EFFECT EXERTED ON SOIL PROPERTIES BY APPLE-TREE CULTIVATION FOR MANY YEARS AND BY REPLANTATION. PART II. CONTENT OF MINERAL COMPONENTS IN SOIL AND LEAVES

Zofia Zydlik

Poznań University of Life Sciences

Eugeniusz Pacholak

Poznań University of Life Sciences

Katarzyna Styła

Department of Agricultural and Forest Environment Studies, Polish Academy of SciencesAbstract

Studies were carried out in the years 2008–2009 in the Experimental Orchard of Fruit Growing Department, on the area of RSGD in Przybroda. Apple-trees of ‘Topaz’
cultivar on M.26 rootstock were planted in five soil localities: 1 – directly in grubbed up rows of an apple-tree orchard, 2 – in herbicide fallow belts of grubbed up apple-tree orchard, 3 – in turf belts of grabbed up apple-tree orchard, 4 – in a locality after a four-year break in apple-tree cultivation, without any preparatory treatments and 5 – in a soil after previous agricultural use – virgin soil. During the realization of studies, the mineral soil content (P, K, Mg) was identified, the total content of nitrogen and the pH value of soil were determined. In order to recognize the nutritional status of trees, the mineral contents of leaves (N, P, K, Mg and Ca) were investigated. Obtained results indicated that the content of mineral components in the soil depended on the earlier applied cultivation methods
and on the soil layer from which the samples were taken. The highest mineral content was found in the soil which had been earlier use for agricultural purposes. The content of total nitrogen in the soil was significantly differentiated, depending on the soil locality where the apple-trees were planted and on the term of sampling. In summer season, the total nitrogen content in the soil was on the lowest level. Soil locality and the content of mineral components in the soil exerted an influence on the mineral composition in the leaves of ‘Topaz’ cultivar apple-trees.

Keywords:

replantation, mineral components, soil, leaves

Breś W., Golcz A., Komosa A., Kozik E., Tyksiński W., 1991. Nawożenie roślin ogrodniczych. Cz. I. Diagnostyka potrzeb nawozowych, Wyd. AR Poznań, 105.
Ciećko Z., Zołnowski A.C., Krajewski W., 2006. Wpływ nawożenia NPK stosowanego w uprawie ziemniaka na zwartość N-NO3 oraz NH4 w glebie. Zesz. Probl. Post. Nauk Roln., 513, 55–62.
Chmielewska B., Dechnik J., 1987. Wpływ nawożenia mineralnego na zawartość niektórych form azotu w brunatnej glebie lessowej. Rocz. Nauk Roln., Ser. A 106 (2), 197–205.
Drozd J., Licznar S. E., Weber J., 1997. Gleboznawstwo z elementami minerologii i petrografii, Wrocław.
Gorlach E., Grzywnowicz J., 1989. Distribution of various nitro gen forms in the soil profile and their relationship with nitrogen taken up by plants. Pol. J. Soil Sci., 23, 43–49.
Hein K., 1972. Beitrage zum problem der Bodenmudigkeit. Gardenbau-Wissenschaft 35, 47–71.
Jonkers H., Hoestra H., 1978. Soil pH in fruit trees in reclamation to specific replant disorder of apple. I. Introduction and review of literature. Scientia Hort. 8, 113–118.
Kurlus R., Ugolik M., 1999. Wpływ podkładki na zawartość składników mineralnych w liściach jabłoni odmiany Šampion. Zesz. Nauk. AR im. H. Kołłątaja w Krakowie, 351, Sesja Naukowa 66, 205–123.
Li T. S. C., Utkhede R. S., 1991. Effect of soil pH and nutrients on growth of apple seedlings grown in apple replant disease soils of British Columbia. Can. Plant. Dis. Surv. 71, 29–32.
Lityński T., Jurkowska H., Gorlach E., 1976. Analiza chemiczno-rolnicza gleby. PWN. Warszawa, 135–143.
Mai W. F., Abawi G. S., 1981. Controlling replant disease of pome and stone fruits in Northeastern United States by replant fumigation. Plant Disease, 65 (11), 859–864.
Merwin I.A., Stiles W.C., 1989. Root-lesion nematodes, potassium deficiency and prior cover crops as factors in apple replant disease. J. Amer. Soc. Hort. Sci. 114, 724–728.
Ostrowska A., Gawliński S., Szczubiałka Z., 1991. Metody analizy i oceny właściwości gleb i roślin. Katalog. Warszawa, Instytut Ochrony Roślin, 245–279.
Pacholak E., Cwynar M., Zydlik Z., 1996. Wpływ siedemnastoletniego nawożenia i nawadniania na wzrost jabłoni odmiany Szampion na podkładce P 60 w drugim roku po replantacji. XXXIV Ogólnopol. Nauk. Konf. Sadownicza. ISiK, Skierniewice 28–30 sierpnia, 96–99.
Sadowski A., Nurzyński J., Pacholak E., Smolarz K., 1990. Określanie potrzeb nawożenia roślin sadowniczych. II. Zasady, liczby graniczne i dawki nawożenia. Instrukcja Upowszechnieniowa nr 3. SGGW, Warszawa, 25.
Sadowski A., Ścibisz K., Tomala K., Kozanecka T., Kępka M., 1988. Negative effects of excessive nitrogen and potassium fertilization in a replanted apple orchard. Acta Hort. 233, 85–94.
Savory B. M., 1967. Specific replant disease of apple and cherry. East Malling Res. Stn Ann. Rep. 1966, 205–208.
Sewell G. W. F., Roberts A. L., Elsey R. F., 1992. Apple replant disease: the assessment and result of seedling bio-assays of growth responses to soil fumigation with chloropicrin. Ann. Appl. Biol. 121, 199–209.
Strączyński S., 1999. Stan zakwaszenia i potrzeby wapnowania gleb w Polsce. Zesz. Probl. Post. Nauk Roln. 467, 527–532.
Styła K., 2006. Stan mikrobiologiczny gleby w sadzie jabłoniowym po replantacji. Praca dokt. wykonana w Katedrze Mikrobiologii Rolnej AR w Poznaniu pod kier. A. Sawickiej.
Ugolik M., 1994. Wpływ podkładek wegetatywnych i ich pochodzenia na zawartość składników mineralnych w liściach jabłoni. XXXIII Ogólnopol. Nauk. Konf. Sadownicza Cz. 1, ISiK Skierniewice, 32–33
Utkhede R. S., Smith E. M., 1994. Biotic and abiotic causes of replant problems of fruit trees. Acta Hort. 363, 25–32.
Download

Published
2011-03-31Zofia Zydlik 
Poznań University of Life Sciences
Eugeniusz Pacholak 
Poznań University of Life Sciences
Katarzyna Styła 
Department of Agricultural and Forest Environment Studies, Polish Academy of SciencesLicense

 

Articles are made available under the conditions CC BY 4.0 (until 2020 under the conditions CC BY-NC-ND 4.0).
Submission of the paper implies that it has not been published previously, that it is not under consideration for publication elsewhere.

The author signs a statement of the originality of the work, the contribution of individuals, and source of funding.

 


Most read articles by the same author(s)