The influence of synbiotic participation in feed ration for ewes on selected lamb blood parameters

Renata Klebaniuk

Instytut Żywienia Zwierząt Akademii Rolniczej w Lublinie, Akademii Rolniczej w Lublinie ul. Akademicka 13, 20-950 Lublin

Anna Czech

Katedra Biochemii i Toksykologii Akademii Rolniczej w Lublinie ul. Akademicka 13, 20-950 LublinAbstrakt

The aim of the study was to assess the influence of the MOS prebiotic and the Microbiosan probiotic use as supplements to feed rations for ewes on selected hematological and biochemical parameters of lamb blood.
The experiment was conducted on lambs from ewes receiving the MOS prebiotic and the Microbiosan probiotic experiment factor. During the time of rearing, selected hematological and biochemical parameters were marked in lamb blood. The prebiotic introduced in ewes’ doses significantly affected (P ≤ 0.05) the red blood cell number growth and the haematocrit value in lamb blood. A positive interaction of prebiotic and the probiotic was found concerning the number of white blood cells and the leukogram. In the examined lambs' plasma (group B and BM) a considerable decrease of cholesterol rate as well as an increase of HDL-cholesterol fraction were observed.

Słowa kluczowe:

ewes, synbiotic, prebiotic, probiotic, blond parameters

Baranowski A., Klewiec J. 2000. Poziom białka całkowitego i glukozy w surowicy krwi wskaźnikiem ułatwiającym ocenę żywienia maciorek o wysokiej plenności. Przegl. Hod., 12, 14–15.
Baranowski P., Kmieć M. 1997. Wartości prawidłowe wybranych wskaźników krwi polskich owiec długowełnistych. Życie Wet. 9, 355–357.
Czech A., Grela E. 2006. Influence of Bio–Mos mannan oligosaccarides in mare diets on colostrum and milk composition and blood parameters. Nutritional Biotechnology in the Feed and
Food Industries. Proccedings of Alltechs 22nd Annual Symposium. Nottingham University Press, 301–310.
Czech A., Różański P., Grela E.R. 2005. Influence of mannan oligosaccharides in foal diets on blood composition. Annales UMCS, sec. EE, 23, 327–333.
Klebaniuk R., Matras J., Grela E.R., Patkowski K., Czech A., Roszkowski T., Pięta M. 2006. Effectivenes of Bio-Mos mannan oligosaccarides in diets fed ewes. Nutritional Biotechnology
in the Feed and Food Industries. Proccedings of Alltech's 22nd Annual Symposium. Abstracts for the 2006. Poster Session. Table of Contents. Lexington, KY, USA, 1, 73.
Lachowski W. 2001. Wpływ zastosowania probiotyków Yea-Sacc1026, Lacto-sacc oraz Acid pack 4 Way na produktywność owiec. Rozpr. nauk. AR w Szczecinie, Wyd. AR Szczecin. 198.
Olfert E.D., Cross B.M., McWilliam A.A. 1993. Breeding, physiological and nutritional parameters by species. Guide to the Care and Use of Experimental Animals, 2nd edition, Canadian
Council on Animal Care.
Roborzyński M., Kędzior W., Knapik J., Kieć W., Krupiński J. 2001. Wyniki oceny tusz oraz jakość mięsa tryczków, pochodzących z krzyżowania owcy pogórza z trykami rasy Weisse
Alpenschaf i wschodniofryzyjską. Rocz. Nauk. Zoot., 28 (2), 39–51.
Winnicka A. 2004. The reference values in the veterinary laboratory analysis. Wyd. SGGW Warszawa.

Opublikowane
2007-12-31Renata Klebaniuk 
Instytut Żywienia Zwierząt Akademii Rolniczej w Lublinie, Akademii Rolniczej w Lublinie ul. Akademicka 13, 20-950 Lublin
Anna Czech 
Katedra Biochemii i Toksykologii Akademii Rolniczej w Lublinie ul. Akademicka 13, 20-950 LublinLicencja

Od 2022 r. artykuły są udostępniane na zasadach licencji Creative Commons uznanie autorstwa 4.0 międzynarodowa (CC BY 4.0). Artykuły opublikowane przed 2022 r. są dostępne na zasadach licencji Creative Commons uznanie autorstwa – użycie niekomercyjne – bez utworów zależnych 4.0 międzynarodowa  (CC BY-NC-ND 4.0).

Przysłanie artykułu do redakcji oznacza, że nie był on opublikowany wcześniej, nie jest rozpatrywany do publikacji w innych wydawnictwach.

Autor podpisuje oświadczenie o oryginalności dzieła i wkładzie poszczególnych osób.


Inne teksty tego samego autora

1 2 > >>