Estimation of yield of sage (Salvia officinalis L.) in the second year of cultivation

Grażyna Zawiślak

Agricultural Academy in Lublin


Abstract

The study with sage (Salvia officinalis L.) cv. ‘Bona’ was conducted in the years 1997–1999. The effect of time of harvest on yield of fresh herb sage and yield of air dry herb, yield of air dry leaves sage. The experiment was conducted with sage two-year old. Sage transplants were planted in distance 30×40 cm. The plant material was harvested twice – in May and in September. Harvest date hat significant influence on the weight of fresh sage herb. Yield of fresh sage herb in September was bigger (190.2 dt ha -1) than yield of fresh sage herb in May (104.7 dt ha-1). The percentage quantity of the essential oil in the herb and leaves of sage was depended on the harvest date. The herb and leaves of sage in September had bigger the percentage quantity of the essential oil than in May. The percentage quantity of the essential oil in the leaves of sage, witch was collected in September amounted above 1.5%.

Keywords:

Salvia officinalis L., sage, leaf, herb, yield, essential oil

Brieskorn C. H., 1991. Salbei- seine Inhaltsstoffe und sein therapeutischer West. Z. Phytother. 12, 61–19.
Compton J., 1994. Mexican salvias in cultivation. Plantsmann 15(4), 193–215. Horticultural Abstracts 1995, 65, 1, 63.
Embong M. B., Haziyev D., Molnar S., 1977. Essential Oil Herb and Spices Grown in Alberta. Sage Oil, Salvia officinalis L. (Labiatae). J. Inst. Can. Sci. Techol. Aliment. 10(3), 201–207.
Farmakopea Polska V, 1999, t. V, PTFarm., Warszawa.
Formanowiczowa H., Kozłowski J., 1969. Biologia kiełkowania i ocena laboratoryjna nasion roślin leczniczych jako materiału siewnego. Vc. Nasiona uprawianych w Polsce gatunków z rodziny wargowych (Labiatae). Herba Pol. 2(58), 103–124.
Heeger E. F., 1956. Handbuch des Arznei- und Gewürzpflanzenbaues. Deutscher Bauernverlang.
Kołodziejski J. S., Gill S., Mruk A., Surewicz-Szewczyk H., 1963. Zmienna zawartość olejku eterycznego i związków garbnikowych w okresie wegetacji Salvia officinalis L. Acta Pol. Pharm. 20(3), 267–276.
Lewandowski A., 1989. Rośliny zielarskie (szałwia lekarska, tymianek właściwy). Synteza wyników dowiadczeń odmianowych 1985–1988. Zeszyt 868.
Newall C. A., Anderson L. A., Phillipson J. D., 1996. Herbal Medicines. The Pharm. Press., London, 231–232.
Polska Norma. Surowce zielarskie. Licie suszone. PN-82/R-87011.
Polska Norma. Surowce zielarskie. Ziele suszone. PN-85/R-87017.
Putievsky E., Ravid U., Dudai N., 1986. The influence of season and harvest frequency on essential oil and herbal yields from a pure clone of sage (Salvia officinalis L.) grown under cultivated conditions. J. Nat. Prod. 49(2), 326–329.
Seidler-Łożykowska K., Lewandowski A., 1994. Odmiany roślin leczniczych i przyprawowych. IRiPZ, Poznań.
Strzelecka H., Kowalski J., 2000. Encyklopedia zielarstwa i ziołolecznictwa. PWN Warszawa.
Załęcki R., Kordana S., Filoda G., Nowak D., 1995. Szałwia lekarska (Salvia officinalis L.), rodzina: wargowe (Labiatae=Lamiaceae). Instrukcja Uprawy. IRiPZ, Poznań.

Published
2003-12-31



Grażyna Zawiślak 
Agricultural Academy in Lublin



License

 

Articles are made available under the conditions CC BY 4.0 (until 2020 under the conditions CC BY-NC-ND 4.0).
Submission of the paper implies that it has not been published previously, that it is not under consideration for publication elsewhere.

The author signs a statement of the originality of the work, the contribution of individuals, and source of funding.

 


Most read articles by the same author(s)

1 2 > >>