Bilans strat ciepła naczepy chłodniczej jako podstawa do prawidłowego agregatu chłodniczego

Dariusz Góral

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

Franciszek Kluza

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

Katarzyna Kozłowicz

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie


Abstrakt

W artykule scharakteryzowano samochodowe środki transportu chłodniczego na podstawie umowy o międzynarodowych przewozach szybko psujących się artykułów żywnościowych i o środkach transportu przeznaczonych do tych przewozów (ATP). Przeanalizowano proste metody doboru samochodowych agregatów chłodniczych, stwierdzając, że stosowanie do tego celu tabel zawierających tylko zakresy temperatur i wielkość naczepy może prowadzić do błędów. Przedstawiono składniki bilansu strat ciepła naczepy chłodniczej. Stwierdzono, że straty ciepła przez izolację nadwozia zależą przede wszystkim od różnicy temperatur powietrza na zewnątrz ścian nadwozia i wewnątrz przestrzeni ładunkowej oraz od jakości izolacji. Przedstawiono wpływ promieniowania słonecznego i ciepła oddychania owoców i warzyw, a także wpływ czasu otwarć drzwi podczas wyładunku przewożonego towaru na wymianę ciepła. Zanalizowano błędy możliwe do popełnienia podczas tworzenia cieplnego bilansu środka transportu chłodniczego.

Słowa kluczowe:

samochodowy transport chłodniczy, bilans strat ciepła, dobór agregatu chłodniczego

Anonim, 2002. A word from the director. Refrigerated transport: what’s new? Int. J. Refrigeration. 25, 501–503, http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0140700702000294.

ASHRAE, 2001. Fundamentals. American Society of Heating, Refrigerating and Air Conditioning Engineers, Atlanta.

Bieńczak K., Stachowiak A., Tyczewski P., Zwierzycki W., 2005. Dobór samochodowych agregatów chłodniczych. Chłodn. Klimat. 11, 57–61.

Bogucki W., 1996. Umowa ATP a krajowy i międzynarodowy drogowy transport chłodniczy. Mat. konf. „Transport żywności na średnie i dalekie odległości”. Warszawa, 145–154.

Cengel Y.A., 2007. Heat & mass transfer: a practical approach. Tata McGraw-Hill Education.

Gaziński B. (red.), 2013. Technika chłodnicza dla praktyków: przechowalnictwo żywności. Wyd. II. Systherm, Poznań.

Górzyński J., 1996. Przemysłowe izolacje cieplne. Wyd. SORUS, Poznań.

Kaleta A., Wojdalski J., 1995. Technika i gospodarka cieplna. Pytania testowe, wybrane tablice, wykresy i zastosowania w rolnictwie i przetwórstwie żywności. Wyd. SGGW, Warszawa.

Krala L., Gałązka-Czarnecka I., Irzyniec Z., 2010. Wrażliwość wiśni mrożonych na fluktuacje temperatury składowania. Chłodnictwo 5, 50–55.

Meinel, A.B., Meinel, M.P., 1976. Applied solar energy: an introduction. Addison Wesley Publishing, Reading.

Pacyna I., Głogowski W., Schnotale J., 1999. Badanie stabilności eksploatacyjnej izolacji termicznej komór chłodniczych w pojazdach samochodowych. Chłodnictwo 4, 14–16.

Rummel S., 2001. Zimno w plastiku. Ciężarówki 1(20).

Sawicki J., 2009. Materiały termoizolacyjne przeznaczone do wysokich temperatur. Izolacje 14(6), 50–55.

Smykla M., Warczak W., 2001. Izolacje chłodnicze oparte na systemach poliuretanowych spienianych wodą – część 1. Chłodnictwo 3, 30–35.

Umowa o międzynarodowych przewozach szybko psujących się artykułów żywnościowych i o środkach transportu przeznaczonych do tych przewozów. Dz.U. nr 49 poz. 254, 1984.

Zwierzycki W., Bieńczak K., 2006. Pojazdy chłodnicze w transporcie żywności. Systherm Serwis.

Pobierz

Opublikowane
2013-06-30Dariusz Góral 
Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
Franciszek Kluza 
Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
Katarzyna Kozłowicz 
Uniwersytet Przyrodniczy w LublinieLicencja

Artykuły są udostępniane na zasadach CC BY-NC-ND 4.0 – uznanie autorstwa, użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych.
Przysłanie artykułu do redakcji oznacza, że nie był on opublikowany wcześniej, nie jest rozpatrywany do publikacji w innych wydawnictwach.

Autor podpisuje oświadczenie o oryginalności dzieła i wkładzie poszczególnych osób.


Inne teksty tego samego autora

1 2 > >>