NITRATE CONTENT OF THE EDIBLE PARTS OF VEGETABLES AND SPICE PLANTS

Joanna Majkowska-Gadomska

University of Warmia and Mazury in Olsztyn

Katarzyna Arcichowska

University of Warmia and Mazury in Olsztyn

Brygida Wierzbicka

University of Warmia and Mazury in OlsztynAbstract

The objective of a study conducted in the years 2007–2008 was to determine the nitrate content of the edible parts of vegetables and spice plants. The analyzed materials consisted of the following species: tomatoes, carrots, sweet basil and marjoram grown in the field, and tomatoes and chili peppers grown in a plastic tunnel. The experiment comprised different cultivation methods, sowing and planting dates, and fertilization levels. Among the analyzed cultivars of field-grown tomatoes, increased nitrate concentrations were observed in the fruits of cv. Złoty Ożarowski. Similar results were noted when eight tomato cultivars were grown in an unheated plastic tunnel. The fruits of cv. Bawole Serce had the lowest nitrate content, compared with the remaining tomato cultivars. Supplemental fertilization of tomato plants grown under cover significantly contributed to nitrate accumulation. The fruits of chili peppers grown in a plastic tunnel had a very low nitrate content. As regards marjoram, the highest nitrate concentrations were reported for the second date of sowing. The average nitrate content of carrot storage roots did not exceed the maximum permissible levels. Supplemental fertilization contributed to an insignificant
increase in the N-NO3 content of carrot roots.

Keywords:

nitrates, tomatoes, carrots, marjoram, basil, chili peppers, cultivation methods, fertilization

Francke A., Majkowska-Gadomska J., 2008. Effect of planting date and method on the chemical composition of radicchio heads. J. Elementol. 13(2), 189–198.
Krauze A., Domska D., 1991. Ćwiczenia specjalistyczne z chemii rolnej. Wyd. UWM Olsztyn.
Majkowska-Gadomska J., Francke A., Wierzbicka B., 2008. Effect of soil substrate on the chemical composition of the fruit of some tomato cultivars grown in an unheated plastic tunnel. J. Elementol. 13(2), 261–268.
Martyniak-Przybyszewska B., 2001. Rośliny przyprawowe. Wyd. UWM Olsztyn.
Michalik H., 1996. Zawartość azotanów a warzywach w zależności od gatunku i odmiany. Hod. Rośl. Nasien., 3, 15–18.
Michalik H., Ślęczak S., 1996. Wpływ sezonu uprawy na zawartość azotanów w zgrubieniach rzodkiewki. Hod. Rośl. Nasien., 4, 20–23.
Murawa D., Banaszkiewicz T., Majewska E., Błaszczuk B., Sulima J., 2008. Zawartość azotanów (III) i (V) w wybranych gatumkach warzyw i ziemniakach dostępnych w handlu w Olsztynie w latach 2003–2004. Bromat. Chem. Toksykol. – HLI, 67–71.
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 grudnia 2004 r. Dz. U. nr 2, poz. 9. 2005. W sprawie maksymalnych poziomów zanieczyszczeń chemicznych i biologicznych, które mogą znajdować się w żywności, składnikach żywności, dozwolonych substancjach dodatkowych, substancjach pomagających w przetwarzaniu albo na powierzchni żywności.
Rożek S., 2000. Czynniki wpływające za akumulację azotanów w plonie warzyw. Zesz. Nauk. AR w Krakowie, Sesja Naukowa 364, 71, 19–31.
Sady W., Robak J., Wiech K., 2000. Uprawa marchwi. Plantpress, Kraków.
Seidler-Łożykowska K., Golcz A., Kozik E., Kucharski W., Mordalski R., Wójcik J., 2007. Ocena jakości surowca cząbru ogrodowego (Satureja hortensis L.) z uprawy ekologicznej. J. Res. Appl. Agric. Eng. 52(4), 48–51.
Starck J.R., 1997. Uprawa roli i nawożenie roślin ogrodniczych. PWRiL, Warszawa.
Tietze M., Burghardt A., Brągiel P., Mac J., 2007. Zawartość zawiązków azotowych w produktach spożywczych. Ann. UMCS, Zootechnica XXV(1), 71–77.
Wierzbicka B., Kuskowska M., Majkowska J., 2000. The levels of nitrates in the edible parts of vegetable species. Scientific Works of the Lithuanian Institute of Horticulture and Lithuania University of Agriculture, Babtai (Lithuania). Hort. Veget. Grow. 19(3)-2, 444–450.
Wierzbicka B., Majkowska-Gadomska J., 2005. The effect of cultivation season and selected sorbents on the field and nitrate content of butterhead lettuce (Lactuca sativa L. var. Capitata L.) Pol. J. Natur. Sc., 18(1)Y, 15–21.
Wierzbicka B., Majkowska-Gadomska J., Pierzynowska-Korniak G., 2004. Wpływ metod uprawy na zawartość wybranych składników pokarmowych w korzeniach spichrzowych marchwi. Folia Univ. Agric. Stetin., Agricultura 239(95), 411–414.
Wojciechowska R., Smoleń S., Przybyło J., 2000. Zawartość azotanów w różnych częściach użytkowych wybranych gatunków warzyw. Zesz. Nauk. AR w Krakowie. Sesja Naukowa. 364 (71), 205–208.
Download

Published
2009-09-30Joanna Majkowska-Gadomska 
University of Warmia and Mazury in Olsztyn
Katarzyna Arcichowska 
University of Warmia and Mazury in Olsztyn
Brygida Wierzbicka 
University of Warmia and Mazury in OlsztynLicense

 

Articles are made available under the conditions CC BY 4.0 (until 2020 under the conditions CC BY-NC-ND 4.0).
Submission of the paper implies that it has not been published previously, that it is not under consideration for publication elsewhere.

The author signs a statement of the originality of the work, the contribution of individuals, and source of funding.

 


Most read articles by the same author(s)