THE INFLUENCE OF THE THICKNESS OF ROOTSTOCK AND SCIONS ON THE GROWTH AND QUALITY OF THE OBTAINED SHRUBS OF TWO Rosa × hybrida CULTIVARS. PART II. THE QUALITY OF SHRUBS

Marta Joanna Monder

Polish Academy of Sciences

Jerzy Hetman

University of Life Sciences in LublinAbstract

In 1999–2001 years two Rosa × hybrida cultivars, ‘Casanova’ and ‘Korlingo’, were obtained by bud-grafting on a thornless multiflora rootstock (Rosa multiflora Thunb.). The first factor studied was the rootstock quality: class I (base diameter Ø = 4–6 mm); class II (base diameter Ø = 3–4 mm); class III (base diameter Ø = 2–3 mm). The second factor studied was the scion size: thick scions (Ø = 6–8 mm); medium scions (Ø = 4–6 mm); thin scions (Ø = 2–4 mm). The highest rate of rose shrubs was obtained with class I rootstocks, and lowest with class III rootstocks. The biggest number of I class shrubs was obtained on class I and class II rootstocks, and from thick scions, and the smallest number with class III rootstocks. The root system development was best with class I and class II rootstocks. The rate of successful grafts and the quality of the shrubs obtained were not affected by the scion size.

Keywords:

Rosa × hybrida, bud-grafting, quality, rootstock, Rosa multiflora

Barrit B.H., 1990. Producing quality nursery trees for high density orchards. Compact-Fruit-Tree. 23, 119–124.
Bärtels A., 1982. Rozmnażanie drzew i krzewów ozdobnych. PWRiL. Warszawa.
Bielicki P., Czynczyk A., 1992. Wstępne wyniki nad wpływem jakości podkładek słabo rosnących na liczbę i jakość otrzymanych drzewek jabłoni w szkółce. Prace ISiK, ser. C, 3–4, 116.
Czynczyk A., Grzyb Z. S., 1987. Wpływ sposobów okulizacji i szczepienia podkładek na liczbę i jakość otrzymywanych drzewek wiśni w szkółce. Prace ISK. Ser. A. 77, 5–9.
Falińska-Król J., Hetman J., 2001. Wpływ następczy terminów sadzenia i zabiegów agrotechnicznych na jakość krzewów róż odm. ‘Sabrina’. Mat. Konf. „Róże w szkółce i pod osłonami”, Skierniewice, 23 marca, 64–69.
Grzyb, Z. S., 1990. Influence of Wangenheim Prune seedling rootstock quality on the bud-take and maidens growth. Fruit Sci. Rep., 17, 4, 187–191.
Hetman J., 1987. Produkcja krzewów róż do upraw pod osłonami z uwzględnieniem podkładek. Otwarte Dni Różane, Ogólnokrajowa Konf. SITO w Łodzi, Materiały, 15–27.
Hetman J., Monder M., 2003a. The influence of quality of the rootstocks and scions on the results of budding two rose cultivars from the hybrid thea group. Zesz. Probl. Post. Nauk Roln. 491, 79–90.
Hetman J., Monder M., 2003b. The influence of quality of the rootstocks and scions on the results of budding two rose cultivars from floribundas group. Acta Sci. Pol. Hortorum Cultus 2 (2), 33–41.
Hetman J., Monder M., 2004a. The influence of scion maturity and bud location on the obtained shrubs of two Rosa thea hybrida cultivars. Part I. Growth parameters of the rose shrubs. Acta Sci. Pol. Hortorum Cultus 3 (2), 13–22.
Hetman J., Monder M., 2004b. The influence of scion maturity and bud location on the obtained shrubs of two Rosa thea hybrida cultivars. Part II. The quality of shrubs. Acta Sci. Pol. Hortorum Cultus, 3(2), 23–32.
Kiczorowski P., 2003. Badania wybranych czynników wpływających na wzrost podkładek i jakość okulantów jabłoni odmiany ‘Jonica’. Praca dokt. Akademia Rolnicza w Lublinie.
Kool M.T.N., van de Pol P. A., 1991. Onderstam heeft grote invloed op bloemproduktie. Vakbl. Voor de Bloem. 13, 62–64.
Monder M., Hetman J., 2006a. The influence of scion maturity and bud location on the obtained shrubs of two Rosa floribunda cultivars. Part I. Growth parameters of the rose shrubs. Zesz. Probl. Post. Nauk Roln. 510, 359–365.
Monder M., Hetman J., 2006b. The influence of scion maturity and bud location on the obtained shrubs of two Rosa floribunda cultivars. Part II. The quality of shrubs. Zesz. Probl. Post. Nauk Roln. 510, 367–375.
Samus V.A., Gadzhiev S.G., 1997. Effect of clonal rootstock quality on the output of standard apple seedlings. Plodovodstvo-Minsk. 11, 1, 104–109.
Tonecki J., Łukaszewska A., 1996. Rozmnażanie roślin ozdobnych. Materiały do ćwiczeń. Wyd. SGGW, Warszawa.
Download

Published
2011-03-31Marta Joanna Monder 
Polish Academy of Sciences
Jerzy Hetman 
University of Life Sciences in LublinLicense

 

Articles are made available under the conditions CC BY 4.0 (until 2020 under the conditions CC BY-NC-ND 4.0).
Submission of the paper implies that it has not been published previously, that it is not under consideration for publication elsewhere.

The author signs a statement of the originality of the work, the contribution of individuals, and source of funding.

 


Most read articles by the same author(s)

1 2 > >> 

Similar Articles

You may also start an advanced similarity search for this article.