Agronomy Science, przyrodniczy lublin, czasopisma up, czasopisma uniwersytet przyrodniczy lublin

Plonowanie odmian sorga i mieszańca sorga zwyczajnego z sorgiem sudańskim w zależności od gęstości siewu przy różnej rozstawie rzędów

GRZEGORZ SZUMIŁO

Katedra Technologii Produkcji Roślinnej i Towaroznawstwa Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, ul. Akademicka 15, 20–950 Lublin

LESZEK RACHOŃ

Katedra Technologii Produkcji Roślinnej i Towaroznawstwa Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, ul. Akademicka 15, 20–950 Lublin

JERZY CISZEWSKI

Katedra Technologii Produkcji Roślinnej i Towaroznawstwa Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, ul. Akademicka 15, 20–950 Lublin

JAN KUKURYKA

Katedra Technologii Produkcji Roślinnej i Towaroznawstwa Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, ul. Akademicka 15, 20–950 Lublin


Abstrakt

Badania polowe przeprowadzono w latach 2007–2009 w Gospodarstwie Doświadczalnym Felin, należącym do Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie. Ich celem była ocena plonowania sorga zwyczajnego (odmiany: Sucrosorgo 506, Cellu i Róna 1), mieszańca sorga zwyczajnego i sorga sudańskiego (odmiana GK Csaba) oraz kukurydzy pastewnej (odmiana San), a także analiza ich reakcji na zróżnicowaną gęstość siewu przy różnej rozstawie rzędów (obsada teoretyczna 72 szt. na 1 m2 – rzędy co 25 cm, 36 szt. – 50 cm i 24 szt. – 75 cm). Zwiększanie obsady teoretycznej powodowało stopniowe zwiększanie plonu zielonej i suchej masy, co wynikało z przyrostu liczby pędów na jednostce powierzchni oraz liczby organów generatywnych, jednak wraz ze wzrostem obsady pędów spadała ich masa. Uprawa sorga zwyczajnego przy najmniejszej obsadzie roślin redukowała udział liści w masie pędu, równocześnie zwiększając udział wiechy. Odmiana Sucrosorgo 506 plonowała nieco wyżej w porównaniu z odmianami Cellu i Róna 1, najniższy zaś plon zielonej i suchej masy dał mieszaniec sorga zwyczajnego i sorga sudańskiego.

Słowa kluczowe:

sorgo zwyczajne, mieszaniec sorga zwyczajnego i sorga sudańskiego, plon, gęstość siewu, rozstawa rzędów

Dahlberg J., Berenji J., Sikora V., Latkocić D., 2011. Assessing sorghum [Sorghum bicolor (L) Moench] germplasm for new traits: food, fuels and unique uses. Maydica 56, 85–92.

Habyarimana E., Laureti D., De Ninno M., Lorenzoni C., 2004. Performances of biomass sorghum [Sorghum bicolor (L.) Moench] under different water regimes in Mediterranean region. Ind. Crop Prod. 20, 23–28.

Kacprzak A., Matyka M., Krzystek L., Ledakowicz S., 2012. Wpływ stopnia nawożenia i czynników atmosferycznych na wydajność produkcji biogazu z wybranych roślin energetycznych. Inż. Ap. Chem. 51, 4, 141–142.

Kaczmarek S., Matysiak K., Kierzek R., 2012. Ocena wrażliwości Sorghum vulgare L. na wybrane substancje aktywne herbicydów. Nauka Przyr. Technol. 6, 2, 1–10.

Kaczmarek S., Matysiak K., Kierzek R., 2013. Reakcja sorga zwyczajnego (Sorghum bicolor L. Moench) na wybrane herbicydy stosowane nalistnie. Fragm. Agron. 30(1), 62–68.

Kaczmarek S., Matysiak K., Krawczyk R., 2009. Badania nad chemicznym odchwaszczaniem sorga zwyczajnego (Sorghum vulgare Perz.). Acta Sci. Pol., Agricultura, 8(1), 27–35.

Kordas L., Giemza-Mikoda M., Jabłońska M., 2012. Ocena wartości energetycznej odmian sorga w zależności od terminu, gęstości siewu i nawożenia. Fragm. Agron. 29(3), 114–119.

Kozłowski S., Zielewicz W., Lutyński A., 2007. Określanie wartości energetycznej Sorghum saccharatum (L.) Moench, Zea mays L. i Malva verticillata L. Łąk. Pol. 10, 131–140.

Kozłowski S., Zielewicz W., Oliwa R., Jakubowski M., 2006. Właściwości biologiczne i chemiczne Sorghum saccharatum w aspekcie możliwości jego uprawy w Polsce. Łąk. Pol. 9, 101–112.

Kruczek A., 2014. Skład chemiczny sorga cukrowego w zależności od terminu siewu, obsady roślin i rozstawy rzędów. Nauka Przyr. Technol. 8, 3, 1–10.

Kruczek A., Skrzypczak W., Waligóra H., 2014a. Porównanie plonowania kukurydzy i sorga uprawianych różnymi metodami przy dwóch sposobach nawożenia nawozem azotowo- -fosforowym. Nauka Przyr. Technol. 8, 1, 1–12.

Kruczek A., Skrzypczak W., Waligóra H., 2014b. Reakcja sorga na zróżnicowaną obsadę roślin i rozstawę rzędów w zależności od terminu siewu. Nauka Przyr. Technol. 8, 1, 1–11.

Księżak J., Bojarszczuk J., Staniak M., 2012. Produkcyjność kukurydzy i sorga w zależności od poziomu nawożenia azotem. Pol. J. Agron. 8, 20–28.

Matyka M., Księżak J., 2012. Plonowanie wybranych gatunków roślin wykorzystywanych do produkcji biogazu. Probl. Inż. Rol. 1(75), 69–75.

Skrzypczak W., Szulc P., Waligóra H., 2008. Efektywność zwalczania chwastów w sorgu. Prog. Plant Prot./Post. Ochr. Roślin 48(2), 665–668.

Skrzypczak W., Waligóra H., Szulc P., Kruczek A., 2009. Ocena skuteczności chwastobójczej i fitotoksyczności herbicydów stosowanych w uprawie sorga. Prog. Plant Prot./Post. Ochr. Roślin 49(2), 832–836.

Śliwiński B.J., Brzóska F., 2006. Historia uprawy sorgo i wartość pokarmowa tej rośliny w uprawie na kiszonkę. Post. Nauk Roln. 1, 25–37.

Snarska K., Konecki R., 2010. Ocena skuteczności wybranych herbicydów stosowanych do ograniczania chwastów w sorgo. Prog. Plant Prot./Post. Ochr. Roślin 50(3), 1405–1409.

Snarska K., Wyrzykowski P., Konecki R., 2012. Analiza działania wybranych herbicydów i ich wpływ na plonowanie sorga w warunkach północno-wschodniej Polski. Prog. Plant Prot./Post. Ochr. Roślin 52(2), 272–275.

Sowiński J., 2009. Porównanie plonowania kukurydzy i sorga cukrowego pod wpływem zróżnicowanych dawek nawożenia azotem. Pam. Puł. 151/2, 649–661.

Sowiński J., Liszka-Podkowa A., 2008. Wielkość i jakość plonu świeżej i suchej masy kukurydzy (Zea mays L.) oraz sorga cukrowego (Sorghum bicolor (L.) Moench) na glebie lekkiej w zależności od dawki azotu. Acta Sci. Pol., Agricultura 7(4), 105–115.

Sowiński J., Szydełko-Rabska E., 2013. Porównanie plonowania różnych form sorga w warunkach polskich. Annales UMCS, sec. E, Agricultura 68(1), 30–40.

Zielewicz W., Kozłowski S., 2008. Ograniczenie nawożenia a skład chemiczny sorga cukrowego. Łąk. Pol. 11, 223–235.
Pobierz

Opublikowane
10-03-2015GRZEGORZ SZUMIŁO 
Katedra Technologii Produkcji Roślinnej i Towaroznawstwa Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, ul. Akademicka 15, 20–950 Lublin
LESZEK RACHOŃ 
Katedra Technologii Produkcji Roślinnej i Towaroznawstwa Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, ul. Akademicka 15, 20–950 Lublin
JERZY CISZEWSKI 
Katedra Technologii Produkcji Roślinnej i Towaroznawstwa Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, ul. Akademicka 15, 20–950 Lublin
JAN KUKURYKA 
Katedra Technologii Produkcji Roślinnej i Towaroznawstwa Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, ul. Akademicka 15, 20–950 LublinLicencja

Artykuły są udostępniane na zasadach CC BY 4.0 (do 2020 r. na zasadach CC BY-NC-ND 4.0)..
Przysłanie artykułu do redakcji oznacza, że nie był on opublikowany wcześniej i nie jest rozpatrywany do publikacji gdzie indziej.

Autor podpisuje oświadczenie o oryginalności dzieła, wkładzie poszczególnych osób i źródle finansowania.

 

Czasopismo Agronomy Science przyjęło politykę samoarchiwizacji nazwaną przez bazę Sherpa Romeo drogą niebieską. Od 2021 r. autorzy mogą samoarchiwizować postprinty artykułów oraz wersje wydawnicze (zgodnie z licencją CC BY). Artykuły z lat wcześniejszych (udostępniane na licencji CC BY-NC-ND 4.0) mogą być samoarchiwizowane tylko w wersji wydawniczej.

 


Inne teksty tego samego autora

1 2 3 > >>