PARASITIC WASPS OF THE PIMPLINAE SUBFAMILY (Hymenoptera, Ichneumonidae) OF AGRICULTURAL LANDSCAPE REFUGIUM HABITATS IN CENTRAL WIELKOPOLSKA

Hanna Piekarska-Boniecka

University of Life Sciences in Poznań

Barbara Wilkaniec

University of Life Sciences in Poznań

Ewa Dolańska-Niedbała

University of Life Sciences in PoznańAbstract

The research was carried out in the years 1991–1994 in agricultural landscape of medium mosaic degree in the area of Łęczyca. It covered parasitoids of the Pimplinae subfamily (Hymenoptera, Ichneumonidae), inhabiting refugium habitats such as shrubberies, field borders, roadsides and forest edges. The method used was scooping in order to catch imagos. 48 species were found, which made up 36.1% of this subfamily’s domestic fauna and 63.1% of those reported for Wielkopolska. Dominant species were Endromopoda detrita (Holmgr.) (D = 19.5%), Itoplectis maculator (F.) (D = 11.5%), I. alternans (Grav.) (D = 11.3%), Pimpla contemplator (Muell.) (D = 9.2%) and Zaglyptus multicolor (Grav.) (D = 7.1%). The greatest species diversity was reported from the forest edge (34 species), while the highest number was found in the shrubberies (268 individuals). The greatest stability of species composition was found in the shrubbery communities.
The greatest species similarity between communities was reported for the shrubberies and the forest edge (SM = 53.5%). The highest similarity in terms of quantity occurred between the groups on the field border and road edge (Re = 64.5%).

Keywords:

parasitoid, Pimplinae, refugium habitats, agricultural landscape, Wielkopolska

Altieri M. A., Cure M.A., Garcia M.A., 1993. The role and enhancement of parasitic Hymenoptera biodiversity in agroecosystems. [In:] LaSalle J., Gauld I.D. (eds.), Hymenoptera and biodiversity. C.A.B. International, Oxon, 257–276.
Barczak T., Kaczorowski G., Bennewicz J., Krasicka-Korczyńska E., 2000. Znaczenie zarośli śródpolnych jako rezerwuarów naturalnych wrogów mszyc. Wyd. AT-R Bydgoszcz: 147 pp.
Barczak T., Bennewicz J., Kaczorowski G., 2002. Zarośla śródpolne jako rezerwuar bioróżnorodności afidofagów. In: Banaszak J. (eds.),Wyspy środowiskowe. Bioróżnorodność i próby typologii. Wyd. Akad. Bydg., Bydgoszcz, 127–155.
Bilewicz-Pawińska T., Pankanin-Franczyk M., 1995. Wpływ czynników środowiska na parazytoidy (Hymenoptera) w agroekosystemach. Wiad. Entomol., 14 (2), 103–111.
Karg J., 1989. Zróżnicowanie liczebności i biomasy owadów latających krajobrazu rolniczego zachodniej Wielkopolski. Rocz. AR Pozn. Rozpr. Nauk. 188, 78 pp.
Kościelska M. K., 1959. Śródpolne gąsieniczniki Polski Zachodniej (Hym., Ichneumonidae). Pol. Pismo Entomol., 29, 179–194.
Landris D.A., Haas M., 1992. Influence of landscape structure on abundance and within-field distribution of Ostrinia nubilalis Huebner (Lepidoptera, Pyralidae) larval parasitoids in Michigan. Environ. Entomol. 21, 409–416.
Marczewski E., Steinhaus H., 1959. O odległości systematycznej biotopów. Zast. Mat., 4, 195–203.
Margalef R., 1958. Information theory in ecology. General Systems, 3, 36–71.
Marino P.C., Landis D.A., 1996. Effect of landscape structure on parasitoid diversity and parasitism in agroecosystems. Ecol. Appl. 6, 1, 276–284.
Marino P.C., Landis D. A., 2000. Parasitoid community structure implications for biological control in agricultural landscape. [In:] Ekbom B., Irwin M.E., Robert Y. (eds.), Interchanges of insect between agricultural and surrounding landscape. Kluwer Acad. Publ., Dordbecht: 183–193.
Matuszkiewicz W., 2001. Przewodnik do oznaczania zbiorowisk roślinnych Polski. PWN Warszawa, 536 pp.
Mirek Z., Piękoś-Mirkowa H., Zając A., Zając M., 2002. Krytyczna lista roślin naczyniowych Polski. Wyd. Kraków, Inst. Bot. W. Szafera PAN, Ser. Różnorodność Biologiczna Polski I., 442 pp.
Piekarska-Boniecka H., 1999. Pimplinae i Diacritinae (Hymenoptera, Ichneumonidae) wybranych środowisk krajobrazu rolniczego okolic Poznania. Cz. 1. Wiad. Entomol., 18 (2), 77–84.
Piekarska-Boniecka H., 2005. Dynamika zgrupowań Pimplinae (Hymenoptera, Ichneumonidae) w krajobrazie rolniczym środkowej Wielkopolski. Rocz. AR Pozn., Rozpr. Nauk. 366: 204 pp.
Piekarska-Boniecka H., Wilkaniec B., 2001. Pimplinae and Diacritinae (Hymenoptera, Ichneumonidae) occurring in refuge habitats of an agricultural landscape of Poznań environs. Rocz. AR Pozn., 339, Ogrodnictwo 34, 59–65.
Piekarska-Boniecka H., Wilkaniec B., 2006. Pimplinae, Diacritinae, Poemeniinae and Rhyssinae parasitoid subfamilies (Hymenoptera, Ichneumonidae ) of refugium habitats In agricultural landscape of central Wielkopolska. Rocz. AR Pozn. 379, Ogrodnictwo 40, 33–41.
Pielou E. C., 1966. Shannon’s formula as a messure of specific diversity; its use and misuse. Am. Nat., 100, 463–465.
Renkonen O., !938. Statistisch-őkologische Untersuchungen “űber die terrestrische Käferwelt der finischen Bruchmoore”. Zool. Soc. Zoo. Bot. Fenn., 6, 1–226.
Schwerdfeger F., 1975. Ökologie der Tiere. Synökologie. Parey Verlag, Hamburg, Berlin, 451 pp.
Shannon C. E., Weaver W., 1963. The mathematical theory of communication. Urbana.
Strawiński K., 1957. Zmiany zachodzące w entomofaunie przy zakładaniu zadrzewień śródpolnych. Pol. Pismo Entomol., Ser. B 4 (4), 49–72.
Download

Published
2008-12-31Hanna Piekarska-Boniecka 
University of Life Sciences in Poznań
Barbara Wilkaniec 
University of Life Sciences in Poznań
Ewa Dolańska-Niedbała 
University of Life Sciences in PoznańLicense

 

Articles are made available under the conditions CC BY 4.0 (until 2020 under the conditions CC BY-NC-ND 4.0).
Submission of the paper implies that it has not been published previously, that it is not under consideration for publication elsewhere.

The author signs a statement of the originality of the work, the contribution of individuals, and source of funding.

 


Most read articles by the same author(s)