EFFICIENCY OF CUCUMBER (Cucumis sativus L.) POLLINATION BY BUMBLEBEES (Bombus terrestris)

Janina Gajc-Wolska

Warsaw University of Life Sciences – SGGW

Katarzyna Kowalczyk

Warsaw University of Life Sciences – SGGW

Jarosław Mikas

Warsaw University of Life Sciences – SGGW

Ryszard Drajski

Warsaw University of Life Sciences – SGGWAbstract

The cucumber crop size depends not only on the cultivar and agrotechnical conditions but also on proper pollination of flowers. The aim of the work was the investigation of the efficiency of bumblebees used in the cultivation of cucumber on the yield, physical parameters and chemical traits of fruits. The investigations were performed on two cucumber cultivars Pavlina F1 and Natasia F1 obtained from Seminis company. It was established as a three factor experiment in four replications. The bumblebees from the Koppert company was introduced to the cucumber cultivation two times. Marketable yield, the numbers of flowers and fruits as well as physical and chemical traits were investigated. Marketable yield of fruits from the treatment with bumblebees was at the similar level with marketable yield from the control treatment with significantly higher number of fruits in the bumblebees treatment. The yield of fruits of the first class was at the similar
level in both treatments with significantly higher number of fruits in the control treatment. A higher firmness and better quality were characteristic for fruits in the treatments with bumblebees than from the control treatment. A higher nitrate content was characteristic for fruits from the control treatment and fruits from the second and third term of planting. A higher phosphorus content was noted in fruits from the treatment with bumblebees in the first and third term of cultivation and in fruits of the Pavlina F1 cultivar.

Keywords:

term of planting, pollination, yield, physical traits, chemical compositions

Abak K., Sari M., Paksoy M., 1995. Efficiency of bumblebees on field and quality of eggplant and tomato grown in unheated glasshouses. Acta Hortic., 412, 268–274.
Buchmann S.L., Nabhan G.P., 1996. The Forgotten Pollinators. Island Press, Washington DC.
Corbet S.A., Williams I.H., Osborne J., 1991. Bes at the pollination of crops and wild flowers in the European community. Bee World 72, 47–59.
Delaplane K., Mayer D., 2000. Crop pollination by bees. CAB International, pp. 344.
Dobromilska R., 1997. Plonowanie odmian papryki słodkiej w zależności od sposobu zapylania. Mat. VII Ogólnopol. Zjazdu Hod. Roślin Ogrod., 11–13 września, Szczecin, 399–402.
Dobromilska R., Fawcett M., 1999. Znaczenie trzmiela ziemnego w uprawie papryki i pomidora pod osłonami. Zesz. Prob. Post. Nauk Roln., 466, 493–502.
Dmitruk M., 2006. Biologia kwitnienia, nektarowanie i oblot przez owady zapylające kwiatów dyni zwyczajnej (Cucurbita pepo L.) Acta Agrobot. 59 (1), 183–197.
Geissler T., 1979. Gemüseproduktion unter glass und plaster. 2 Aufl. pp. 272.
Gingeras D., Gingeras J., De Oliveira D., 1999. Visits of honeybees and their effects on cucumber yields in the field. J. Econ. Ento. 92, 435–438.
Grzeszczuk M., 2003. Zawartość składników mineralnych w owocach wybranych odmian patisona. J. Elementol. 8(2), 57–63.
Grzeszczuk M., 2003a. Porównanie plonowania i wartości odżywczej krajowych odmian patisona. Przem. Ferment. Owoc. Warz. 1/2003, 25–27.
Guerra M., Casquero P.A., 2008. Effect of harvest date on cold storage and postharvest quality of plum cv. ‘Green Gate’ Postharvest Biol. Technol. 47, 325–332.
Kalbarczyk R., 2007. Potencjalne zmniejszenie plonu ogórka w uprawie polowej na terenie Polski powodowane niedoborami opadów atmosferycznych. Annales UMCS, Sectio EEE Horticultura, XVII (2), 83–95.
Kalbarczyk R., 2009. Potential reduction in cucumber field (Cucumis sativus L.) in Poland caused by unfavorable thermal conditions of soil. Acta Sci. Pol., Hortorum Cultus 8(4), 45–58.
Kowalska G., 2008. Flowering biology of eggplant and procedures intensifying fruit set – review. Acta Sci. Pol., Hortorum Cultus 7(4), 63–76.
Richards A.J., 1986. Plant breeding systems. Chapman and Hall, New York, USA.
Spiżewski T., 2005. Wpływ sposobu nawadniania na wielkość i jakość plonu kapusty i ogórka. Mat. Ogólnopol. Konf. Nauk. „Nawadnianie warzyw w uprawach polowych”, Skierniewice 2005, 39.
Shin Y.S., Park S.D., Kim J.H., 2007. Influence of pollination methods on fruit development and sugar contents of ornamental melon (Cucumis melo L. cv. Sagyejeol-Ggul) Sci. Hortic. 112, 388–392.
Stanghellini M.S., Ambrose J.T., Schultheis J.R., 1997. The effects of honey bee and bumble bee pollination on fruit set and abortion of cucumber and watermelon. Am. Bee J. 137, 386–391.
Stępowska A., 1996. Trzmiel ziemny (Bombus terrestris) jako naturalny zapylacz papryki pod osłonami. Mat. Sym. „Nowe rośliny i technologie w ogrodnictwie”. 17–19 września, Poznań: 24–252.
Walters S.A., Taylor B.H., 2006. Effects of honey bee pollination on pumpkin fruit and seed yield. HortScience 41, 370–373.
Wien H.C., 1997. The cucurbits: cucumber, melon, squash and pump kin. In The physiology of vegetable crops (H.C. Wien, Ed.). CAB International, Wallingford, 345–386.
Woyke H.W., 1989. Pszczoły a produkcja nasion warzywnych. Konf. nauk.-tech. w Krakowie pt. „Pszczelnictwo a intensyfikacja ogrodnictwa”. Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Ogrodnictwa, 17–26.
Download

Published
2011-03-31Janina Gajc-Wolska 
Warsaw University of Life Sciences – SGGW
Katarzyna Kowalczyk 
Warsaw University of Life Sciences – SGGW
Jarosław Mikas 
Warsaw University of Life Sciences – SGGW
Ryszard Drajski 
Warsaw University of Life Sciences – SGGWLicense

 

Articles are made available under the conditions CC BY 4.0 (until 2020 under the conditions CC BY-NC-ND 4.0).
Submission of the paper implies that it has not been published previously, that it is not under consideration for publication elsewhere.

The author signs a statement of the originality of the work, the contribution of individuals, and source of funding.

 


Most read articles by the same author(s)