EFFECT OF THE METHOD OF PLANTING AND ROOTSTOCK ON GROWTH AND YIELDING OF SELECTED APPLE CULTIVARS

Adam Szewczuk

Wrocław University of Environmental and Life Sciences

Ewelina Gudarowska

Wrocław University of Environmental and Life Sciences

Dariusz Dereń

Wrocław University of Environmental and Life SciencesAbstract

Dense trees planting is one of the ways to obtain high yielding from area unit soon after establishing an orchard. Diminished space occupied by trees in dense planting systems also brings about their weaker vegetative growth. Another factor influencing growth and yielding is planting trees in ridges. Investigation was conducted in the orchard belonging to Research – Development Station in Samotwór, owned by Department of Horticulture at Wroclaw University of Environmental and Life Sciences. It aimed at the assessment of growth and yielding of four apple cultivars: ‘Piros’, ‘Sunrise’, ‘Pinova’ and ‘Ligol’, growing on two dwarf rootstocks M.9 and P 22. The trees were planted in ridges in high density. Two – year – old trees were planted in the spring 2004. Research covered the years 2004–2008 and was carried out as two – factorial experiment. The first factor involved particular way of planting trees – traditional or in ridges. The type of rootstock used constituted the second examined factor. The trees on M.9 rootstock were planted in 3.5 m × 0.5 m spacing (5714 trees·ha-1), while apple trees on P 22 rootstock followed the spacing of 3.5 × 0.3 m (9523 trees·ha-1). In the case of young trees growing densely, the effect of planting in ridges on growth and yielding was strictly related to apple cultivar and rootstock. Among the trees on M.9 rootstock, the highest yield was collected from cultivar ‘Ligol’. The trees of ‘Piros’ cv., planted in ridges provided the lowest yield on both used rootstocks. The negative effect of ridges on total yield for ‘Ligol’ and ‘Sunrise’ cvs. on M9 was noted. No differences were observed in the total yield from trees of ‘Pinova’, ‘Ligol’ i ‘Sunrise’cvs. on rootstock P 22. Method of planting had no effect on the yield of each cultivar on this rootstock. Cultivar ‘Ligol’ on M.9 rootstock, characterized the strongest growth. Among the trees on rootstock P 22, cultivar ‘Sunrise’ grew the weakest. Planting in ridges, reduced the growth of ‘Ligol’ on M.9 and ‘Piros’ cvs. on P 22 rootstock. Dense planting of trees in ridges did not affect yield and vigour of four cultivars
of apple trees on two dwarfing rootstocks. In the conditions of high density trees response to planting in ridges was diverse and depended on a cultivar, the kind of a rootstock and the age of trees. Dense planting of trees in ridges did not provide favorable conditions for growth and fruiting of the examined apple trees cultivars in the first five years after planting.

Keywords:

apple tree, rootstock, sparing, planting in ridges, growth, fruiting

Bootsma J., 1995. Replanting is improved by planting on a ridge. Fruitteelt (Den Haag). 85, 10–11.
Brzozowski P., 2009. Rola postępu w rozwoju produkcji jabłek w Polsce w ostatnim 50-leciu. Zesz. Nauk. ISiK im. S. Pieniążka. 17, 53–65.
Dereń D., Szewczuk A., Gudarowska E., 2010. Agrogel usage in cultivation of trees planted in ridges. J. Fruit Ornam. Plant Res. 18(2), 185–195
Licznar-Małańczuk M., 2001a.Wzrost i plonowanie dwóch odmian jabłoni przy różnych systemach prowadzenia drzew w warunkach Dolnego Śląska. Cześć I. Plonowanie i jakość owoców. Zesz. Nauk. AR we Wrocławiu. 415, 51–71.
Licznar-Małańczuk M., 2001b. Wzrost i plonowanie dwóch odmian jabłoni przy różnych systemach prowadzenia drzew w warunkach Dolnego Śląska. Cześć II. Koszty założenia i nakłady pracy. Zesz. Nauk. AR w we Wrocławiu. 415, 73–94.
Licznar-Małańczuk M., 2004. Influence of planting and training systems on fruit yield in apple orchard. J. Fruit Ornam. Plant Res. 12, Special. ed., 97–104.
Mika A., Chlebowska., 1997. Wpływ gęstości sadzenia jabłoni i sposobów cięcia na jakość jabłek u drzewek karłowych i półkarłowych. Współczesne trendy w agrotechnice sadów. Jakość owoców jako czynnik postępu w sadownictwie. Lublin, 21–23.
Mika A., Krzewińska D., 1999. Wpływ gęstości sadzenia I formy korony na owocowanie kilku odmian jabłoni szczepionych na podkładkach karłowych i półkarłowych. Zesz. Nauk. ISiK. 6, 5–27.
Perry R. L., 1996. Planting stone fruit on ridges: effects on tree longevity. Pennsylvania Fruit News. 76, 44–50.
Sako J., Laurinen E., 1986. Apple trees in ridge planting. Acta Hort., 160, 285–292.
Sosna I., 2004. Badania nad osłabieniem wzrostu jabłoni za pomocą podkładek, wysokiej okulizacji, sposobu sadzenia drzew, formowania koron i cięcia. Zesz. Nauk. AR we Wrocławiu 429. Rozpr. 218.
Sosna I., Szewczuk A., 1998. Wpływ różnych sposobów sadzenia oraz cięcia korzeni na plonowanie i wzrost młodych drzew jabłoni. Zesz. Nauk. AR w Krakowie. 57, 603–606.
Szewczuk A., 2004. Skuteczność ściółkowania gleby w uprawie wybranych gatunków roślin sadowniczych przy różnych metodach sadzenia i prowadzenia drzew. Zesz. Nauk. AR we Wrocławiu 474. Rozpr. 206.
Szewczuk A., Gudarowska E., 2004a. The effect of soil mulching and irrigation on yielding of apple trees in ridge planting. J. Fruit Ornam. Plant Res. 12, special ed., 139–145.
Szewczuk A., Gudarowska E., 2004b. Wpływ podkładki i sposobów cięcia na regularność plonowania drzew odmiany ‘Honeygold’ posadzonych w dużym zagęszczeniu. Zesz. Nauk. ISiK. 12, 59–66
Szewczuk A., Dereń D., Gudarowska E., 2009. Wpływ nawadniania kroplowego na rozmieszczenie korzeni drzew jabłoni sadzonych tradycyjnie i ‘w redliny’ Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich. 3, 151–158.
Taylor B.H., Lenz F., 1991. Licht und Fruchtbehang beeinflussen den Blattmineralstoffgehalt, Blütenansatz und Fruchtertrag bei Apfelbaümen. Erwerbsobst. 33, 143–146.
Treder W., Czynczyk A., 1997. Wpływ nawadniania na wielkość i jakość plonowania intensywnego sadu jabłoniowego. Współczesne trendy w agrotechnice sadów. Jakość owoców jako czynnik postępu w sadownictwie. Lublin, 30–33.
Treder W., Mika A., 1996. The effect of irrigating apple trees cv. Lobo planted in two systems. J. Fruit Ornam. Plant Res. 4, 109–116.
Treder W., Mika A., 2001. Relationships between yield, crop density coefficient and average fruit weight in 'Lobo' apple trees under various planting systems and irrigation. HortTechnology. 11, 248–254.
Walter H., Lieth H., 1967. Klimadiagram – Weltatlas. VEB Gustav Fischer Verlag. Jena.
Download

Published
2011-12-31Adam Szewczuk 
Wrocław University of Environmental and Life Sciences
Ewelina Gudarowska 
Wrocław University of Environmental and Life Sciences
Dariusz Dereń 
Wrocław University of Environmental and Life SciencesLicense

 

Articles are made available under the conditions CC BY 4.0 (until 2020 under the conditions CC BY-NC-ND 4.0).
Submission of the paper implies that it has not been published previously, that it is not under consideration for publication elsewhere.

The author signs a statement of the originality of the work, the contribution of individuals, and source of funding.

 


Most read articles by the same author(s)