THE EFFECT OF SOIL AND PLANTS COVERING WITH THE POLYPROPYLENE NON-WOVEN ON THE QUANTITY AND QUALITY OF YIELD OF STEM LETTUCE (Lactuca sativa L. var. augustana Irish)

Ewa Rekowska

West Pomeranian University of Technology in SzczecinAbstract

The aim of study was to estimate the effectiveness of polypropylene woven (PP-17) covers usage in growing of stem lettuce. The seeds of ‘Karola’ cultivar were
sown in non-heated green-house in the middle of March. The seedlings were planted in the last ten days of April at spacing 40 × 30 cm . The plants were grown in the soil mulched with black cover propylene non-woven. Some plants were covered with a transparent propylene non-woven, others remained not covered (control group). A significant effect of polypropylene non-woven usage was found regarding quantity and quality of stem lettuce. The harvest was forced by 4 days earlier (on average) and the increase of marketable yield of stems was 20.9% in comparison with open-field production. The plants grown under covers showed higher unit weight and the diameters of edible stems as well as higher dry weight content and total sugar content including reducing sugar. The mulching of soil with black propylene non-woven did not affect considerably productivity and yield quality of stem lettuce compared to control group (open-field).

Keywords:

stem lettuce, covers, yield quantity and quality

Biesiada A., 2008. Effect of flat covers and plant density on yielding and quality of kohlrabi. J. Elementol. 13(2), 167–173.
Błażewicz-Woźniak M., 2009. Wpływ osłaniania gleby i roślin oraz terminu siewu na wschody i wzrost dwóch odmian kopru włoskiego w uprawie polowej. Annales UMCS, sec. EEE, Horticultura, XIX (2), 13–20.
Capecka E., Siwek P., Libik A., 2000. Wpływ osłon do przykrywania płaskiego na zawartość wybranych składników w zgrubieniach rzodkwi japońskiej. Annales UMCS, sec. EEE, Horticultura, VIII, 103–109.
Dobromilska R., 2001. Forecrop fennel cultivation in a cold greenhouse and in the field under covers. Veg. Crop Res. Bull. 54, 1, 99–103.
Filho B. G. S., Lobato A. K., Silva R. B., Schmidt D., Costa R. C. L., Alves G. A., Neto C. F., 2009. Lettuce and radish productivity in intercropping systems as influenced by starting time and row spacings. Hortic. Brasileira, 25, 15–19.
Gawęcki J., Hryniewiecki L., 2008. Żywienie człowieka. Podstawy nauk o żywieniu. Wyd. PWN, Warszawa: 323–325.
Gimenez C., Otto R. F., Castilla N., 2002, Productivity of leaf and root vegetable crops under direct cover. Scientia Hortic. 94, 1–11.
Kalisz A., Cebula S., 2001. Direct plant covering and soil mulching in the spring production of some Chinese cabbage cultivars. Growth and yielding. Effect of temperature on premature bolting. Folia Hortic. 13, 1–2, 3–22.
Kaniszewski S., 1994. Reakcja pomidora na kroplowe nawadnianie oraz mulczowanie folią i włókniną polipropylenową. Biul. Warz., 41, 29–38.
Najda A., Dyduch J., 2006. Zmiany zawartości związków flawonoidowych w liściach selera naciowego (Apium graveolens L. var. dulce Mill./Pers.) w zależności od wieku roślin i ściółkowania gleby. Folia Hortic., 2, 23–27.
Piróg J., 2009. Wpływ ściółkowania i mikroklimatu pod agrowłókniną na plonowanie ogórka w gruncie. Zesz. Probl. Post. Nauk Roln., 539, 567–574.
Rekowska E., Słodkowski P., 2005. Wpływ płaskiego okrycia roślin oraz normy siewu nasion na plonowanie roszponki. Zesz. Nauk AR Wrocław, Rol. 86, 515, 433–439.
Sady W., 2006. Nawożenie warzyw polowych. Wyd. Plantpress, Kraków, 70–71.
Siwek P., Ambroszczyk A. M., 2009. Wpływ stosowania ściółek polietylenowych na opłacalność produkcji sałaty i selera naciowego w uprawie polowej. Zesz. Probl. Post. Nauk Roln., 539, 647–656.
Stępowska A., Rogowska M., 2004. Uprawa sałaty w polu i pod osłonami. Wyd. Plantpress, Kraków.
Tendaj M., Mysiak B., 2007. Plonowanie cebuli siedmiolatki (Allium fistulosum L.) w zależności od terminu sadzenia rozsady i stosowania płaskich osłon. Annales UMCS, sec. EEE, Horticultura, XVII (2), 5–10.
Download

Published
2011-03-31Ewa Rekowska 
West Pomeranian University of Technology in SzczecinLicense

 

Articles are made available under the conditions CC BY 4.0 (until 2020 under the conditions CC BY-NC-ND 4.0).
Submission of the paper implies that it has not been published previously, that it is not under consideration for publication elsewhere.

The author signs a statement of the originality of the work, the contribution of individuals, and source of funding.

 


Most read articles by the same author(s)