januś E., 2003. Kondycja krów czarno-białych i jej związek z produkcyjnością oraz wybranymi cechami funkcjonalnymi. II. Zależność pomiędzy kondycją a produkcyjnością i liczbą komórek
somatycznych w mleku. Annales UMCS, sec. EE, Zootechnica, 21, 5, 33–39.
Januś E., Borkowska D., 2005. Zmiany kondycji krów oraz dziennej wydajności i składu mleka w przebiegu laktacji. Rocz. Nauk. PTZ, 1(1), 75-84.
Jílek F., Pytloun P., Kubešová M., Štípková M., Bouška J., Volek J., Frelich J., Rajmon R., 2008. Relationships among body condition score, milk yield and reproduction in Czech Fleckvieh
cows. Czech J. Anim. Sci., 53(9), 357-367.
Polska Federacja Hodowców Bydła i Producentów Mleka, 2012. Wyniki oceny wartości użytkowej krów mlecznych za 2011 rok. Wyd. PFHBiPM, Warszawa.
SAS® User's Guide, 2006. Statistic version 9.13 edition. SAS Inst. Cary, NC.
Walsh S., Buckley F., Pierce K., Byrne N., Patron J., Villon P., 2008. Effect of breed and feeding system on milk production, body weight, body condition score, reproductive performance,
and postpartum ovarian function. J. Dairy Sci., 91, 4401-4413.
Wildman E.E., Jones G.M., Wagner P.E., Boman R.L., Troutt H.F., Lesch T.N., 1982. A dairy cow body condition scoring system and its relationship to selected production characteristics.
J. Dairy Sci. 65(3), 495-502.

Opublikowane
2012-12-31Ewa Januś 
Faculty of Agricultural Sciences in Zamość, University of Life Sciences in Lublin Szczebrzeska 102, 22-400 Zamość
Danuta Borkowska 
Faculty of Agricultural Sciences in Zamość, University of Life Sciences in Lublin Szczebrzeska 102, 22-400 Zamość
Agnieszka Wilgos 
Faculty of Agricultural Sciences in Zamość, University of Life Sciences in Lublin Szczebrzeska 102, 22-400 Zamość
Maria Czaplicka 
Faculty of Animal Bioengineering, University of Warmia and Mazury in Olsztyn, Oczapowskiego 5/137, 10-958 Olsztyn-KortowoLicencja

Od 2022 r. artykuły są udostępniane na zasadach licencji Creative Commons uznanie autorstwa 4.0 międzynarodowa (CC BY 4.0). Artykuły opublikowane przed 2022 r. są dostępne na zasadach licencji Creative Commons uznanie autorstwa – użycie niekomercyjne – bez utworów zależnych 4.0 międzynarodowa  (CC BY-NC-ND 4.0).

Przysłanie artykułu do redakcji oznacza, że nie był on opublikowany wcześniej, nie jest rozpatrywany do publikacji w innych wydawnictwach.

Autor podpisuje oświadczenie o oryginalności dzieła i wkładzie poszczególnych osób.


Inne teksty tego samego autora