Agronomy Science, przyrodniczy lublin, czasopisma up, czasopisma uniwersytet przyrodniczy lublin

Wartość gospodarcza zbiorowisk roślinnych w dolinie Huczwy

Teresa Wyłupek

Wydział Nauk Rolniczych, Akademia Rolnicza w Lublinie ul. Szczebrzeska 102, 22-400 Zamość, Poland


Abstrakt

The studied green lands are situated in south-eastern Poland (Lublin region, Tomaszów Lubelski district, Tyszowce commune). Samples of meadow sward (2x1m2 area each) were taken from plots of different plant communities to determine the hay yield, its utility value andmacroelements content. Furthermore, the content of total protein, P, K, Mg and Ca was determined applying commonly used techniques. The performed test revealed that hay of selected communities was characterized by protein level optimum or close to optimum for cattle. Most  hay samples were distinguished by phosphorus deficiency and only in a few cases they were abundant in magnesium, calcium and potassium. Among Phragmitetea class communities, the highest photo-mass yields were achieved from Caricetum ripariae. Also, meadows of the community were characterized by the highest number of utility value. Glycerietum maximae phytocenoses showed the lowest yields. Among Molinio-Arrhenathereta communities, plots from Alopecuretum pratensis meadows achieved the highest yields and at the same time they were chracterized by the highest utility value.

Słowa kluczowe:

communities, yield, usefulness value number

Pobierz

Opublikowane
27-12-2006Teresa Wyłupek 
Wydział Nauk Rolniczych, Akademia Rolnicza w Lublinie ul. Szczebrzeska 102, 22-400 Zamość, PolandLicencja

Artykuły są udostępniane na zasadach CC BY 4.0 (do 2020 r. na zasadach CC BY-NC-ND 4.0)..
Przysłanie artykułu do redakcji oznacza, że nie był on opublikowany wcześniej i nie jest rozpatrywany do publikacji gdzie indziej.

Autor podpisuje oświadczenie o oryginalności dzieła, wkładzie poszczególnych osób i źródle finansowania.

 

Czasopismo Agronomy Science przyjęło politykę samoarchiwizacji nazwaną przez bazę Sherpa Romeo drogą niebieską. Od 2021 r. autorzy mogą samoarchiwizować postprinty artykułów oraz wersje wydawnicze (zgodnie z licencją CC BY). Artykuły z lat wcześniejszych (udostępniane na licencji CC BY-NC-ND 4.0) mogą być samoarchiwizowane tylko w wersji wydawniczej.

 


Inne teksty tego samego autora