Porównanie życiowej efektywności produkcji mleka bydła rasy polskiej holsztyńsko-fryzyjskiej odmiany czarno-białej i simentalskiej

WITOLD CHABUZ

Katedra Hodowli i Ochrony Zasobów Genetycznych Bydła Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, ul. Akademicka 13, 20-950 Lublin

PIOTR STANEK

Katedra Hodowli i Ochrony Zasobów Genetycznych Bydła Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, ul. Akademicka 13, 20-950 Lublin

WIOLETTA SAWICKA-ZUGAJ

Katedra Hodowli i Ochrony Zasobów Genetycznych Bydła Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, ul. Akademicka 13, 20-950 Lublin

WALDEMAR TETER

Katedra Hodowli i Ochrony Zasobów Genetycznych Bydła Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, ul. Akademicka 13, 20-950 Lublin

PAWEŁ ŻÓŁKIEWSKI

Katedra Hodowli i Ochrony Zasobów Genetycznych Bydła Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, ul. Akademicka 13, 20-950 Lublin

MATEUSZ ARASIMOWICZ

Katedra Hodowli i Ochrony Zasobów Genetycznych Bydła Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, ul. Akademicka 13, 20-950 LublinAbstrakt

Celem podjętych badań było porównanie życiowej efektywności produkcji mleka oraz długowieczności krów rasy simentalskiej i polskiej holsztyńsko-fryzyjskiej odmiany czarno- -białej. Badaniami objęto łącznie 797 krów mlecznych, w tym 462 rasy PHF i 335 rasy SIM. W analizie uwzględniono wybrakowane krowy w latach 2004–2014, które ukończyły przynajmniej jedną 305-dniową laktację. Na podstawie zebranych materiałów wyliczono: wiek pierwszego wycielenia (dni, miesiące), długość życia (dni, miesiące), długość użytkowania (dni, miesiące), życiową wydajność krów (kg), wydajność mleka na laktację (kg), wydajność mleka na jeden dzień życia (kg) oraz wydajność mleka na jeden dzień użytkowania (kg).

Przeprowadzone badania wykazały, że okres użytkowania krów rasy polskiej holsztyńsko- -fryzyjskiej był o 11% krótszy niż krów rasy simentalskiej, natomiast średnia dzienna produkcja mleka była o 48,5% wyższa. W konsekwencji efektywność życiowa krów PHF była prawie o 30% wyższa niż krów SIM. Na uwagę zasługuje również fakt, że bydło simentalskie charakteryzowało się większą zawartością białka, laktozy i suchej masy w badanym mleku.

Słowa kluczowe:

krowy mleczne, efektywność produkcji, długowieczność

Brickell J.S., McGowan M.M., Wathes D.C., 2010. Association between Neospora caninum seropositivity and perinatal mortality in dairy heifers at first calving. Vet. Rec. 167, 82–85.

Brzozowski P., Zdziarski K., Grodzki H., 2001. Długość użytkowania, wydajność życiowa i płodność krów rasy czarno-białej, holsztyńsko-fryzyjskiej oraz mieszańców tych ras niezależnie od wieku pierwszego ocielenia. Pr. Mat. Zoot. 59, 71–76.

Czaplicka M., Puchajda Z., Szalunas T., 2004. Długość użytkowania i przyczyny brakowania krów wysoko wydajnych. Zesz. Nauk. Prz. Hod. 72, 1, 129–136.

Dorynek Z., Pytlewski J., Antkowiak I., 2005. Przyczyny brakowania oraz życiowa użytkowość krów holsztyńsko-fryzyjskich. Rocz. Nauk. PTZ 1 (1), 17–26.

Essl A., 1982. Untersuchungen zur Problematik einer auf hohe Lebensleistung ausgerichteten Zucht bei Milchkühen. Müchtungskunde 54, 267–275, 361–377.

Feleńczak A., Szarek J., Gil Z., Mazur A., 1996. Wpływ wieku pierwszego wycielenia na użytkowość krów rasy polskiej czerwonej. Zesz. Nauk. AR w Krakowie, Zootechnika 313 (31), 25–32.

Forabosco F., Groen A.F., Bozzi R., Van Arendonk J.A.M., Filippini F., Boettcher P., Bijma P., 2004. Phenotypic relationships between longevity, type traits, and production in Chianina beef cattle. J. Anim. Sci. 82, 1572–1580.

Gnyp J., 2014. Długość życia i użytkowania oraz produkcyjność krów utrzymywanych w stadach województwa lubelskiego. Rocz. Nauk. PTZ 10, 4, 9–15.

Gnyp J., Zięba G., Małyska T., 2006. Genetyczne parametry życiowych cech mleczności krów rasy czarno-białej w regionie środkowo-wschodniej Polski. Annales UMCS, sec. EE, Zootechnica 24, 13, 9–15.

Juszczak J., Hibner A., Ziemiński R., Tomaszewski A., 2003. Przyczyny oraz konsekwencje przedwczesnego brakowania krów. Med. Wet. 59 (5), 432–435.

Litwińczuk Z., Borkowska D., 1987. Wpływ wieku pierwszego wycielenia na produkcyjność, płodność oraz długość użytkowania krów. Zesz. Probl. Post. Nauk Rol. 332, 241–246.

Litwińczuk Z., Chabuz W., Stanek P., Jankowski P., 2006. Bydło simentalskie w Polsce. Prz. Hod. 9, 22–26.

Miciński J., 2006. Produkcyjność krów rasy polskiej holsztyńsko-fryzyjskiej w zależności od ich wydajności życiowej. Rocz. Nauk. PTZ 2 (4), 9–19.

Neja W., Jankowska M., Sawa A., Bogucki M., 2013. Analiza użytkowości mlecznej i rozpłodowej krów krajowej populacji aktywnej. J. Cent. Eur. Agric. 14(1), 91–101.

Novaković Ž., Aleksić, S., Sretenović, Lj., Petrović, M. M., Pantelić, V., Ostojić-Andrić D., 2009. Longevity of high-yielding cows. Biotechnol. Anim. Husb. 25 (5–6), 645–654.

PFHBiPM, 2015. Wyniki oceny wartości użytkowej bydła ras mlecznych za rok 2014. Warszawa.

Pytlewski J., Kliks R., 1995. Wpływ wieku i sezonu ocieleń krów na ich wydajność mleczną. Por. Gosp. 9, 33.

Sawa A., 2011. Cechy funkcjonalne i ich rola we współczesnej hodowli bydła. Prz. Hod. 2, 8–13, 14.

Sawa A., Bogucki M., 2009. Długowieczność krów i przyczyny ich brakowania. Rocz. Nauk. PTZ 5 (2), 55–62.

Sewalem A., Miglior F., Kistemaker G.J., Sullivan P., Van Doormaal B.J., 2008. Relationship between reproduction traits and functional longevity in canadian dairy cattle. J. Dairy Sci. 91, 1660–1668.

Sitkowska B., Mroczkowski S., Topolewska A., 2009. Wpływ wieku w dniu pierwszego wycielenia oraz długości okresu międzywycieleniowego na produkcyjność mleczną krów. Zesz. Nauk. UTP w Bydgoszczy 252, Zootechnika 37, 99–107.

Sobek Z., Dymarski I., Piekarska O., 2005. Analiza długowieczności i przyczyn brakowania krów mlecznych w stadzie ZZD IZ Pawłowice. Acta Sci. Pol., Zootechnica 4, 2, 97–112.

Strapák P., Candrák J., Aumann J., 2005. Relationship between longevity and selected production, reproduction and type traits. Czech J. Anim. Sci. 50, 1, 1–6.
Pobierz

Opublikowane
2016-04-20WITOLD CHABUZ 
Katedra Hodowli i Ochrony Zasobów Genetycznych Bydła Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, ul. Akademicka 13, 20-950 Lublin
PIOTR STANEK 
Katedra Hodowli i Ochrony Zasobów Genetycznych Bydła Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, ul. Akademicka 13, 20-950 Lublin
WIOLETTA SAWICKA-ZUGAJ 
Katedra Hodowli i Ochrony Zasobów Genetycznych Bydła Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, ul. Akademicka 13, 20-950 Lublin
WALDEMAR TETER 
Katedra Hodowli i Ochrony Zasobów Genetycznych Bydła Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, ul. Akademicka 13, 20-950 Lublin
PAWEŁ ŻÓŁKIEWSKI 
Katedra Hodowli i Ochrony Zasobów Genetycznych Bydła Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, ul. Akademicka 13, 20-950 Lublin
MATEUSZ ARASIMOWICZ 
Katedra Hodowli i Ochrony Zasobów Genetycznych Bydła Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, ul. Akademicka 13, 20-950 LublinLicencja

Od 2022 r. artykuły są udostępniane na zasadach licencji Creative Commons uznanie autorstwa 4.0 międzynarodowa (CC BY 4.0). Artykuły opublikowane przed 2022 r. są dostępne na zasadach licencji Creative Commons uznanie autorstwa – użycie niekomercyjne – bez utworów zależnych 4.0 międzynarodowa  (CC BY-NC-ND 4.0).

Przysłanie artykułu do redakcji oznacza, że nie był on opublikowany wcześniej, nie jest rozpatrywany do publikacji w innych wydawnictwach.

Autor podpisuje oświadczenie o oryginalności dzieła i wkładzie poszczególnych osób.


Inne teksty tego samego autora

1 2 > >>