Agronomy Science, przyrodniczy lublin, czasopisma up, czasopisma uniwersytet przyrodniczy lublin

Znaczenie wiechliny łąkowej (Poa pratensis L.) w zadarnieniu powierzchni pastwiska na glebie torfowo-murszowej

Marianna Warda

Katedra Łąkarstwa i Kształtowania Zieleni, Akademia Rolnicza w Lublinie ul. Akademicka 15, 20-950 Lublin, Poland

Ewa Stamirowska

Katedra Łąkarstwa i Kształtowania Zieleni, Akademia Rolnicza w Lublinie ul. Akademicka 15, 20-950 Lublin, Poland

Ewa Stamirowska

Katedra Łąkarstwa i Kształtowania Zieleni, Akademia Rolnicza w Lublinie ul. Akademicka 15, 20-950 Lublin, Poland

Joanna Greniuk

Katedra Łąkarstwa i Kształtowania Zieleni, Akademia Rolnicza w Lublinie ul. Akademicka 15, 20-950 Lublin, Poland

Helena Ćwintal

Katedra Łąkarstwa i Kształtowania Zieleni, Akademia Rolnicza w Lublinie ul. Akademicka 15, 20-950 Lublin, Poland


Abstrakt

The grazing studies were conducted in the experiment established in 1996. The sown mixtures with Trifolium repens contained Poa pratensis, Phleum pratense and Dactylis glomerata. The grass mixtures were composed of the above mentioned grasses. One of the aims of these studies was to determine the role of Poa pratensis in the pasture surface cover on a peat-muck soil. Turfness of the pasture in the sowing year was 96.1% but the content of slow developing Poa pratensis in the sod was only 29.8%. Harsh conditions of the first winter weakened the vitality of this species. The content of Poa pratensis was increasing in the successive years, although thermal stresses during winter periods usually decreased stability of this species in the sod. At the end of these studies smooth-stalked meadow grass participated in the pasture surface cover in 45.9%. However, together with the age of sod, the turfness of the pasture was decreasing and the appearing unsown species did not ensure permanent pasture surface cover.

Słowa kluczowe:

Poa pratensis, turfness of pasture, peat-muck soil

Pobierz

Opublikowane
27-12-2006Marianna Warda 
Katedra Łąkarstwa i Kształtowania Zieleni, Akademia Rolnicza w Lublinie ul. Akademicka 15, 20-950 Lublin, Poland
Ewa Stamirowska 
Katedra Łąkarstwa i Kształtowania Zieleni, Akademia Rolnicza w Lublinie ul. Akademicka 15, 20-950 Lublin, Poland
Ewa Stamirowska 
Katedra Łąkarstwa i Kształtowania Zieleni, Akademia Rolnicza w Lublinie ul. Akademicka 15, 20-950 Lublin, Poland
Joanna Greniuk 
Katedra Łąkarstwa i Kształtowania Zieleni, Akademia Rolnicza w Lublinie ul. Akademicka 15, 20-950 Lublin, Poland
Helena Ćwintal 
Katedra Łąkarstwa i Kształtowania Zieleni, Akademia Rolnicza w Lublinie ul. Akademicka 15, 20-950 Lublin, PolandLicencja

Artykuły są udostępniane na zasadach CC BY 4.0 (do 2020 r. na zasadach CC BY-NC-ND 4.0)..
Przysłanie artykułu do redakcji oznacza, że nie był on opublikowany wcześniej i nie jest rozpatrywany do publikacji gdzie indziej.

Autor podpisuje oświadczenie o oryginalności dzieła, wkładzie poszczególnych osób i źródle finansowania.

 

Czasopismo Agronomy Science przyjęło politykę samoarchiwizacji nazwaną przez bazę Sherpa Romeo drogą niebieską. Od 2021 r. autorzy mogą samoarchiwizować postprinty artykułów oraz wersje wydawnicze (zgodnie z licencją CC BY). Artykuły z lat wcześniejszych (udostępniane na licencji CC BY-NC-ND 4.0) mogą być samoarchiwizowane tylko w wersji wydawniczej.

 


Inne teksty tego samego autora

Podobne artykuły

Możesz również Rozpocznij zaawansowane wyszukiwanie podobieństw dla tego artykułu.