Levels of hematological parameters of pigs over the fattening period

Anna Chmielowiec-Korzeniowska

Katedra Higieny Zwierząt i Środowiska, Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, Akademicka 13, 20-950 Lublin

Marek Babicz

Katedra Hodowli i Technologii Produkcji Trzody Chlewnej Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, Akademicka 13, 20-950 Lublin

Magdalena Pyrz

Katedra Higieny Zwierząt i Środowiska, Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, Akademicka 13, 20-950 LublinAbstrakt

The study was conducted on 24 pigs. Blood for the hematological tests was collected four times over the fattening period. The examinations showed that the level of hematological indices is an animal age-dependent. Advancing pig age brought about a statistically significant increase of hema-tocrit, red cell count and blood platelet count. This effect was accompanied by a decline of mean cell hemoglobin (MCH) and mean cell hemoglobin concentration (MCHC) in a red blood cell. A change of place and nutrition made a stressor for the pigs investigated, thus in 11 week of animal age, that is a week following pigs transportation to the fattening house, a drastic change of red cell indices and white blood cells indices was noted. A significant decrease of the level of hemoglobin (HGB), mean cell hemoglobin (MCH) and lymphocytes were observed with a simultaneous increase of neutrophiles (Neu).

Słowa kluczowe:

pig, hematological indices, blood

Friendship R. M., Lumsden J. H., McMillan I., Wilson M. R., 1984. Hematology and biochemistry references values for Ontario swine. Can. J. Comp. Med. 48, 390–393.
Fujii J., Otsu K., Zorzato F., De Leon S., Khanna V.K., Weiler J.E., Brien P., Maclennan D.H., 1991. Identification of a mutation in porcine ryanodine receptor associated with malignant hyperthermia. Science 253, 448–451.
Kuleta Z., 1993. Wartości wskaźników hematologicznych i biochemicznych zwierząt w stanach zdrowia i choroby. Wyd. ART, Olsztyn.
Markiewicz Z., Kurska E., Kurski B., 1970. Hemogram, białko całkowite i frakcje białkowe surowicy świń rasy Pietrain. Med. Wet., 26 (11), 685–687.
Odink J., Smeets J.F.M., Visser I.J.R., Sandman H., Snijders J.M.A., 1990. Hematological and cliniochemical profiles of healthy swine and swine with inflammatory processes. J. Anim. Sci., 68, 163–170.
Stull C. L., Kachulis C. J., Harley J. L., Koenig G. J., 1999. The effect of age and teat order on α1-acid glycoprotein, neutrophil-to-lymphocyte ratio, cortisol, and average daily gain in commercial growing pigs. J. Anim. Sci., 77, 70–74.
Winnicka A., 2004. Wartości referencyjne podstawowych badań laboratoryjnych w weterynarii. Wyd. SGGW, Warszawa.
Wrońska J., 1982. Zmiany w leukogramie, poziomie białka i cholesterolu całkowitego u tuczników pod wpływem obrotu przedubojowego. Med. Wet., 38 (5), 230–232.

Opublikowane
2008-09-30Anna Chmielowiec-Korzeniowska 
Katedra Higieny Zwierząt i Środowiska, Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, Akademicka 13, 20-950 Lublin
Marek Babicz 
Katedra Hodowli i Technologii Produkcji Trzody Chlewnej Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, Akademicka 13, 20-950 Lublin
Magdalena Pyrz 
Katedra Higieny Zwierząt i Środowiska, Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, Akademicka 13, 20-950 LublinLicencja

Od 2022 r. artykuły są udostępniane na zasadach licencji Creative Commons uznanie autorstwa 4.0 międzynarodowa (CC BY 4.0). Artykuły opublikowane przed 2022 r. są dostępne na zasadach licencji Creative Commons uznanie autorstwa – użycie niekomercyjne – bez utworów zależnych 4.0 międzynarodowa  (CC BY-NC-ND 4.0).

Przysłanie artykułu do redakcji oznacza, że nie był on opublikowany wcześniej, nie jest rozpatrywany do publikacji w innych wydawnictwach.

Autor podpisuje oświadczenie o oryginalności dzieła i wkładzie poszczególnych osób.


Inne teksty tego samego autora

1 2 3 4 5 > >>