Analysis of relationship between sows colostrum and milk somatic cell count and reproductive performance traits

Marek Babicz

Department of Pig Breeding and Production Technology, University of Life Sciences in Lublin, Akademicka 13, 20-950 Lublin

Robert Cichocki

Department of Pig Breeding and Production Technology, University of Life Sciences in Lublin, Akademicka 13, 20-950 Lublin

Karolina Kasprzak

Department of Pig Breeding and Production Technology, University of Life Sciences in Lublin, Akademicka 13, 20-950 Lublin

Kinga Kropiwiec

Department of Pig Breeding and Production Technology, University of Life Sciences in Lublin, Akademicka 13, 20-950 Lublin

Katarzyna Szuba

Department of Pig Breeding and Production Technology, University of Life Sciences in Lublin, Akademicka 13, 20-950 LublinAbstrakt

The relationship between the major chemical constituents and somatic cell count (SCC) in sows colostrum and milk and the rearing results of piglets was analyzed. The studies
involved 20 crossbred Polish Large White (PLW)  Polish Landrace (PL) sows in the second and third reproduction cycles. The chosen reproductive performance traits were plotted against the level of each chemical composition component and the SCC of colostrum (1 lactation day) and milk (7 lactation day). The chemical composition of sows colostrum and milk as well as the SCC estimates proved to be significantly modified by the lactation stage and season. It was also found that a higher share of the major components of sows colostrum and milk with the lower SCC favored the higher litter size and piglet usability for rearing expressed as body weight and daily weight gains.

Słowa kluczowe:

sows, chemical composition, somatic cell, piglet rearing

Auldist D.E., Carlson D., Morrish L., Wakeford C.M., King R.H., 2000. The influence of suckling interval on milk production of sows. Anim J. Sci. 78, 2026–2031.
Babicz M., Rejduch B., Kozubska-Sobocińska A., Danielak-Czech B., Walkiewicz A., Słota E., 2004. Assessment of size of centromoeric heterochromatin regions in pulawska pigs. Ann.
Anim. Sci. 4 (1), 15–21.
Babicz M., Walkiewicz A., Kurył J., Sałyga M., Mazur A., 2005. Wpływ oddziaływania polimorficznego locus GH na wartość cech użytkowości rozpłodowej loch. Annales UMCS, sec. EE,
Zootechnica 23(13), 95–100.
Bloemhof S., Van der Waaij E. H., Merks J. W. M., Knol E. F., 2008. Sow line differences in heat stress tolerance expressed in reproductive performance traits. J. Anim. Sci. 86, 3330–3337.
Boruta O., Jasek S., Gorajewska E., 2009. Zmienność składu chemicznego mleka loch w zależności od rasy, sutka i strony gruczołu mlekowego oraz parametry odchowu prosiąt, Zesz. Nauk.
UP Wrocław 58 (572), 9–19.
Canario L., Lundgren H., Haandlykken M., Rydhmer L., 2010. Genetics of growth in piglets and the association with homogeneity of body weight within litters. J. Anim. Sci. 88, 1240–1247.
Grudniewska B. (red.). 1998. Hodowla i użytkowanie świń. Wyd. ART Olsztyn.
Johansen M., Alban L., KjærsgaarD H.D., Bækbo P., 2003. Factors influencing the weight gain of piglets during the nursing period: Preliminary results. Acta Vet. Scand. Suppl. 98, 247–248.
Klobasa F., Werhahn E., Butler J. E., 1987. Composition of sow milk during lactation. J. Anim. Sci. 64, 1458–1466.
Mc Namara J.P., Pettigrew J.E., 2002. Protein and fat utilization in lactating sows: I. Effects on milk production and body-composition. J. Anim. Sci. 80 (9), 2442–51.
Migdał W., Klocek Cz., 1996. Skład chemiczny mleka pobranego z różnych sutków loch a wyniki odchowu prosiąt. Acta Acad. Agric. Tech. Olst. 23, 155–159.
Rekiel A., Beyga K., Kuczyńska B., 2008. Effect of the selected immunostimulators on physiological and production parameters of sows. J. Central Europ. Agric. 9 (2), 329–336.
Rekiel A., Więcek J., 2002. Związek między liczbą komórek somatycznych a zawartością wybranych makroskładników w mleku loch. Med. Wet. 58, 884–886.
Renaudeau D., Anais C., Tel L., Gourdine J. L., 2010. Effect of temperature on thermal acclimation in growing pigs estimated using a nonlinear function. J. Anim. Sci. 88, 3715–3724.
Rząsa A., Poznański W., Akińcza J., Procak A., 2004. Anatomical structure of the sow’s udder and composition of milk. Ann. Anim Sci., 4 (Suppl. 2), 91– 95.
Szostak B., Sarzyńska J., 2006. Badania porównawcze narządów rozrodczych loszek z różnych systemów chowu. Annales UMCS, sec. EE Zootechnica 24(14), 95–100.
Walkiewicz A., Kasprzyk A., Babicz M., 2006. The influence of induced parturition on pregnancy and chemical composiotion of colostrum and milk in three successive reproduction cycles of
gilts. Anim. Sci. Pap. Rep., 24 (Suppl. 1), 71–80.

Opublikowane
2011-09-30Marek Babicz 
Department of Pig Breeding and Production Technology, University of Life Sciences in Lublin, Akademicka 13, 20-950 Lublin
Robert Cichocki 
Department of Pig Breeding and Production Technology, University of Life Sciences in Lublin, Akademicka 13, 20-950 Lublin
Karolina Kasprzak 
Department of Pig Breeding and Production Technology, University of Life Sciences in Lublin, Akademicka 13, 20-950 Lublin
Kinga Kropiwiec 
Department of Pig Breeding and Production Technology, University of Life Sciences in Lublin, Akademicka 13, 20-950 Lublin
Katarzyna Szuba 
Department of Pig Breeding and Production Technology, University of Life Sciences in Lublin, Akademicka 13, 20-950 LublinLicencja

Od 2022 r. artykuły są udostępniane na zasadach licencji Creative Commons uznanie autorstwa 4.0 międzynarodowa (CC BY 4.0). Artykuły opublikowane przed 2022 r. są dostępne na zasadach licencji Creative Commons uznanie autorstwa – użycie niekomercyjne – bez utworów zależnych 4.0 międzynarodowa  (CC BY-NC-ND 4.0).

Przysłanie artykułu do redakcji oznacza, że nie był on opublikowany wcześniej, nie jest rozpatrywany do publikacji w innych wydawnictwach.

Autor podpisuje oświadczenie o oryginalności dzieła i wkładzie poszczególnych osób.


Inne teksty tego samego autora

1 2 3 4 5 > >>