Parametry krzepliwości mleka krów lokalnych ras polskich i włoskich w aspekcie wytwarzania serów regionalnych

PATRYCJA DOPIERALSKA

Katedra Towaroznawstwa i Przetwórstwa Surowców Zwierzęcych, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, ul. Akademicka 13, 20-950 Lublin

JOANNA BARŁOWSKA

Katedra Towaroznawstwa i Przetwórstwa Surowców Zwierzęcych, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, ul. Akademicka 13, 20-950 Lublin

ANNA TETER

Katedra Towaroznawstwa i Przetwórstwa Surowców Zwierzęcych, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, ul. Akademicka 13, 20-950 Lublin

MONIKA KĘDZIERSKA-MATYSEK

Katedra Towaroznawstwa i Przetwórstwa Surowców Zwierzęcych, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, ul. Akademicka 13, 20-950 Lublin

ANETA BRODZIAK

Katedra Towaroznawstwa i Przetwórstwa Surowców Zwierzęcych, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, ul. Akademicka 13, 20-950 Lublin

JOLANTA KRÓL

Katedra Towaroznawstwa i Przetwórstwa Surowców Zwierzęcych, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, ul. Akademicka 13, 20-950 Lublin

JERZY GNYP

Instytut Hodowli Zwierząt i Ochrony Bioróżnorodności, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, ul. Akademicka 13, 20-950 Lublin


Abstrakt

Większość ras bydła występujących w Europie to rasy rodzime, tzn. utrzymywane lokalnie w obrębie jednego państwa. W Polsce utrzymywane są 4 rodzime rasy bydła, tj. polska czerwona, białogrzbieta, polska czarno-biała i polska czerwono-biała. We Włoszech natomiast są zarejestrowane aż 23 rasy, m.in. modenese, montana, modicana, oropa, reggiana, rendena i sarda. Dotychczasowe badania wskazują, że mleko krów ras rodzimych charakteryzuje się korzystniejszym składem i lepszymi parametrami technologicznymi do produkcji serów w porównaniu z rasami wysoko produkcyjnymi. Ze względu na mniejszą produktywność ras lokalnych w wielu krajach UE, m.in. we Włoszech, są one promowane poprzez wytwarzanie z pozyskiwanych od nich surowców regionalnych produktów, wyróżnianych specjalnym znakiem jakości i objętych ochroną unijną. Polska powinna zatem korzystać z tych wzorców i wykorzystywać mleko krów ras lokalnych do wytwarzania produktów regionalnych i tradycyjnych, w tym serów.

Słowa kluczowe:

polskie lokalne rasy bydła, włoskie lokalne rasy bydła, mleko, przydatność technologiczna, ser regionalny

Associazione Italiana Allevatori, 2018. Controlli della produttività del latte in Italia. Statistiche Ufficiali.

Barłowska J., 2007. Wartość odżywcza i przydatność technologiczna mleka krów 7 ras użytkowanych w Polsce. Rozp. Nauk. AR w Lublinie, 321.

Barłowska J., Florek M., Litwińczuk Z., 2016. Produkcja żywności – ilość czy jakość? Cz. I. Przem. Spoż. 70(2), 8–12.

Barłowska J., Król J., 2017. Mleko zwierząt ras lokalnych jako cenny surowiec do produkcji markowych produktów regionalnych. Wiad. Zoot. 5, 134–144.

Bittante G., Penesa M., Cecchinato A., 2012. Invited review: Genetics and modeling of milk coagulation properties. J. Dairy Sci. 95, 6843–6870.

Cassandro M., 2013. Comparing local and cosmopolitan cattle breeds on added values for milk and cheese production and their predicted methane emissions. Anim. Genet. Resour. 53, 129–134.

Chabuz W., Sawicka-Zugaj W., 2016. Aspekty prawne hodowli zwierząt ras lokalnych. W: Wytwarzanie produktów regionalnych jako szansa aktywizacji gospodarstw utrzymujących lokalne rasy zwierząt i promocji zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich, J. Barłowska (red.). Wyd. Joanna Dejko Studium Doskonalenia Zdolności Poznawczych, Lublin, 21–32.

Chabuz W., Teter W., 2016. Efektywność produkcji w gospodarstwach utrzymujących zwierzęta ras lokalnych. W: Wytwarzanie produktów regionalnych jako szansa aktywizacji gospodarstw utrzymujących lokalne rasy zwierząt i promocji zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich, J. Barłowska (red.). Wyd. Joanna Dejko Studium Doskonalenia Zdolności Poznawczych, Lublin, 158–168.

Chabuz W., Teter W., Stanek P., Litwińczuk Z., 2013. Ocena efektywności chowu bydła w gospodarstwach utrzymujących rodzime rasy objęte programem ochrony zasobów genetycznych. Rocz. Nauk. PTZ 9(1), 19–28.

De Marchi M., Dal Zotto R., Cassandro M., Brittante G., 2007. Milk coagulation ability of five dairy cattle breeds. J. Dairy Sci. 90(8), 3986–3992.

FAO, 2015. The second report on the State of the World’s Animal Genetic Resources for Food and Agriculture. Rome, 562.

Gandini G., Malteca C., Pizzi F., Bagnato A., Rizzi R., 2007. Comparing local and commercial breeds on functional traits and profitability: The case of Reggiana dairy cattle. J. Dairy Sci. 90(4), 2004–2011.

Goudédranche H., Fauquant J., Maubois J.L., 2000. Fractionation of globular milk fat by membrane microfiltration. Le Lait 80, 93–98.

Hansen Ch.L., Rinnan A., Engelsen S.B., Janhøj T., Micklander E., Andersen U., van den Berg F., 2010. Effect of gel firmness at cutting time, ph, and temperature on rennet coagulation and syneresis: An in situ H NMR Relaxation Study. J. Agric. Food Chem. 58, 513–519.

Hiemstra S.J., Haas Y. de, Mäki-Tanila A., Gandini G., 2010. Local cattle breeds in Europe. Development of policies and strategies for self-sustaining breeds. Wageningen Academic Publishers, The Netherlands.

Król J., Litwińczuk Z., Brodziak A., Sawicka-Zugaj W., 2010. Bioactive protein content in milk from local breeds of cows included in the genetic resources conservation programme. Ann. Anim. Sci. 10(3), 213–321.

Litwińczuk Z., Barłowska J., 2015. Populacja bydła mlecznego w Polsce i jej przydatność dla mleczarstwa. Przeg. Hod. 4, 3–10.

Litwińczuk Z., Barłowska J., Chabuz W., Brodziak A., 2012. Nutritional value and technological suitability of milk from cows of three polish breeds included in the genetic resources conservation programme. Ann. Anim. Sci. 12(3), 423–432.

Litwińczuk Z., Matwijczuk A., Brodziak A., 2015. Wartość energetyczna, właściwości fizyczne i przydatność technologiczna mleka krów rasy polskiej czerwonej, białogrzbietej i simentalskiej utrzymywanych w systemie niskonakładowym. Żywn. Nauka Technol. Jakość 6(103), 106–117.

Petrera F., Catoliio G., Napolitano F., Molacarne M., Franceschi P., Summer A., Abeni F., 2016. New insights into the quality characteristic of milk from Modenese breed compared with Italian Friesian. Ital. J. Anim. Sci. 15(4), 559–567.

PFHBiPM, 2018. Ocena i hodowla bydła mlecznego. Dane za rok 2017, Warszawa.

Pretto D., De Marchi M., Dalvit C., Cassandro M., 2009. Comparing profitability of Burlina and Holstein Friesian cattle breeds. Ital. J. Anim. Sci. 8(Suppl. 3), 65–67.

Università degli Studi di Milano, 2009. EURECA Cryoconservation Italy Summary report. Università degli Studi di Milano Italy.

Wolanciuk A., Barłowska J., Litwińczuk Z., Florek M., 2016. Suitability of the milk of native breeds of cows from low-input farms for cheese production, including rennet curd texture. Int. J. Dairy Technol. 69(4), 585–591.

Wolanciuk A., Barłowska J., Brodziak A., Topyła B., 2016. Wpływ fazy laktacji i sezonu produkcji na stan dyspersji tłuszczu w mleku krów różnych ras. Rocz. Nauk. PTZ 12(4), 105–112.

Zendri F., Romanzin M., Cipolat-Gatet C., Sturaro E., 2017. Variation of milk coagulation properties cheese yield, and nutrients recovery in curd of cows of different breeds before, during and after transhumance to highland summer pastures. J. Dairy Res. 84, 39–48.

Pobierz

Opublikowane
2018-09-20PATRYCJA DOPIERALSKA 
Katedra Towaroznawstwa i Przetwórstwa Surowców Zwierzęcych, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, ul. Akademicka 13, 20-950 Lublin
JOANNA BARŁOWSKA 
Katedra Towaroznawstwa i Przetwórstwa Surowców Zwierzęcych, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, ul. Akademicka 13, 20-950 Lublin
ANNA TETER 
Katedra Towaroznawstwa i Przetwórstwa Surowców Zwierzęcych, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, ul. Akademicka 13, 20-950 Lublin
MONIKA KĘDZIERSKA-MATYSEK 
Katedra Towaroznawstwa i Przetwórstwa Surowców Zwierzęcych, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, ul. Akademicka 13, 20-950 Lublin
ANETA BRODZIAK 
Katedra Towaroznawstwa i Przetwórstwa Surowców Zwierzęcych, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, ul. Akademicka 13, 20-950 Lublin
JOLANTA KRÓL 
Katedra Towaroznawstwa i Przetwórstwa Surowców Zwierzęcych, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, ul. Akademicka 13, 20-950 Lublin
JERZY GNYP 
Instytut Hodowli Zwierząt i Ochrony Bioróżnorodności, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, ul. Akademicka 13, 20-950 LublinLicencja

Od 2022 r. artykuły są udostępniane na zasadach licencji Creative Commons uznanie autorstwa 4.0 międzynarodowa (CC BY 4.0). Artykuły opublikowane przed 2022 r. są dostępne na zasadach licencji Creative Commons uznanie autorstwa – użycie niekomercyjne – bez utworów zależnych 4.0 międzynarodowa  (CC BY-NC-ND 4.0).

Przysłanie artykułu do redakcji oznacza, że nie był on opublikowany wcześniej, nie jest rozpatrywany do publikacji w innych wydawnictwach.

Autor podpisuje oświadczenie o oryginalności dzieła i wkładzie poszczególnych osób.


Inne teksty tego samego autora

1 2 > >>