Agronomy Science, przyrodniczy lublin, czasopisma up, czasopisma uniwersytet przyrodniczy lublin

Wpływ głębokości i gęstości siewu na plon i jego komponenty w uprawie samokończącej i niesamokończącej odmiany bobiku (Vicia faba var. minor L.) w warunkach Polski południowo-zachodniej

Magdalena Serafin-Andrzejewska

Institute of Agroecology and Plant Production, Wrocław University of Environmental and Life Sciences, Grunwaldzki Sq. 24 A, 50-363 Wrocław, Poland
https://orcid.org/0000-0002-5932-3301

Waldemar Helios

Institute of Agroecology and Plant Production, Wrocław University of Environmental and Life Sciences, Grunwaldzki Sq. 24 A, 50-363 Wrocław, Poland
https://orcid.org/0000-0001-8179-2916

Anna Jama-Rodzeńska

Institute of Agroecology and Plant Production, Wrocław University of Environmental and Life Sciences, Grunwaldzki Sq. 24 A, 50-363 Wrocław, Poland
https://orcid.org/0000-0003-4864-7367

Andrzej Kotecki

Institute of Agroecology and Plant Production, Wrocław University of Environmental and Life Sciences, Grunwaldzki Sq. 24 A, 50-363 Wrocław, Poland
https://orcid.org/0000-0003-4158-6178

Marcin Kozak

Institute of Agroecology and Plant Production, Wrocław University of Environmental and Life Sciences, Grunwaldzki Sq. 24 A, 50-363 Wrocław, Poland
https://orcid.org/0000-0003-0715-6844

Piotr Zarzycki

Przerzeczyn Zdrój Sp. z o.o. Ośrodek hodowli zarodowej

Beata Kaliska

Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych, Stacja Doświadczalna Oceny Odmian w Chrząstowie


Abstrakt

Głębokość i gęstość siewu uważane są za ważne czynniki wpływające na plonowanie i opłacalność uprawy roślin. Celem badań była ocena wpływu zróżnicowanej głębokości i ilości wysiewu na elementy składowe plonu i plon nasion dwóch morfotypów bobiku: Bobas - niesamokończący typ i Granit - samokończący, uprawianych w południowo-zachodniej Polsce w latach 2011-2013. Przebieg pogody w latach badań miał najsilniejszy wpływ na badane komponenty plonu i plon. Najkorzystniejszymi cechami morfologicznymi charakteryzowała się odmiana niesamokończąca Bobas, w porównaniu z odmianą samokończąca Granit. Spośród badanych norm wysiewu największy plon wydały odmiany 60 i 75 nasion na 1 m2 , ale stosowanie 75 nasion na 1 m2 jest nieopłacalne ekonomicznie. Głębokość siewu miała tylko istotny wpływ na plon nasion; najwyższy plon stwierdzono przy 5 cm w porównaniu z siewem głębszym.  

Słowa kluczowe:

sowing depth, sowing rate, faba bean, yield, determinate and indeterminate cultivar

Abdallah A.M., 2014. Response of faba bean (Vicia faba L.) to different planting densities and biomineral fertilization systems. Am. J. Agric. Environ. Sci. 14, 541–545.

Al Rifaee M., Turk M.A., Al Tawaha A.R.M., 2004. Effect of seed size and plant population density on yield and yield components of local Faba Bean (Vicia faba L. major). Int. J. Agric. Biol. 6, 294–299.

Al Tawaha A.R.M., Turk M.A., 2002. Effect of dates and rates of sowing on yield and yield components of Lentil (Lens culinaris Medik.) under semi-arid conditions. Pakistan J. Biol. Sci. 5(5), 531–532. https://docsdrive.com/pdfs/ansinet/pjbs/2002/531-532.pdf DOI: https://doi.org/10.3923/pjbs.2002.531.532

Baye E., Ebirahim Z., Kasahun N., Wasyihun N., Siyum K., Yachiso D., Tiruneh Z., Fekadu B., 2020. Effects of planting depth on germination and growth of faba bean at fitche, Oromia National Regional State, Central Ethiopia. Am. J. Agric. For. 8(3), 58–63. https://doi.org/10.11648/j.ajaf.20200803.11 DOI: https://doi.org/10.11648/j.ajaf.20200803.11

Chen G., Wiatrak P., 2010. Soybean development and yield are influenced by planting date and environmental conditions in the southeastern coastal plain, United States. Agron. J. 102, 1731–1737. https://doi.org/10.2134/agronj2010.0219 DOI: https://doi.org/10.2134/agronj2010.0219

Dobocha D., Worku W., Bekela D., Mulatu Z., Shimeles F., Admasu A., 2019. The response of Faba bean (Vicia faba L.) varieties as evaluated by varied plant population densities in the highlands of Arsi Zone, Southeastern Ethiopia. Rev. Bionatura. 4(2), 846–851. https://doi.org/10.21931/RB/2019.04.02.5 DOI: https://doi.org/10.21931/RB/2019.04.02.5

FAO, 2014. World reference base for soil resources 2014. International soil classification system for naming soils and creating legends for soil maps. Update 2015. World Soil Resources Reports, Rome, 106.

FAO, 2021. http://www.fao.org/faostat/en/#data/QC [date of access: 10.09.2021].

Fordoński G., 1993. Bobik [Faba bean]. In: Z. Jasińska, A. Kotecki (eds.), Szczegółowa uprawa roślin [Crop prodution], Wyd. AR we Wrocławiu, Wrocław, 65–81.

Gezahegn A.M., Tesfaye K., Sharma J.J., Belel M.D., 2016. Determination of optimum plant density for faba bean (Vicia faba L.) on vertisols at Haramaya, Eastern Ethiopia. Cogent Food Agric. 2(1), 1224485. https://doi.org/10.1080/23311932.2016.1224485 DOI: https://doi.org/10.1080/23311932.2016.1224485

GRDC, 2017. Faba beans Northern Region – GrowNotesTM. https://grdc.com.au/__data/assets/pdf_file/0027/369522/GrowNote-Faba-Bean-North-3-Planting.pdf [date of access: 25.09.2021]

Hebblethwaite P.D., Hawtin G.C., Lutman P.J.W., 1983. The husbandry of establishment and mainterance. In: P.D. Hebblethwaite (ed.), The Faba Bean (Vicia faba L.), Butterworths Publisher, London, 271–312. https://openlibrary.org/books/OL21386455M/The_Faba_bean_(Vicia_faba_L.) [date of access: 12.09.2022].

ISTA, 2013. Międzynarodowe Przepisy Oceny Nasion. Polska Wersja Wydania 2013 [International rules for deed testing. Polish version of 2013 edition]. IHAR-PIB, Radzików-Poznań, 10: 1–3.

Johnston A.M., Stevenson F.C., 2001. Field pea response to seeding depth and P fertilization. Can. J. Plant Sci. 81, 573–575. https://cdnsciencepub.com/doi/pdf/10.4141/P00-166 DOI: https://doi.org/10.4141/P00-166

Karadavut U., Palat C., Kavurmaci Z., Bolek Y., 2010. Some grain yield parameters multi-environmental trials in faba bean (Vicia faba) genotypes. Int. J. Agric. Biol. 12, 217–220.

Karayel D., Özmerzi A., 2008. Evaluation of three depth-control components on seed placement accuracy and emergence for a precision planter. Appl. Eng. Agric. 24 (3), 271–276. https://doi.org/10.13031/2013.24494 DOI: https://doi.org/10.13031/2013.24494

Kezeya Sepngang B., Muel F., Smadja T., Stauss W., Stute I., Simmen M., Mergenthaler M., 2020. Report on legume markets in the EU. Deliverable D3.1 of the EU project LegValue. http://www.legvalue.eu/media/1511/d31-report-on-legume-markets-in-the-eu.pdf [date of access: 10.12.2021].

Khalil S., Wahab A., Amanulla A., Khan A., 2011. Variation in leaf traits, yield and yield components of faba bean in response to planting dates and densities. Egypt. Acad. J. Biol. Sci. H. Bot. 2(1), 35–43. https://doi.org/10.21608/eajbsh.2011.17010 DOI: https://doi.org/10.21608/eajbsh.2011.17010

Köpke U., Nemecek T., 2010. Ecological services of faba bean. Field Crop. Res. 115, 217–33. https://doi.org/10.1016/j.fcr.2009.10.012 DOI: https://doi.org/10.1016/j.fcr.2009.10.012

Kulig B., Kołodziej J., Oleksy A., Kołodziejczyk M., Sajdak A., 2011. Influence of the weather conditions on faba bean yielding. Ecol. Chem. Eng. A. 18, 1–7.

Li X., Yang Y., 2014. A novel perspective on seed yield of broad bean (Vicia faba L.): Differences resulting from pod characteristics. Sci. Rep. 4, 1–5. https://doi.org/10.1038/srep06859 DOI: https://doi.org/10.1038/srep06859

López-Bellido F.J., López-Bellido L., López-Bellido R.J., 2005. Competition, growth and yield of faba bean (Vicia faba L.). Eur. J. Agron. 23(4), 359–378. https://doi.org/10.1016/J.EJA.2005.02.002 DOI: https://doi.org/10.1016/j.eja.2005.02.002

Olle M., 2018. Suitable sowing rate for peas and beans – a review. JOJ Hortic. Arboric. 1(1), 55555. https://doi.org/10.19080/JOJHA.2018.01.555555 DOI: https://doi.org/10.19080/JOJHA.2018.01.555555

Pilbeam C.J., Hebblethwaite P.D., Ricketts H.E., Nyongesa T.E., 1991. Effects of plant population density on determinate and indeterminate forms of winter field beans (Vicia faba). Part 1: Yield and yield components. J. Agric. Sci. 116, 375–383. https://doi.org/10.1017/S0021859600078205 DOI: https://doi.org/10.1017/S0021859600078199

Podleśny J., Podleśna A., 2003. Effect of different soil moisture levels on development and yield of two white lupin (Lupinus albus L.) genotypes, Biul. IHAR 228, 315–322 [in Polish].

Podleśny J., 2009. Wpływ ilości i rozkładu opadów w okresie wegetacji na wzrost, rozwój i plonowanie samokończących i tradycyjnych odmian bobiku [Effect of amount and distribution of precipitation during vegetation on growth, development and yielding of determinate and traditional faba bean varieties]. Acta Agroph. 14(2), 413–425. http://www.acta-agrophysica.org/pdf-107350-38159?filename=Effect%20of%20amount%20and.pdf

Podleśny J., Podleśna A., 2010. Effect of drought stress on yield of a determinate cultivar of blue lupine grown in pure sowing and in mixture with barley. Acta Sci. Pol. Agricultura. 9(3), 61–74. http://old-agricultura.acta.utp.edu.pl/uploads/pliki/000010201000009000030006100074.pdf

Pszczółkowska A., Okorski A., Fordoński G., Kotecki A., Kozak M., Dzienis G., 2020. Effect of weather conditions on yield and health status of faba bean seeds in Poland. Agronomy 10(1), 48. https://doi.org/10.3390/agronomy10010048 DOI: https://doi.org/10.3390/agronomy10010048

Rawal V., Navarro D.K., 2019. The global economy of pulses. http://www.fao.org/3/i7108en/i7108en.pdf [date of access: 10.09.2021].

Schutte M., Nleya T., 2019. Row spacing and seeding rate effects on soybean seed yield. In soybean – biomass, yield and productivity. https://www.intechopen.com/chapters/63383 [date of access: 21.09.2021]. DOI: https://doi.org/10.5772/intechopen.80748

Siddique K.H.M., Loss S.P., 1999. Studies on sowing depth for chickpea (Cicer arietinum L.), faba bean (Vicia faba L.) and Lentil (Lens culinaris Medik) in a Mediterranean-type environment of south-western Australia. J. Agron. Crop Sci. 182(2), 105–112. https://doi.org/10.1046/J.1439-037X.1999.00281.X DOI: https://doi.org/10.1046/j.1439-037x.1999.00281.x

Singh A.K., Bhatt B.P., Sundaram P.K., Gupta A.K., Singh D., 2013. Planting geometry to optimize growth and productivity in faba bean (Vicia faba L.) and soil fertility. J. Environ. Biol. 34(1), 117–122.

Stützel H., Aufhammer W., 1992. Grain yield in determinate and indeterminate cultivars of Vicia faba with different plant distribution patterns and population densities. J. Agric. Sci. 118, 343–352. https://doi.org/10.1017/S0021859600070714 DOI: https://doi.org/10.1017/S0021859600070714

Turk M.A., Al. Tawaha A.R.M., 2002. Impact of seeding rate, seeding date, rate and method of phosphorus application in faba bean (Vicia Faba L. minor) in the absence of moisture stress. Biotechnol. Agron. Soc. Environ. 6(3), 171–176. https://popups.uliege.be/1780-4507/index.php?id=17447&file=1&pid=14654

Wakweya K., Dargie R., Meleta T., 2016. Effect of sowing date and seed rate on faba bean (Vicia faba L.) growth, yield and components of yield at Sinana, highland conditions of Bale, Southeastern Ethiopia. Int. J. Sci. Res. Agric. Sci. 3(1), 25–34. https://doi.org/10.12983/IJSRAS-2016-P0025-0034 DOI: https://doi.org/10.12983/ijsras-2016-p0025-0034


Opublikowane
28-10-2022Magdalena Serafin-Andrzejewska 
Institute of Agroecology and Plant Production, Wrocław University of Environmental and Life Sciences, Grunwaldzki Sq. 24 A, 50-363 Wrocław, Poland https://orcid.org/0000-0002-5932-3301
Waldemar Helios 
Institute of Agroecology and Plant Production, Wrocław University of Environmental and Life Sciences, Grunwaldzki Sq. 24 A, 50-363 Wrocław, Poland https://orcid.org/0000-0001-8179-2916
Anna Jama-Rodzeńska 
Institute of Agroecology and Plant Production, Wrocław University of Environmental and Life Sciences, Grunwaldzki Sq. 24 A, 50-363 Wrocław, Poland https://orcid.org/0000-0003-4864-7367
Andrzej Kotecki 
Institute of Agroecology and Plant Production, Wrocław University of Environmental and Life Sciences, Grunwaldzki Sq. 24 A, 50-363 Wrocław, Poland https://orcid.org/0000-0003-4158-6178
Marcin Kozak 
Institute of Agroecology and Plant Production, Wrocław University of Environmental and Life Sciences, Grunwaldzki Sq. 24 A, 50-363 Wrocław, Poland https://orcid.org/0000-0003-0715-6844
Piotr Zarzycki 
Przerzeczyn Zdrój Sp. z o.o. Ośrodek hodowli zarodowej
Beata Kaliska 
Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych, Stacja Doświadczalna Oceny Odmian w ChrząstowieLicencja

Artykuły są udostępniane na zasadach CC BY 4.0 (do 2020 r. na zasadach CC BY-NC-ND 4.0)..
Przysłanie artykułu do redakcji oznacza, że nie był on opublikowany wcześniej i nie jest rozpatrywany do publikacji gdzie indziej.

Autor podpisuje oświadczenie o oryginalności dzieła, wkładzie poszczególnych osób i źródle finansowania.

 

Czasopismo Agronomy Science przyjęło politykę samoarchiwizacji nazwaną przez bazę Sherpa Romeo drogą niebieską. Od 2021 r. autorzy mogą samoarchiwizować postprinty artykułów oraz wersje wydawnicze (zgodnie z licencją CC BY). Artykuły z lat wcześniejszych (udostępniane na licencji CC BY-NC-ND 4.0) mogą być samoarchiwizowane tylko w wersji wydawniczej.

 


Inne teksty tego samego autora