Capsicum annuum L. (papryka roczna): Roślina o wyjątkowych związkach bioaktywnych, potencjale nutraceutycznym i fitoterapeutycznym. Praca przeglądowa

Renata Nurzyńska-Wierdak

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie


Abstrakt

Capsicum annuum L. (papryka roczna) z rodziny Solanaceae jest najczęściej używaną przyprawą na świecie, wysoko cenioną ze względu na swoją ostrość i niepowtarzalny smak. Oprócz walorów przyprawowych roślina ta odznacza się także cennymi właściwościami leczniczymi, wynikającymi przede wszystkim z obecności kompleksu alkaloidów zwanych kapsaicynoidami, które nadają jej owocom specyficzne cechy: ostrość smaku oraz aktywność biologiczną. W owocach papryki znajdują się ponadto inne korzystne dla zdrowia składniki: karotenoidy (prowitamina A), witaminy C i E, flawonoidy, związki fenolowe i składniki mineralne. Najważniejszym i unikatowym składnikiem bioaktywnym owoców papryki  jest kapsaicyna, odznaczająca się szeroką aktywnością biologiczną. Ze względu na jej obecność, owoce odmian o ostrym smaku definiowane są jako surowiec farmakopealny (Capsici fructus). Bogaty kompleks związków aktywnych papryki warunkuje jej działanie przeciwutleniające, a także inne aktywności biologiczne. Owoce papryki mogą być pomocne w chorobach neurologicznych, metabolicznych, sercowo-naczyniowych i onkologicznych.

Słowa kluczowe:

owoc papryki, surowiec leczniczy i przyprawowy, witamina C, karotenoidy, kapsaicyna, antyoksydanty

Al-Snafi A.E., 2015. The pharmacological importance of Capsicum species (Capsicum annuum and Capscicum frutescens) grown in Iraq. Pharm. Biol. 5(3), 124–142.

Azab A., 2020. Solanaceae plants of Israel and palestine-rich source of medicinally active natural products. Eur. Chem. Bull. 9(8), 199–261. http://dx.doi.org/10.17628/ecb.2020.9.199-261 DOI: https://doi.org/10.17628/ecb.2020.9.199-261

Batiha G.E-S., Alqahtani A., Ojo O.A., Shaheen H.M., Wasef L., Elzeiny M., Ismail M., Shalaby M., Murata T., Zaragoza-Bastida A., Rivero-Perez N., Beshbishy A.M., Kasozi K.I., Jeande P., Hetta H.F., 2020. Biological properties, bioactive constituents, and pharmacokinetics of some Capsicum spp. and capsaicinoids. Int. J. Mol. Sci. 21, 5179. http://dx.doi.org/10.3390/ijms21155179 DOI: https://doi.org/10.3390/ijms21155179

Biratu W., Belew D., Ettissa E., 2021. Evaluation of hot pepper (Capsicum annuum L.) cultivars for growth and dry pod yields against different blended fertilizer and nitrogen rates in raya Azebo, Southern Tigray. Internat. J. Res. Agron. 4(2), 15–22.

Buczkowska H., 1994. Papryka – Capsicum annuum L. W: H. Skąpski, B. Dąbrowska (red.), Uprawa warzyw w polu, Wyd. SGGW, Warszawa.

Casimir O.A., Martin D.K., Philippe E.K., Augustin A.A., Parfait K.E.J., 2018. Chemical composition, antioxidant and antimicrobial activities of Capsicum annuum var. annuum concentrated extract obtained by reverse osmosis. GSC Biol. Pharm. Sci. 05(02), 116–125. https://doi.org/10.30574/gscbps.2018.5.2.0123 DOI: https://doi.org/10.30574/gscbps.2018.5.2.0123

Chan S.H., Azlan A., Ismail A., Shafie N.H., 2020. Capsaicin: Current understanding in therapeutic effects, drug interaction, and bioavailability. Mal. J. Med. Health Sci. 16(SUPP6), 216–224.

Chávez-Mendoza C., Sanchez E., Muñoz-Marquez E., Sida-Arreola J.P., Flores-Cordova M.A., 2015. Bioactive compounds and antioxidant activity in different grafted varieties of bell pepper. Antioxidants 4, 427-446. https://doi.org/10.3390/antiox4020427 DOI: https://doi.org/10.3390/antiox4020427

Chilczuk B., Marciniak B., Kontek R., Materska M., 2021. Diversity of the chemical profile and biological activity of Capsicum annuum L. extracts in relation to their lipophilicity. Molecules 26, 5215. https://doi.org/10.3390/molecules26175215 DOI: https://doi.org/10.3390/molecules26175215

Coon D., Votava E., Bosland P.W., 2008. The Chile cultivars of New Mexico State University. Res. Report 73, 1–8.

El-Ghorab A.H., Javed Q., Anjum F. M., Hamed S. F., Shaaban H.A., 2013. Pakistani bell pepper (Capsicum annum L.): Chemical compositions and its antioxidant activity. Internat. J. Food Propert. 16, 1, 18–32. http://dx.doi.org/10.1080/10942912.2010.513616 DOI: https://doi.org/10.1080/10942912.2010.513616

Elvira-Torales L.I., García-Alonso J., Periago-Castón M.J., 2019. Nutritional importance of carotenoids and their effect on liver health: A Review. Antioxidants 8, 229. http://dx.doi.org/10.3390/antiox8070229 DOI: https://doi.org/10.3390/antiox8070229

Florkowska K., Duchnik W., Nowak A., Klimowicz A., 2018. Właściwości antyoksydacyjne papryki ostrej odmiany Hungarian yellow. Pomeranian J. Life. Sci. 64(3), 126–131. DOI: https://doi.org/10.21164/pomjlifesci.455

González-Zamora A., Sierra-Campos E., Luna-Ortega J.G., Pérez-Morales R., Rodríguez Ortiz J.C., García-Hernández J.L., 2013. Characterization of different Capsicum varieties by evaluation of their capsaicinoids content by high performance liquid chromatography, determination of pungency and effect of high temperaturę. Molecules 18, 13471–13486. http://dx.doi.org/10.3390/molecules181113471 DOI: https://doi.org/10.3390/molecules181113471

Grosso G., Bei R., Mistretta A., Marventano S., Calabrese G., Masuelli L., Giganti M.G.,

Modesti A., Galvano F., Gazzolo D., 2013. Effects of vitamin C on health: A review of evidence.

Front. Biosci. 18. 1017–1029.

Guil-Guerrero J. L., Martınez-Guirado C., Rebolloso-Fuentes M.M., Carrique-Perez A., 2006. Nutrient composition and antioxidant activity of 10 pepper (Capsicum annuun) varieties. Eur. Food Res. Technol. 224, 1–9. http://dx.doi.org/10.1007/s00217-006-0281-5 DOI: https://doi.org/10.1007/s00217-006-0281-5

Juszczak K., Thor P.J., 2011. Zastosowanie kapsaicyny i lidokainy w zaburzeniach czynnościowych pęcherza moczowego. Folia Medicina Cracoviensia LI, 1–4, 91–98.

Kantar M.B., Anderson J.E., Lucht S.A., Mercer K., Bernau V., Case K.A., Le N.C., Frederiksen M.K., DeKeyser H.C., Wong Z.-Z., Hastings J.C., Baumler D.J. 2016. Vitamin variation in Capsicum Spp. provides opportunities to improve nutritional value of human diets. PLoS ONE 11(8), e0161464. http://dx.doi.org/10.1371/journal.pone.0161464 DOI: https://doi.org/10.1371/journal.pone.0161464

Kohlmünzer S., 2007. Farmakognozja, Wyd. Lek. PZWL, Warszawa.

Koudehi M.F., Ardalan A.A., Zibaseresht R., 2020. Chemical constituents of an Iranian grown Capsicum annuum and their cytotoxic activities evaluation. Organic & Medicinal Chem IJ 9(4). http://dx.doi.org/10.19080/OMCIJ.2020.09.555769 DOI: https://doi.org/10.19080/OMCIJ.2019.09.555769

Krstic B., Tepic A., Nikolic N., Gvozdenovic Dj., Tomicic M., 2013. Chemical variability of inedible fruit parts in pepper varieties (Capsicum annuum L.). Bul. J. Agric. Sci. 19(3), 490–496.

Lewinska A., Chochrek P., Smolag K., Rawska E., Wnuk M., 2015. Oxidant-based anticancer activity of a novel synthetic analogue of capsaicin, capsaicin epoxide. Redox Report. 20, 3, 116–125. http://dx.doi.org/10.1179/1351000214Y.0000000113 DOI: https://doi.org/10.1179/1351000214Y.0000000113

Loizzo M.R., Bonesi M., Serio A., Chaves-López C., Falco T., Paparella A.P., Menichini F., Tundis R., 2017. Application of nine air-dried Capsicum annum cultivars as food preservative: Micronutrient content, antioxidant activity, and foodborne pathogens inhibitory effects. Internat. J. Food Proper. 20(4), 899–910. http://dx.doi.org/10.1080/10942912.2016.1188310 DOI: https://doi.org/10.1080/10942912.2016.1188310

Medina-Juárez L.A., Molina-Quijada D.M.A., Del Toro-Sánchez C.L., González-Aguilar G.A., Gámez-Meza N., 2012. Antioxidant activity of peppers (Capsicum annuum L.) extracts and characterization of their phenolic constituents. Comm. Rep. Comm. 37(8), 588–593.

Mirzaei H.H., Firuzi O., Baldwin I.T., Jassbi A.R., 2017. Cytotoxic activities of different Iranian Solanaceae and Lamiaceae plants and nioassay-guided study of an active extract from Salvia lachnocalyx. Nat. Prod. Comm. 12(10), 1563–1566. DOI: https://doi.org/10.1177/1934578X1701201009

Nanok K., Sansenya S., 2019. α-Glucosidase, α-amylase, and tyrosinase inhibitory potential of capsaicin and dihydrocapsaicin. J. Food Biochem. 44, e13099. http://dx.doi.org/10.1111/jfbc.13099 DOI: https://doi.org/10.1111/jfbc.13099

Nerdy N., 2018. Determination of vitamin C in various colours of bell pepper (Capsicum annuum L.) by titration method. ALCHEMY Jurnal Penelitian Kimia 14(1), 164–177. http://dx.doi.org/10.20961/alchemy.14.1.15738.164-177 DOI: https://doi.org/10.20961/alchemy.14.1.15738.188-202

Nowaczyk L., 2012. Ocena jakości i przydatności technologicznej papryki (Capsicum spp.) linii miękkomiękiszowej (soft-flesh). Żywność, Nauka, Technol., Jakość 3(82), 179–186.

Oh S.-Y., Koh S.C., 2019. Fruit development and quality of hot pepper (Capsicum annuum L.) under various temperaturę regimes. Hortic. Sci. Technol. 37(3), 3103–321. https://doi.org/10.7235/HORT.20190032

Padilha H.K.M., Barbieri R.L., 2016. Plant breeding ofchili peppers (Capsicum, Solanaceae) – A review. Aust. J. Basic Appl. Sci. 10(15), 148–154.

Papathanasiou T., Gougoulias N., Karayannis V.G., Kamvoukou C.-A., 2021. Investigation of the total phenolic content and antioxidant capacity of three sweet pepper cultivars (Capsicum annuum L.) at different development and maturation stages. Period. Polytech. Chem. Eng. 65(2), 219–228. https://doi.org/10.3311/PPch.15553 DOI: https://doi.org/10.3311/PPch.15553

Paredes-Andrade N.J., Monteros-Altamirano A., Bastidas C.G.T., Sørensen M., 2020. Morphological, sensorial and chemical characterization of chilli peppers (Capsicum spp.) from the CATIE Genebank. Agronomy 10, 1732. http://dx.doi.org/10.3390/agronomy10111732 DOI: https://doi.org/10.3390/agronomy10111732

Pasierski M., Szulczyk B., 2022. Beneficial effects of capsaicin in disorders of the central nervous system. Molecules 27, 2484. https://doi.org/10.3390/molecules27082484 DOI: https://doi.org/10.3390/molecules27082484

Ramchiary N., Kole Ch., 2019. The Capsicum genome, compendium of plant genomes. https://doi.org/10.1007/978-3-319-97217-6_1 DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-319-97217-6

Shah V.V., Shah N.D., Patrekar P.V., 2013. Medicinal plants from Solanaceae family. Research J. Pharm. Tech. 6(2), 143–151.

Soare R., Dinu M., Băbeanu C., Popescu M., Popescu A., 2017. Nutritional value and antioxidant activities in fruit of some cultivars of pepper (Capsicum annuum L.). J. Agroalim. Proc. Technol. 23(4), 2017–2022.

Stommel J.R., Kozlov M., Griesbach R.J., 2018. Ornamental pepper (Capsicum annuum L.) cultivars comprising the Christmas Lights cultivar series. HortSci. 53(3), 391–394. https://doi.org/10.21273/HORTSCI12574-17 DOI: https://doi.org/10.21273/HORTSCI12574-17

Tripodi P., Acquadro A., Lanteri S., D’Agostino N., 2029. Genome sequencing of Capsicum species: strategies, assembly, and annotation of genes. W: N. Ramchiary, C. Kole (eds.), The Capsicum Genome, Compendium of Plant Genomes, https://doi.org/10.1007/978-3-319-97217-6_8 DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-319-97217-6_8

Tripodi P., Kumar S., 2019. The Capsicum Crop: An Introduction. W: N. Ramchiary, C. Kole (eds.), The Capsicum Genome, Compendium of Plant Genomes, https://doi.org/10.1007/978-3-319-97217-6_1 DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-319-97217-6_1

Tundis R., Menichini F., Bonesi M., Conforti F., Statti G., Menichini F., Loizzo M.R., 2013. Antioxidant and hypoglycaemic activities and their relationship to phytochemicals in Capsicum annuum cultivars during fruit development. LWT – Food Sci. Technol. 53, 370e377. http://dx.doi.org/10.1016/j.lwt.2013.02.013 DOI: https://doi.org/10.1016/j.lwt.2013.02.013

Vera-Guzmán A.M., Chávez-Servia J.L., Carrillo-Rodríguez J.C., López M.G., 2011. Phytochemical evaluation of wild and cultivated pepper (Capsicum annuum L. and C. pubescens Ruiz & Pav.) from Oaxaca, Mexico. Cil. J. Agric. Res. 71(4), 578–585. DOI: https://doi.org/10.4067/S0718-58392011000400013

Wordliczek J., Zajączkowska R., Leppert W., 2017. Farmakoterapia bólu neuropatycznego. Medycyna Paliatywna w Praktyce 11, 2, 61–73.

Zou Y., Ma K., Tian M., 2015. Chemical composition and nutritive value of hot pepper seed (Capsicum annuum) grown in Northeast Region of China. Food Sci. Technol, Campinas 35(4), 659–663. http://dx.doi.org/10.1590/1678-457X.6803 DOI: https://doi.org/10.1590/1678-457X.6803

Żurawik A., Jadczak D., Panayotov N., Żurawik P., 2020. Macro- and micronutrient content in selected cultivars of Capsicum annuum L. depending on fruit coloration. Plant Soil Environ. 66(4), 155–161. https://doi.org/10.17221/45/2020-PSE DOI: https://doi.org/10.17221/45/2020-PSE

Żurawik A., Jadczak D., Panayotov N., Żurawik P., 2021. Antioxidant properties of pepper (Capsicum annuum L.) depending on its cultivar and fruit colouration. Plant, Soil Environ. 67(11), 653–659. https://doi.org/10.17221/333/2021-PSE DOI: https://doi.org/10.17221/333/2021-PSE

Pobierz

Opublikowane
2023-01-24Renata Nurzyńska-Wierdak 
Uniwersytet Przyrodniczy w LublinieLicencja

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

Przesyłając artykuł do publikacji, autor oświadcza, że posiada pełnię autorskich praw majątkowych oraz osobistych do utworu, a jego opublikowanie nie naruszy praw osób trzecich. Autor podpisuje oświadczenie o oryginalności dzieła i wkładzie poszczególnych osób. 

Przesłanie przez autora artykułu do publikacji w czasopiśmie „Annales Horticulturae” traktowane będzie jako udzielenie licencji do eksploatacji praw autorskich do artykułu na zasadach licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 (CC BY-NC-ND 4.0) 


Inne teksty tego samego autora

1 2 3 > >>