Agronomy Science, przyrodniczy lublin, czasopisma up, czasopisma uniwersytet przyrodniczy lublin

Oddziaływanie herbicydów i herbicydów z biostymulatorami na porażenie bulw ziemniaka Rhizoctonia solani

Marek Gugała

Wydział Agrobioinżynierii i Nauk o Zwierzętach, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

Krystyna Zarzecka

Wydział Agrobioinżynierii i Nauk o Zwierzętach, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

Iwona Mystkowska

Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej, Wydział Nauk o Zdrowiu, Zakład Dietetyki

Anna Sikorska

Zakład Rolnictwa, Państwowa Szkoła Zawodowa im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie


Abstrakt

Celem badań była ocena porażenia bulw ziemniaka Rhizoctonia solani w zależności od zastosowanych herbicydów i herbicydów z biostymulatorami. Trzyletnie doświadczenie polowe założono w trzech powtórzeniach, metodą losowanych podbloków w układzie split-plot na glebie bardzo lekkiej i lekkiej. Badano dwa czynniki doświadczenia: czynnik I rzędu odmiany ziemniaka: Bartek, Gawin, Honorata,  czynnikiem II rzędu pięć sposobów pielęgnacji: obiekt kontrolny- pielęgnacja mechaniczna, Harrier 295 ZC (linuron + clomazone), Harrier 295 ZC i Kelpak SL (linuron + clomazone i ekstrakt z alg), Sencor 70 WG (metribuzin) oraz Sencor 70 WG i Asahi SL (metribuzin i sodium p-nitrophenole, sodium o-nitrophenole, sodium 5-nitroguolacolate). Oceny rizoktoniozy bulw z poszczególnych obiektów doświadczenia dokonano za pomocą 9-stopniowej skali. Zastosowane w uprawie ziemniaka herbicydy i herbicydy z biostymulatorami ograniczały występowanie ospowatości na bulwach, średni stopień porażenia próby oraz średni stopień porażenia bulw porażonych.

Słowa kluczowe:

Asahi SL, Kelpak SL, odmiany ziemniaka, preparaty chwastobójcze, Rhizoctonia solani

Atkinson D., Thornton M.K., Miller J.S., 2010. Development of Rhizoctonia solani on stems, stolons and tubers of potatoes. I. Effect of inoculum source. Am. J. Potato Res. 87, 374–381. https://doi.org/10.1007/s12230-010-9143-6

Bulgari R., Franzoni G., Ferrante A., 2019. Biostimulants application in horticultural crops under abiotic stress conditions. Agronomy 9, 306. https://doi.org/10.3390/agronomy9060306

Cwalina-Ambroziak B., Bogucka B., 2012. Pathogens of potato (Solanum tuberosum L.) tuber (Phytophtora infestans) occurring in treatments with foliar fertilization. Acta Agrobot. 65(3), 75–84. https://doi.org/10.5586/AA.2012.010

Drobek M., Frąc M., Cybulska J., 2019. Plant biostimulants: importance of the quality and yield of horticultural crops and the improvement of plant tolerance to abiotic stress – a review. Agronomy 9(6), 335, 1–18. https://doi.org/10.3390/agronomy9060335

Dzwonkowski W., Szczepaniak I., Zdziarska T., 2019. Popyt na ziemniaki. Rynek Ziemn. 46.

Farouk S., 2015. Imroving growth and productivity of potato (Solanum tuberosum L.) by some biostimulants and lithovit with or without boron. J. Plant Prod. Mansoura Univ. 6(12), 2187–2206. https://dx.doi.org/10.21608/jpp.2015.52463

Głosek-Sobieraj M., Cwalina-Ambroziak B., Hamouz K., 2018. The effect of growth regulators and a biostimulator on the health status, yield and yield components of potatoes (Solanum tuberosum L.). Gesunde Pflanzen 70, 1–11. https://doi.org/10.1007/s10343-017-0407-7

Gugała M., Zarzecka K., Sikorska A., Dołęga H., 2018. Occurrence of defects of potato in conditions of application of herbicides and biostimulants. Acta Sci. Pol., Agric. 17(1), 13–22. https://doi.org/10.37660/aspagr

Jeske M., Pańka D., Wichrowska D., 2015. Wpływ ochrony chemicznej, nawożenia organicznego oraz użyźniacza glebowego UGmax na zdrowotność bulw ziemniaka. Prog. Plant Prot. 55(1), 92–97. https://doi.org/10.14199/ppp-2015-016

Krzysztofik B., 2008. Wpływ miejsca przechowywania na zmiany cech jakościowych bulw ziemniaka. Acta Agroph. 11(2), 449–456.

Liu K., McInroy J.A., Hu C.H., Kloepper J.W., 2018. Mixtures of plant-growth-promoting rhizobacteria enhance biological control of multiple plant diseases and plant-growth promotion in the presence of pathogens. Plant Dis. 102(1), 67–72. https://doi.org/10.1094/PDIS-04-17-0478-RE

Lutomirska B., 2007. Wpływ odmiany i czynników meteorologicznych okresu wegetacji na ospowatość bulw ziemniaka. Prog. Plant Prot./Post. Ochr. Roś. 47(2), 173–177.

Lutomirska B., Jankowska J., 2013. Ospowatość bulw zaawansowanych materiałów hodowlanych ziemniaka. Prog. Plant Prot./Post. Ochr. Roś. 53(4), 789–795. https://doi.org/10.14199/ppp-2013-026

Lutomirska B., Jankowska J., 2014. Oddziaływanie czynników meteorologicznych na występowanie ospowatości bulw ziemniaka. Biul. Inst. Hod. Aklim. Rośl. 273, 119–128.

Osowski J., Bernat E., 2010. Wpływ terminów zaprawiania i krojenia bulw na tempo wschodów i porażenie roślin rizoktoniozą ziemniaka. Prog. Plant Prot./Post. Ochr. Roś. 50(2), 687–694.

Pszczółkowski P., Sawicka B., 2018. The effect of application of biopreparations and fungicides on the yield and selected parameters of seed value of seed potatoes. Acta Agroph. 25(2), 239–255. http://dx.doi.org/10.31545/aagr/93104

Radtke W., Rieckmann W., Brendler F., 2000. Kartoffel: Krankheiten – Schadlinge Unkräuter. Th. Mann, Gelsenkirchen Buer, ss. 272.

Roztropowicz S., Czerko Z., Głuska M., Goliszewski W., Gruczek T., Lis B., Lutomirska B., Nowacki W., Wierzejska-Bujakowska A., Zarzyńska K., Zgórska K., 1999. Metodyka obserwacji, pomiarów i pobierania prób w agrotechnicznych doświadczeniach z ziemniakiem. Praca zbiorowa. Wyd. Inst. Hod. Aklim. Rośl., Radzików, 1–50.

Van Osten M.J., Pepe O., De Pascale S., Siletti S., Maggio A., 2017. The role of biostimulants and bioeffectors as alleviators of abiotic stress in crop plants. Chem. Biol. Technol. Agric. 4, 1–12. https://doi.org/10.1186/s40538-017-0089-5

Shi W., Li M., Wei G., Tian R., Li C., Wang B., Lin R., Shi Ch., Chi X., Zhou B., 2019. The occurrence of potato common scab correlates with the community composition and function of the geocaulosphere soil microbiome. Microbiome 7, 14. https://doi.org/10.1186/s40168-019-0629-2

Skowera B., Kopcińska J., Kopeć B., 2014. Changes in thermal and precipitation conditions in Poland in 1971–2010. Ann. Warsaw Univ. Life Sci. SGGW, Land Reclam., 46(2), 153–162. https://doi.org/10.2478/sggw-2014–0013

Zarzyńska K., Pietraszko M., Barbaś P., 2020. Występowanie parcha zwykłego i ospowatości bulw w wybranych odmianach ziemniaka uprawianego w systemie ekologicznym i konwencjonalnym. Prog. Plant Prot./Post. Ochr. Roś. 60(4), 343–350. http://dx.doi.org/10.14199/ppp-2020-038

Pobierz

Opublikowane
21-07-2021Marek Gugała 
Wydział Agrobioinżynierii i Nauk o Zwierzętach, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach
Krystyna Zarzecka 
Wydział Agrobioinżynierii i Nauk o Zwierzętach, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach
Iwona Mystkowska 
Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej, Wydział Nauk o Zdrowiu, Zakład Dietetyki
Anna Sikorska 
Zakład Rolnictwa, Państwowa Szkoła Zawodowa im. Ignacego Mościckiego w CiechanowieLicencja

Artykuły są udostępniane na zasadach CC BY 4.0 (do 2020 r. na zasadach CC BY-NC-ND 4.0)..
Przysłanie artykułu do redakcji oznacza, że nie był on opublikowany wcześniej i nie jest rozpatrywany do publikacji gdzie indziej.

Autor podpisuje oświadczenie o oryginalności dzieła, wkładzie poszczególnych osób i źródle finansowania.

 

Czasopismo Agronomy Science przyjęło politykę samoarchiwizacji nazwaną przez bazę Sherpa Romeo drogą niebieską. Od 2021 r. autorzy mogą samoarchiwizować postprinty artykułów oraz wersje wydawnicze (zgodnie z licencją CC BY). Artykuły z lat wcześniejszych (udostępniane na licencji CC BY-NC-ND 4.0) mogą być samoarchiwizowane tylko w wersji wydawniczej.

 


Inne teksty tego samego autora

1 2 > >>