Concentration of progesterone in blood serum in hens of the Polbar breed depending on age

Magdalena Gryzińska

Departament of Biochemistry and Toxicology, University of Life Sciences in Lublin Akademicka 13, 20-950 Lublin

Aneta Strachecka

Departament of Biochemistry and Toxicology, University of Life Sciences in Lublin Akademicka 13, 20-950 Lublin

Magdalena Krauze

Departament of Biochemistry and Toxicology, University of Life Sciences in Lublin Akademicka 13, 20-950 LublinAbstrakt

The purpose of this study is to determine the level of progesterone in chickens of the Polbar breed. The concentration is determined in blood serum collected from each of 50 hens at 8,
12, and 18 weeks of age. Determining the concentration of progesterone was made by the Enzymo-immunoassay method using the MEIA microparticle analyzer AxSYMTM Abbott. Hens
subjected to the experiment did not yet reach puberty. Progesterone levels in chickens increased with the age of the birds. Variability occurring in chickens of the Polbar breed was influenced by the considerable range of concentrations tested through the hormone in blood serum. We find a variety of factors having great impact on the concentration of progesterone in blood plasma, including the same genes that affect the physiology of the body. Concentrations of progesterone in blood serum of hens bred genetically may serve as reference values for poultry.

Słowa kluczowe:

hen, progesterone, Polbar

Calik J., Książkiewicz J., Krawczyk J., 2006. Wyniki oceny wartości użytkowej i hodowlanej populacji drobiu objętych programem ochrony zasobów zwierząt. 38–42, IZ, Balice.
Liu H.K., Lilburn M.S., Koyyeri B., Anderson J.W., Bacon W.L., 2004. Preovulatory surge patterns of LH, progesterone, and estradiol 17 beta in broiler breeder hens fed ad libitum or restricted
fed. Poult. Sci., 83 (5), 823–829.
Proszkowiec M., Rząsa J., 2001. Zróżnicowanie poziomów jajnikowego i plazmatycznego progesteronu oraz estradiolu u kury domowej podczas pauzy w niesieniu się. Fol. Biol. 49 (3–4),
285–289.
Rozenboim I., Tako E., Gal-Garber O., Proudman J.A., Uni Z., 2007. The effect of heat stress on ovarian function of laying hens. Poult. Sci., 86, 1760–1765.
Rząsa J., Sechman A., Paczoska-Eliasiewicz H., Hrabia A., 2007. Biologia rozrodu ptaków – osiągnięcia i perspektywy. Post. Nauk Rol., 3, 95–112.
Sechman A., Paczoska-Eliasiewicz H., Rząsa J., Hrabia A. 2000. Stimultaneous determination of plasma ovarian and thyroid hormones during sexual maturation of the hen (Gallus domesticus), Fol. Biol., 48, 1–2, 7–12.
Sturkie P.D., 1970. Fizjologia ptaków. PWRiL Warszawa.
Turner C.D., Bagnara J.T., 1978. Endokrynologia ogólna. PWRiL Warszawa.
Wójcik A., 1994, Rozwój i funkcjonowanie jajnika ptaków domowych – wybrane zagadnienia. Med. Wet. 50 (6), 261–262.

Opublikowane
2011-12-31Magdalena Gryzińska 
Departament of Biochemistry and Toxicology, University of Life Sciences in Lublin Akademicka 13, 20-950 Lublin
Aneta Strachecka 
Departament of Biochemistry and Toxicology, University of Life Sciences in Lublin Akademicka 13, 20-950 Lublin
Magdalena Krauze 
Departament of Biochemistry and Toxicology, University of Life Sciences in Lublin Akademicka 13, 20-950 LublinLicencja

Od 2022 r. artykuły są udostępniane na zasadach licencji Creative Commons uznanie autorstwa 4.0 międzynarodowa (CC BY 4.0). Artykuły opublikowane przed 2022 r. są dostępne na zasadach licencji Creative Commons uznanie autorstwa – użycie niekomercyjne – bez utworów zależnych 4.0 międzynarodowa  (CC BY-NC-ND 4.0).

Przysłanie artykułu do redakcji oznacza, że nie był on opublikowany wcześniej, nie jest rozpatrywany do publikacji w innych wydawnictwach.

Autor podpisuje oświadczenie o oryginalności dzieła i wkładzie poszczególnych osób.


Inne teksty tego samego autora