EFFECT OF CHELATED AND MINERAL FORMS OF MICRONUTRIENTS ON THEIR CONTENT IN LEAVES AND THE YIELD OF LETTUCE. PART III. ZINC

Elzbieta Kozik

Poznań University of Life Sciences

Wojciech Tyksiński

Poznań University of Life Sciences

Andrzej Komosa

Poznań University of Life SciencesAbstract

In 2-year seasonal experiments (cultivation in peat), the effect of chelated and mineral forms of zinc on the yield of greenhouse lettuce and on the content of zinc, copper, manganese and iron in lettuce leaves were compared. The following zinc doses were applied: 10, 20, 30, and 60 mg dm-3 of substrate. Using both forms of zinc in the studied range, good and similar yields were obtained. Zinc application in the mineral form caused a twice greater zinc concentration in lettuce leaves and a higher concentration of manganese, while copper and iron showed smaller concentrations.

Keywords:

lettuce, zinc chelate and zinc sulphate, content of micronutrients

Hoffmann J., Hoffmann K., Górecka H., 2004. Chelaty mikronawozowe w roztworach zawierających makroskładniki nawozowe. Zesz. Probl. Post. Nauk Roln. 502, 791–795.
Kabata-Pendias A., Pendias H., 1999. Biogeochemia pierwiastków śladowych. Wyd. Nauk. PWN, Warszawa.
Kozik E., Tyksiński W., Komosa A., 2008a. Effect of chelated and mineral forms of micronutrients on their content in leaves and the yield of lettuce. Part I. Manganese. Acta Sci. Pol., Hortorum Cultus, 7(1), 73–82.
Kozik E., Tyksiński W., Komosa A., 2008b. Effect of chelated and mineral forms of micronutrients on their content in leaves and the yield of lettuce. Part II. Copper. Acta Sci. Pol., Hortorum Cultus, 7(3), 25–31.
Łyszcz S., Ruszkowska M., 1991. Zróżnicowana reakcja kilku gatunków roślin na nadmiar cynku. Roczn. Glebozn. 42(3/4), 215–221.
Roszyk E., Roszyk S., Spiak Z., 1988. Toksyczna dla roślin zawartość cynku w glebach. Roczn. Glebozn. 39(3), 57–69.
Ruszkowska M., Wojcieska-Wyskupajtys U., 1996. Mikroelementy – fizjologiczne i ekologiczne aspekty ich niedoborów i nadmiarów. Zesz. Probl. Post. Nauk Roln. 434, 1–11.
Spiak Z., 1996. Wpływ formy chemicznej cynku na pobieranie tego pierwiastka przez rośliny. Zesz. Probl. Post. Nauk Roln. 434, 997–1003.
Spiak Z., Romanowska M., Radoła J., 2000. Toksyczna zawartość cynku w glebach dla różnych gatunków roślin uprawnych. Zesz. Prob. Post. Nauk Roln. 471, 1125–1142.
Tyksiński W., 1984. Reakcja sałaty szklarniowej uprawianej w torfie na zróżnicowane nawożenie mikroelementami. I. Plonowanie oraz objawy zewnętrzne niedoboru i nadmiaru mikroelementów. PTPN, Pr. Kom. Nauk Rol. Leś., 57, 299–308.
Tyksiński W., 1986. Reakcja sałaty szklarniowej uprawianej w torfie na zróżnicowane nawożenie mikroelementami. III. Zmiany zawartości mikroelementów w roślinach. PTPN, Pr. Kom. Nauk Rol. Leś. 61, 239–248.
Tyksiński W., 1992. Reakcja sałaty szklarniowej na zróżnicowane nawożenie mikroelementami. Roczn. AR w Poznaniu. Rozpr. Nauk. 233.
Tyksiński W., 1993. Reakcja sałaty szklarniowej uprawianej w torfie na zróżnicowane nawożenie mikroelementami. VI. Interakcje między mikroelementami. PTPN, Pr. Kom. Nauk Rol. Leś. 75, 155–160.
Download

Published
2009-06-30Elzbieta Kozik 
Poznań University of Life Sciences
Wojciech Tyksiński 
Poznań University of Life Sciences
Andrzej Komosa 
Poznań University of Life SciencesLicense

 

Articles are made available under the conditions CC BY 4.0 (until 2020 under the conditions CC BY-NC-ND 4.0).
Submission of the paper implies that it has not been published previously, that it is not under consideration for publication elsewhere.

The author signs a statement of the originality of the work, the contribution of individuals, and source of funding.

 


Most read articles by the same author(s)

1 2 3 > >>