FLOWERING ABUNDANCE AND POLLEN PRODUCTIVITY OF Ligularia clivorum Maxim. AND Ligularia przewalskii Maxim.

Anna Wróblewska

University of Life Sciences in Lublin

Ernest Stawiarz

University of Life Sciences in LublinAbstract

Ligularia genus includes species cultivated in house gardens and urban parks as an attractive ornamental plants. During flowering period their flower heads may provide pollen food for pollinators. In the period 2004–2008, the present study investigated the abundance of flowering and pollen production of two Ligularia species as a source of pollen for insects. Under the conditions of Lublin, the onset of flowering of L. clivorum occurs in the second half of July, whereas L. przewalskii starts to bloom already in the last week of June. Depending on species and weather conditions, the period of flowering of L. clivorum lasted 48–67 days, while in the case of L. przewalskii from 29 to 38 days. In both taxa, female ray florets and bisexual disc florets are found in capitulum inflorescences. The weight of pollen produced by 10 L. clivorum flowers was almost twice higher than that in L. przewalskii. Pollen production per unit area for these taxa was 6.92 g·m-2 and 1.53 g·m-2, respectively.

Keywords:

Asteraceae, flowering, pollen production

Chiguryayeva A.A., Tereshkova T.V., 1998. Morfologija pilku tribi Senecioneae Cass. (rodina Asteraceae Dumort.). Ukr. Botan. Żurn., 45 (1), 39–43.
Denisow B., 2006. Blooming and pollen production of several representatives of the genus Centaurea L. J. Apic. Sci. 50 (2), 20–31.
Denisow B., 2011. Pollen production of selected ruderal plants species in the Lublin area. WUP, Lublin, 351, 1–86.
Erdtman G., 1954. An introduction to pollen analysis. Waltham, Mass., USA.
Käpylä M., Niemelä P., 1979. Flowers visited by honey bee in southern Finland. J. Sci. Agric. Society of Finland, 51, 17–24.
Lipiński M., 2010. Pożytki pszczele, zapylanie i miododajność roślin. Wyd. IV, PWRiL, Warszawa.
Liu S., Deng D., Liu J., 1994. The origin, evolution and distribution of Ligularia Cass. (Compositae). Acta Phytotax. Sinica, 32 (6), 514–524.
Liu Z.J., Du G.Z. Chen J.K., Liu Z.H. Dong G.S., Ma J.Y 2003. Factors influencing seed production in Ligularia virgaurea I. Habitat and architecture of inflorescence. Chin. J. Plant Ecol. 27 (5), 677–683.
Marcinkowski J., 2002. Byliny ogrodowe. PWRiL, Warszawa.
Mirek Z., Piękoś-Mirkowa H., 2006. Występowanie języczki syberyjskiej Ligularia sibirica (L.) Cass. w Polsce – zagrożenia i problemy ochrony. Chrońmy Przyrodę Ojczystą 62 (4), 71–77.
Percival M.S., 1955. The presentation of pollen in certain angiosperms and its collection by Apis mellifera. New Phytologist, 54 (3), 353–368.
Punt W., Hoen P.P., 2009. The Northwest European Pollen Flora, 70. Asteraceae – Asteroideae. Rev. Paleobot. Palynology, 157 (1–2), 22–183.
Radziul E., 2002. Byliny. PWRiL, Warszawa.
Rudnianskaja E.J., 1981. Pylcenosy siemiejstva astrovych. Pčelovodstvo, 4–5, 26–27.
Rui-Jun M., Guo-Zhen D., Bao-Rong L., Jia-Kuan Ch., Kun S., Toshihiko H., Bo L., 2005. Reproductive modes of three Ligularia weeds (Asteraceae) in grassland management. Ecol. Res. 21, 246–254.
Rutkowski L., 1998. Klucz do oznaczania roślin naczyniowych Polski niżowej. PWN, Warszawa.
Strzałkowska M., 2006. Kwitnienie i wartość pożytkowa Solidago hybrida hort. Annales UMCS, Horticultura, 6, 131–137.
Teper D., 2004. Food plants of Bombus terrestris L. determined by palynological analysis of pollen loads. J. Apic. Sci. 48 (2), 75–81.
Warakomska Z., 1972. Badania nad wydajnością pyłkową roślin. Pszczeln. Zesz. Nauk., 16, 63–90.
Warakomska Z., 1999. Rośliny ogrodowe i ruderalne Puław w obrazie pyłkowym obnóży pszczelich, Bibiot. Fragm. Agron., 6, 137–144.
Warakomska Z., Kolasa Z., 2003. Biologia kwitnienia i wartość pszczelarska podbiału pospolitego (Tussilago farfara L. f. Asteraceae). Annales UMCS, sec. C, Biologia, 58, 56–64.
Wróblewska A., 1995. Flowering period and pollen flow of some ornamental species of the Asteraceae family. Proceedings of 34th International Apicultural Congress of Apimondia, Lausanne, Switzerland, 15–19 August 1995, 294–298.
Wróblewska A., 1997. Badania wartości pszczelarskiej Silphium perfoliatum L. Materiały I Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Biologia kwitnienia, nektarowania i zapylania roślin”, 13–14 November, Lublin, Poland, 59–65.
Wróblewska A., 2002. Rośliny pożytkowe Podlasia w świetle analizy pyłkowej produktów pszczelich. Wyd. AR, Lublin, 264, 1–84.
Wróblewska A., Magacz Z., 2006. Wartość pszczelarska Zinnia elegans Jacq. Materiały XLIII Naukowej Konferencji Pszczelarskiej, Puławy 5–27 kwietnia 2006, 197–199.
Wróblewska A., Warakomska Z., Kamińska M., 2010. The pollen spectrum of bee bread from the Lublin Region (Poland). J. Apic. Sci. 54 (2), 81–89.
Download

Published
2012-06-30Anna Wróblewska 
University of Life Sciences in Lublin
Ernest Stawiarz 
University of Life Sciences in LublinLicense

 

Articles are made available under the conditions CC BY 4.0 (until 2020 under the conditions CC BY-NC-ND 4.0).
Submission of the paper implies that it has not been published previously, that it is not under consideration for publication elsewhere.

The author signs a statement of the originality of the work, the contribution of individuals, and source of funding.

 


Most read articles by the same author(s)