DEPENDENCE ON HARVEST DATE AND YIELDING OF MARJORAM (Origanum majorana L.) CV. ‘MIRA’ CULTIVATED FROM A SEEDLING

Grażyna Zawiślak

University of Life Sciences in LublinAbstract

Studies were carried out in 2003–2005. The dependence between harvest date and yielding of marjoram (cv. ‘Miraż’) was investigated. The plantation was set from a seedling produced in a greenhouse. Plants were set in 30 × 40 cm spacing. Two weeks after setting, part of plants were cut and shoot tips with the first leaf pair were removed. The herb harvest was made twice: in the middle of July and at the end of August. Ground herb was subjected to determinations of essential oils. Qualitative and quantitative composition of marjoram oil was determined by means of gas chromatography coupled with mass spectrometry (GC/MS). The harvest date had significant influence on marjoram yielding. Higher yield of a fresh herb was achieved at the end of August (44.6 dt.ha-1) than in the middle of July (30.5 dt.ha-1). The essential oil content in the herb of marjoram cv. ‘Miraż’ was 1.7–2.2%. Trans-sabinene hydrate, terpinen-4-ol, and sabinene dominated in
marjoram essential oil.

Keywords:

Origanum majorana L, marjoram, yield, essential oil composition, transsabinene hydrate, terpinen-4-ol

Baranauskiene R., Venskutonis P.R., Demyttenaere J.C.R., 2005. Sensory and instrumental evaluation of sweet majoram (Origanum majorana L.) aroma. Flavour Fragr. J. 20, 492–500.
Başer K.H.C., Kürkçüolu M., Demirci B., Özek T., 2003. The essential oil of Origanum syricum L. var. sinaicum (Boiss) letswaart. Flavour Fragr. J. 18, 98–99.
Buchwald W., Dedio I., Szczyglewska D., 2000. Rośliny zielarskie w apteczce domowej i w kuchni. Wiad. Zielar. 11, 14–17.
Czarnecki M., Załęcki R., 1986. Wpływ sposobu uprawy majeranku ogrodowego (Origanum majorana L.) na plon i wartość surowca. Herba Pol. 32, 3–4, 217–223.
Dudai N., Larkov O., Chaimovitsh D., Lewinsohn E., Freiman L., Ravid U., 2003. Essential oil compounds of Origanum dayi Post. Flavour Fragr. J. 18, 334–337.
Edris A. E., Shalaby A., Fadel H. M., 2003. Effect of organic agriculture practices on the volatile aroma components of some essential oil plants growing in Egypt II: sweet Marjoram (Origanum majorana L.) essential oil. Flavour Fragr. J. 18, 345–351.
Frąszczak B., 2004. Majeranek na dwa pokosy. Warzywa 1, 30–31.
Jadczak D., Orłowski M., 1998. Wpływ niektórych zabiegów agrotechnicznych na plonowanie majeranku ogrodowego. Zesz. Nauk. AR Wroc. Rol. 42, 89–93.
Jędrzejko K., Klama H., Żarnowiec J., 1997. Zarys wiedzy o roślinach leczniczych. Śląska AM w Krakowie, Katowice, 272.
Kohlmünzer S., 1998. Farmakognozja. PZWL Warszawa, 580.
Komaitis M. E., Ifanti-Papatragianni N., Melissari-Panagiotou E., 1992. Composition on the essential oil marjoram (Origanum majorana L.). Food chem. 45, 2, 117–118.
Kluszczyńska D., 2001. Majeranek – jego skład chemiczny i zastosowanie. Wiad. Zielar. 12, 16–18.
Lewkowicz-Mosiej T., 2003. Leksykon roślin leczniczych. Świat Książki, Warszawa, 156.
Matławska I., 2005. Farmakognozja. AM w Poznaniu, 328.
Novak J., Langbehn J., Pank F., Franz Ch. M., 2002. Essential oil compounds in a historical sample of marjoram (Origanum majorana L., Lamiaceae). Flavour Fragr. J. 17, 175–180.
Polish Pharmakopoeia VI., 2002. Polskie Towarzystwo Farmaceutyczne, Warszawa.
Rumińska A., 1991. Poradnik plantatora ziół. PWRiL Poznań, 228–234.
Seidler-Łożykowska K., Kaźmierczak K., 2005. Polskie odmiany roślin zielarskich. Warzywa 2, 30–33.
Senderski M., E., 2004. Prawie wszystko o ziołach. Leśna Podkowa, 406–408.
Strzelecka H., Kowalski J., 2000. Encyklopedia zielarstwa i ziołolecznictwa. Wyd. Nauk. PWN Warszawa, 314–315.
Tabanca N., Özek T., Baser K.H.C., Tümen G., 2004. Comparison of the Essential Oils of Origanum majorana L. and Origanum × majoricum Cambess. J. Essent. Oil Res. 16, 248–252.
Vera R.R., Chane-Ming J., 1999. Chemical composition of essential oil of marjoram (Origanum majorana L.) from Reunion Island. Food Chemistry 66, 143–145.
Załęcki R., Kordana S., Filoda G., Nowak D., 1995. Majeranek ogrodowy (Origanum majorana L.) rodzina: Wargowe (Labiatae = Lamiaceae). Instrukcja Uprawy. IRiPZ Poznań.
Download

Published
2008-06-30Grażyna Zawiślak 
University of Life Sciences in LublinLicense

 

Articles are made available under the conditions CC BY 4.0 (until 2020 under the conditions CC BY-NC-ND 4.0).
Submission of the paper implies that it has not been published previously, that it is not under consideration for publication elsewhere.

The author signs a statement of the originality of the work, the contribution of individuals, and source of funding.

 


Most read articles by the same author(s)

1 2 > >>