THE ASSESMENT OF TEN APPLE CULTIVARS AND THEIR SUSCEPTIBILITY ON BRUISING AFTER STORAGE AND SHELF-LIFE OF FRUIT TREATED WITH 1-MCP

Tomasz Lipa

Pomology and Nursery Department, University of Life Sciences, Głęboka 28, 20-612 Lublin

Iwona Szot

Pomology and Nursery Department, University of Life Sciences, Głęboka 28, 20-612 Lublin

Bohdan Dobrzański Jr.

Pomology and Nursery Department, University of Life Sciences, Głęboka 28, 20-612 Lublin; Institute of Agrophysics, Polish Academy of Sciences, Doświadczalna 4, 20-290 Lublin

Magdalena Kapłan

Pomology and Nursery Department, University of Life Sciences, Głęboka 28, 20-612 Lublin


Abstract

Control fruits and fruits subjected to 1-MCP application were placed in cold storage at 2°C, 90% r.h. for 18 weeks. The susceptibility of ten apple cultivars: ‘Beni Shogun’, ‘Braeburn Hillwell’, ‘Elise’, ‘Gloster’, ‘Golden Delicious’, ‘Idared’, ‘Jonagold Decosta’, ‘Ligol’, ‘Mutsu’ and ‘Šampion’ was tested using an impact test to obtain bruising of fruits. The analyses were performed on fruits immediately after harvest and four times after different period of cold storage (9 and 18 weeks) and shelf-life (7 days). The following analysis and characteristics of apples were determined: soluble solids content, dry matter content, acidity, fruit mass and size, and firmness. Impact test was carried out by dropping a glass ball with a mass of 25.68 g from height of 40 cm, due to which kinetic energy value of 0.1 J was obtained. Slight differences in acidity and soluble solid content were observed. On the other hand, stress noticed at firmness test was significantly higher for fruits treated with 1-MCP. It was also observed that firmness decreases after the shelf-life and after storage of fruit at room temperature. The ‘Beni Shogun’ apples fruits stored for 9 weeks are most susceptible to bruising (volume = 438.26 mm3). After cold storage, less susceptible cultivar was ‘Szampion’, for which the volume of fruit bruise was 145.62 mm3 only. After 9 weeks of cold storage, for most cultivars, there was no significant differences in bruise volume; however, the shelf-life had significant influence by differing the cultivars, and for all studied cultivars, the bruise volume was lower.

Keywords:

apple, impact test, bruising, firmness, storage, shelf-life

Baranowski, P., Lipecki, J., Mazurek, W., Walczak, R.T. (2005). Detekcja uszkodzeń mechanicznych jabłek z wykorzystaniem termografii. Acta Agrophys., 6(1), 19–29.

Baranowski, P., Mazurek, W. (2009). Detection of physiological disorders and mechanical defects in apples using thermography. Int. Agrophys., 23, 9–17.

Barreiro, P.(1999). Detailed procedure for fruit damaging. ASTEQ CA Newsletter, 2, 3–5.

Bieniek-Majka, M. (2015). Zmiany na rynku owoców i warzyw w Polsce po akcesji do Uni Europejskiej. Zesz Nauk., Stud. Pr. Wydz. Nauk Ekonom. Zarz., 4(2) 109–120.

Blahovec, J. (1999). Bruise resistance coefficient and bruise sensivity of apples and cherries. Int. Agrophys., 13(3), 315–322.

Chen, P., Ruitz-Altisent, M. (1996). A low-mass impact sensor for high-speed firmness sensing of fruits. AgEng’96. Int. Conference on Agricultural Engineering. Madrid, Spain. September 23–26, 96F-003.

Chen, P., Ruitz-Altisent, M., Barreiro, P. (1996). Effects of impacting mass on firmness sensing of fruits. Trans. ASAE, 39(3), 1019–1023.

Chen, S., Chen, P., Herrmann, L.R. (1984). Analysis of stresses in fruit during an impact. ASAE, 84–3554.

Chen, P., Tang, S., Chen, S. (1985). Instrument for testing the response of fruits to impact. ASAE, 85–3537.

Chen, P., Sun, Z. (1981). Impact parameters related to bruise injury in apples. ASAE, 81–3041.

Diamond, J. (2002). Evolution, coneguense and future of plant and animal domestication. Nature, 418, 700–707.

Dobrzański, B., Jr. (1997). Opracowanie agrofizycznych podstaw ograniczania strat i poprawy cech jakościowych owoców. Sprawozdanie Merytoryczne. PBZ-51-02. Instytut Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego PAN w Lublinie, pp. 394.

Dobrzański, B., Jr., Rybczyński, R. (2001). Mechanical and optical properties of pears as parameters of stage maturity. Acta Agrophys., 45, 61–68.

Dobrzański, B., Jr., Rybczyński, R. (2002). Color change of apples as a result of storage, shelf-life and bruising. Int. Agrophys., 15(1), 13–18.

Dobrzański B., Jr., Rybczyński, R. (2003). The measurement of colour of apple skin as a basic study of bruising. New Methods Means Technol. Appl. Agric. Prod. Agric. Eng. LUA, 1(6), 134–139.

Dobrzański, B., Jr., Rybczyński, R., Puchalski, C. (2003), Właściwości mechaniczne skórki oraz współczynnik tarcia jabłek odmiany Gala przechowywanych w różnych temperaturach. Acta Agrophys., 83, 59–69.

Dobrzański, B., Jr., Rabcewicz, J., Rybczyński, R. (2006). Handling of apple. Centre of Excellence Agrophysics. Institute of Agrophysics, Polish Academy of Sciences, pp. 234.

Dobrzański, B., Jr., Rybczyński, R., Dobrzańska, A., Wójcik W. (2001). Some physical and nutritional quality parameters of storage apple. Int. Agrophys., 15(1), 13–18.

Dobrzański, B., Lipa, T., Szot, I., Kapłan, M,. Baryła, P. (2018). Detekcja obić jabłek odmiany ‘Szampion Arno’ w zakresie światła widzialnego. Acta Agrophys. 25(4), 461–474.

Gołacki, K., Rowiński, P. (2006). Dynamiczne metody pomiaru właściwości mechanicznych owoców i warzyw. Acta Agrophys., 8(1), 69–82.

Holt, J.E., Schoorl, J. (1977). Bruising and energy dissipation in apples. J. Texture Stud., 7, 421–432.

Jeziorek, K., Tomala, K. (2009). Wpływ 1-MCP i warunków przechowywania na jakość i zdolność przechowalniczą jabłek parchoodpornego klonu U 641. Część I. Jędrność i kwasowość. Zesz. Probl. Post. Nauk Rol., 539, 254–256.

Jeziorek, K., Woźniak, M., Tomala, K. (2010). Response of ‘Golden Delicious’ apples to postharvest application of 1-methylcyclopropene (1-MCP) in conditions of normal and controlled atmosphere. J. Fruit Ornam. Plant Res., 18(2), 223–237.

Kapłan, M., Baryła, P., Krawiec, M., Kiczorowski, P. (2013). Effect of N Pro technology and seactiv complex on growth, yield quantity and quality of ‘Szampion’ apple trees. Acta Sci. Pol. Hortorum Cultus, 12(6), 45–56.

Kiczorowski, P., Kiczorowska, B., Krawiec, M., Kapłan, M. (2018). Influence of different rootstocks on basic nutrients, selected minerals, and phenolic compounds of apple CV. ‘Šampion’. Acta Sci. Pol. Hortorum Cultus, 17 (4), 167–180.

Kittemann, D., McCormick, R., Neuwald, D.A. (2015). Effect of high temperature and 1-MCP application or dynamic controlled atmosphere on energy savings during apple storage. Eur. J. Hortic. Sci., 80(1), 33–39.

Kopcke, M. (2015). 1-Methylcyclopropene (1-MCP) and dynamic controlled atmosphere (DCA) applications under elevated storage temperatures: Effects on fruit quality of ‘Elstar’, ‘Jonagold’ and ‘Gloster’ apple (Malus domestica Borkh.). Eur. J. Hortic. Sci., 80(1), 25–32.

Labavitch, J.M., Greve, L.C., Mitcham, E. (1998). Fruit bruising: It is more than skin deep. Perishables Handling Quarterly, 95, 7–9.

Lipa, T., Szot, I. (2012). Odmianoznawstwo jabłoni. Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie.

Lipa, T., Szot, I., Dobrzański, B., Jr., Kapłan, M., Baryła P. (2018). Podatność gruszek na obicia po zbiorze i przechowywaniu. Acta Agrophys., 25(4), 475–484.

Makosz, E. (2011). Wielkość zbiorów, potrzeby i opłacalność produkcji jabłek, gruszek, wiśni i czereśni. XXXI Międzynarodowe Seminarium Sadownicze “Prognoza wielkości zbiorów, potrzeby i opłacalność produkcji owoców w kraju w najbliższych latach”, 4–5 marca 2011, Limanowa, Poland.

McCormick, R., Neuwald, D.A., Streif, J. (2012). Commercial apple CA storage temperature regimes with 1-MCP (SmartfreshTM): benefits and risks. Acta Hortic., 934, 263–270.

Milinkovic, M., Lalevic, B., Raicevic, V., Paunovic, S.M. (2018). Application of 1-methylcyclopropene in fruit of five apple cultivars grown in Serbia. J. Appl. Bot. Food Qual., 91, 296–303.

Mohsenin, N.N. (1986). Physical properties of plant and animals materials. 2nd ed. Gordon and Breach Science Publisher, New York.

Official Methods of Analysis (1995). AOAC International, Washington, USA Secs. 942.15.

Omobuwajo, T.O., Akande, A.E., Sanni, L.A. (1999). Selected physical, mechanical and aerodynamic properties African Breadfruit (Treculia africana) seeds. J. Food Eng., 40, 241–244.

Pilch, H., Lewandowski, M. (2007).Wpływ 1-metylocyklopropenu (1-MCP) na mięknięcie i jakość pozbiorczą śliwek odmiany ‘Stanley’ traktowanych i nie traktowanych przed zbiorem etefonem. Rocz. Akad. Rol. Poznaniu, 383, 363–369.

Rutkowski, K.P., Wawrzyńczak, A., Jóźwiak, Z.B. (2007). The influence of storage conditions and 1-MCP treatment on ethylene evolution and fruit quality in Gala apples. Veg. Crops Res. Bull., 66, 187–196.

Sikora, M., Tomala, K. (2008).Wpływ 1-metylocyklopropenu [1-MCP] na jakość i zdolność przechowalnicza jabłek odmiany ‘Melrose’. Post. Tech. Przetw. Spoż., 18, 47–51.

Stropek, Z., Gołacki, K. (2018). Viscoelastic response of apple flesh in a wide range of mechanical loading rates. Int. Agrophys., 32, 335–340.

Tomala, K. (1995). Prognozowanie zdolności przechowalniczej i określenie terminu zbioru jabłek. Fundacja Rozwój SGGW.

Wawrzyńczak, A., Jóźwiak, B., Rutkowski, K.P. (2007). The influence of storage conditions and 1-MCP treatment on ethylene evolution and fruit quality in ‘Gala’ apples. Vege. Crops Res. Bull., 66, 187–196.

WAPA (2018). http://www.wapa-association.org/asp/index.asp

Woźniak, M., Tomala, K., Grzymala, U. (2009). Wpływ 1-MCP i warunków przechowywania na jakość jabłek odmiany Sampion. Zesz. Probl. Post. Nauk Rol., 536.

Xuan, H., Streif, J. (2005). Effect of 1-MCP on the respiration and ethylene production as well as on the formation of aroma volatiles in ‘Jonagold’ apple during storage. Acta Hortic., 682, 1203–1210.

Download

Published
2019-12-17Tomasz Lipa 
Pomology and Nursery Department, University of Life Sciences, Głęboka 28, 20-612 Lublin
Iwona Szot 
Pomology and Nursery Department, University of Life Sciences, Głęboka 28, 20-612 Lublin
Bohdan Dobrzański Jr. 
Pomology and Nursery Department, University of Life Sciences, Głęboka 28, 20-612 Lublin; Institute of Agrophysics, Polish Academy of Sciences, Doświadczalna 4, 20-290 Lublin
Magdalena Kapłan 
Pomology and Nursery Department, University of Life Sciences, Głęboka 28, 20-612 LublinLicense

 

Articles are made available under the conditions CC BY 4.0 (until 2020 under the conditions CC BY-NC-ND 4.0).
Submission of the paper implies that it has not been published previously, that it is not under consideration for publication elsewhere.

The author signs a statement of the originality of the work, the contribution of individuals, and source of funding.

 


Most read articles by the same author(s)

1 2 3 > >>