EFFECT OF SUBSTRATE TYPE AND METHOD OF FERTIGATION CONTROL ON YIELD SIZE AND FRUIT QUALITY OF GREENHOUSE CUCUMBER

Józef Piróg

Poznań University of Life Sciences

Grzegorz Bykowski

Poznań University of Life Sciences

Włodzimierz Krzesiński

Poznań University of Life SciencesAbstract

Yield and fruit quality of cucumber depend on such factors as plant cultivar, plant nutrition and the cultivation method. The presented paper contains results confirming
the usefulness of rockwool and coconut fibre as well as the application of the fertigation system in cucumber growing. Studies on the growing of cucumber Onyks F1 cultivar
were carried out in the years 2003–2005 in an unheated greenhouse. A two-factorial experiment was established. One experimental factor consisted in the fertigation control
methods including Soltimer device and the starting tray. The other factor included substrate types: rockwool Agroban and coconut fibre Ceres. Plant distribution was 2 plants
per one square metre. On the basis of the presented studies, it was found that greenhouse cucumber yielding was influenced by the frequency of nutrient supply, by climatic conditions
in the given year and by the applied substrate type. The applied media of rockwool Agroban and coconut fibre Ceres did not exert any influence on plant yielding. On the other hand, a significant effect on the total and the marketable fruit yield was exerted by the cooperation between the fertigation control method and the substrate type.

Keywords:

cucumber, Soltimer, starting tray, rockwool, coconut fibre

Gajc-Wolska J., Bujalski D., Chrzanowska A., 2008. Effect of a substrate on yielding and quality of greenhouse cucumber fruits. J. Elementol. 13(2), 205–210.
Halmann E., Kobryń J., 2002. Wpływ rodzaju podłoża na plonowanie pomidora drobnoowocowego (Lycopersicon esculentum var. cerasiforme) w uprawie szklarniowej. Zesz. Probl. Post.
Nauk Roln. 485, 117–124.
Jeznach J., Treder W., 2006. Nawadnianie roślin w szklarniach i pod osłonami. W: Nawadnianie roślin. Red. S. Karczmarczyk i L. Nowak. PWRiL, Warszawa, 233–267.
Kobryń J., Abukhovich A., Kowalczyk K., 2007. Wysokość i jakość plonu owoców pomidora drobnoowocowego w uprawie na włóknie kokosowym i wełnie mineralnej. Rocz. AR Pozn.
383, Ogrodnictwo 41, 523–528.
Kołota E., Biesiada A., 2002. Wpływ typu podłoża na plonowanie oraz stan odżywienia roślin pomidora szklarniowego uprawianego z zastosowaniem fertygacji. Zesz. Probl. Post. Nauk
Roln. 485, 141–146.
Komosa A., 1994. Przydatność wody do uprawy roślin ogrodniczych w sztucznych podłożach. Mat. Ogólnopol. Symp. „Uprawa roślin szklarniowych na różnych podłożach”, Kat. Metod
Ochr. Roślin, AR w Poznaniu, Poznań, 49–52.
Komosa A., 2002. Podłoża inertne – postęp czy inercja? Zesz. Probl. Post. Nauk Roln. 485, 147–167.
Komosa A., Roszyk J., 1997. Zawartość składników pokarmowych w wodach stosowanych do fertygacji roślin. W: Metody pobierania i przygotowania próbek wód, ścieków i osadów do
analiz fizyko-chemicznych. Mat. Konf. Red. J. Siepak. UAM w Poznaniu, Komitet Chemii Analitycznej PAN, Oddz. w Poznaniu, Poznań, 63–68.
Libik A., Starzecki W., Szubski J., 1996. Technologia dokarmiania upraw szklarniowych dwutlenkiem węgla przy zastosowaniu prototypowego systemu EUDW-2. Zesz. Probl. Post. Nauk
Roln. 429, 195–201.
Martyniak-Przybyszewska B., Wierzbicka B., 1996. Ocena wpływu kilku podłoży na plonowanie ogórka szklarniowego. Zesz. Probl. Post. Nauk Roln. 429, 237–240.
Michałojć Z., Nurzyński J., 1998. Zmiany zawartości składników pokarmowych w różnych podłożach w uprawie szklarniowej pomidora. Zesz. Probl. Post. Nauk Roln. 461, 299–308.
Oświecimski W., 1996. Aktualne tendencje w wykorzystaniu podłoży nieorganicznych w uprawach pod osłonami. Zesz. Probl. Post. Nauk Roln. 429, 9–13.
Piróg J., 1998. Plonowanie krótkiego ogórka szklarniowego na wełnie mineralnej. Zesz. Nauk. AR w Krakowie 333, 57: 273–276.
Piróg J., 2001. Przydatność różnych podłoży mineralnych i organicznych do szklarniowej uprawy ogórka. Rocz. AR w Poznaniu, Rozprawy Naukowe, 317, 1–97.
Piróg J., 2002. Podłoża uprawowe a plonowanie ogórka grubobrodawkowego w szklarni. Zesz. Prob.. Post. Nauk Roln. 485, 277–284.
Piróg J., 2004. Wpływ podłoża i odmiany na plonowanie ogórka grubobrodawkowego uprawianego w szklarni z zastosowaniem fertygacji. Rocz. AR Pozn. 360, Ogrodnictwo 38, 123–129.
Piróg J., Komosa A., 2006. Wpływ podłoży i odmian na wysokość i jakość plonu pomidora szklarniowego. Acta Agrophysica 7(3), 699–707.
Pudelski T., 1994. Przegląd i charakterystyka podłoży organicznych stosowanych w uprawie warzyw. Mat. Ogólnopol. Symp. „Uprawa roślin szklarniowych na różnych podłożach”, Kat.
Metod Ochr. Roślin, AR w Poznaniu, Poznań, 1–10.
Rumpel J., 1998. Tradycyjne i nowe substraty uprawowe oraz problematyka ich stosowania. Zesz. Probl. Post. Nauk Roln. 461, 47–66.
Woźniak W, Gapiński M., Kossowska I., Piróg J., 1999. Ocena ogórków z uprawy na różnych keramzytach. Zesz. Probl. Post. Nauk Roln. 466, 529–535.
Download

Published
2010-12-31Józef Piróg 
Poznań University of Life Sciences
Grzegorz Bykowski 
Poznań University of Life Sciences
Włodzimierz Krzesiński 
Poznań University of Life SciencesLicense

 

Articles are made available under the conditions CC BY 4.0 (until 2020 under the conditions CC BY-NC-ND 4.0).
Submission of the paper implies that it has not been published previously, that it is not under consideration for publication elsewhere.

The author signs a statement of the originality of the work, the contribution of individuals, and source of funding.

 


Most read articles by the same author(s)